Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Yritystietoa ja tilastoja Tampereen kaupunkiseudusta

  Elinvoima- ja vetovoimadataa sekä analysoitua tietoa Tampereen kaupunkiseudusta päätöksentekosi tueksi.

  Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

  Tampereen kaupunkiseutu on erinomainen kasvualusta menestyvälle liiketoiminnalle. Tarjoamme alueen yrityksille ja muille toimijoille päivitettyä, erityisesti Tampereen kaupunkiseutua koskevaa tietoa yrityksistä ja työvoimasta.

  Tampereen kaupunkiseudun yritysten elinvoima

  Tämä raportti kokoaa yhteen Tampereen kaupunkiseudun yritysten elinvoiman keskeisiä mittareita. Tampereen kaupunkiseudun kuntiin kuuluu Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi.

  Raportti kokoaa kunnan yritysten elinvoiman tilaa neljästä näkökulmasta: yritystoiminnan, talouskasvun, TKI-toiminnan ja vihreän siirtymän näkökulmasta. Tarkoituksena on tarjota yrityksille ja muille toimijoille kattavasti tietoa alueen yritystoiminnasta. Parempi ymmärrys kaupunkiseudun elinvoiman nykytilasta edesauttaa kuntia kehittämään toimintaansa tietopohjaisesti. Datat ja kaaviot tarjoavat tarpeellista pohjatietoa ja tilannekuvaa kunnan nykytilanteesta, sen suhteesta menneeseen kehitykseen.

  Data päivittyy Business Tampereen Azure-tietovaraston kautta, jonne data päivittyy eri lähteistä rajapintojen tai erillisten tiedostojen kautta. Datat päivittyvät eri aikoihin datalähteestä riippuen.

  Mahdollisissa kysymyksissä voi olla yhteydessä sähköpostitse Elina Suuroseen (elina.suuronen@businesstampere.com

  HUOM! Saat tietopalvelun näkymään kokonaisuudessaan mobiililaitteella tästä linkistä ja tietokoneella painamalla Power BI:n oikeassa alalaidassa näkyvää nuolta.

  EVP-indeksi

  Business Tampere tarjoaa EVP-indeksin, jolla voi verrata alueiden elin-, veto- ja pitovoimaa. EVP-indeksi on MDI:n tuottama aluevertailu yhdellä summamuuttujalla. Interaktiivisilla Power BI -näkymillä voi verrata Tampereen seudun kuntia keskeisiin verrokkiseutuihin ja koko Suomen kuntiin.

  EVP-indeksissä tarkastellaan samanaikaisesti sekä alueiden elinvoimaa että veto- ja pitovoimaa. Indeksin tarkoitus on luoda yhdellä näkymällä kokonaisvaltainen kuva kunnan tai Tampereen seudun elinvoiman sekä veto- ja pitovoiman tilanteesta ja kehityksestä. EVP-indeksin avulla voidaan tarkastella alueilla tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia alueiden elinvoimaan.

  EVP-indeksi muodostuu kahdesta osa-alueesta: elinvoimaindeksistä sekä veto- ja pitovoimaindeksistä. Molempiin indekseihin on valittu kymmenen selitysvoimaista ja vertailukelpoista muuttujaa. Siten indeksissä on laskettu muuttujien perusteella sekä osa- että kokonaisindeksi, jossa kunnat on indeksoitu muuttujakohtaisten keskiarvojen perusteella 0 – 100 pisteen välille (0=heikoin, 100 =vahvin).

   

  Elinvoimaindeksin muuttujat:

  • Tulonsaajien mediaanitulot
  • Yritystiheys
  • 34–44-vuotiaiden työllisyysaste (%)
  • Työpaikkaomavaraisuusaste (%)
  • Taloudellinen huoltosuhde
  • Työpaikkamuutos (%) (avoin sektori) viimeisen kolmen vuoden aikana
  • Verorahoitus €/as
  • Kertynyt yli- tai alijäämä €/as.
  • Koulutustasoindeksi
  • Sairastavuusindeksi

   

  Veto- ja pitovoimaindeksin muuttujat:

  • Väestönmuutos (%)
  • MDI:n väestöennuste (%)
  • Työllisten nettomuutto promillea viimeiset kolme vuotta
  • Sisäisten muuttojen vilkkaus promillea viimeiset kolme vuotta
  • Valmistuneet asunnot promillea viimeiset kolme vuotta
  • Vanhojen asuntojen neliöhinnat (€)
  • Ulkomaalaistaustaisten osuus (%)
  • Opiskelijoiden osuus väestöstä (%)
  • 15–34-vuotiaiden nettomuutto promillea viimeiset kolme vuotta
  • Kesäasukkaiden määrä promillea

   

  Power BI -raporttien käyttöohje:

  Kummassakin Power BI -upotuksessa on useampi välilehti. Voit siirtyä välilehdeltä toiselle klikkaamalla Power BI -raportin alalaidassa näkyvää nuolta.

  Osassa Power BI -raporteista käyttäjä voi rajata valikoiden avulla näytettäviä kuntia muun muassa maakunnan, kunnan nimen tai kunnan koon mukaan. Käyttäjä pystyy valitsemaan useamman maakunnan, kunnan tai kunnan koon pitämällä ctrl-näppäintä pohjassa klikatessa valintaa.

  Alueellisen kehityksen EVP-indeksi:

  Alueellisen kehityksen EVP-indeksi -Power BI:lla käyttäjä pystyy vertailemaan kaikkia kuntia keskenään. Upotuksessa on kolme välilehteä, joissa eritavoin esitetään alueellisesti EVP-indeksiä.

  Tampereen seudun kuntien sijoitukset ja osatekijät:

  Ensimmäinen välilehti sisältää Tampereen seudun kuntien vuosittaiset sijoitukset EVP-indeksin kokonaispisteissä. Visualisoinnissa havainnollistetaan jokaisen 8 kunnan EVP-indeksin vuosittaista kehitystä. Toinen välilehti sisältää kummankin indeksin osalta pisteytyksen jokaiselle 8 kunnalle. Visualisoinnin avulla voidaan verrata Tampereen seudun kuntien pistemääriä toisiinsa.

   

  EVP-indeksin seutu- ja kuntakohtainen analyysi

  Seutu- ja kuntakohtaisilla analyyseillä poraudutaan EVP-indeksin taustamuuttujien kehitykseen. Tammikuussa 2024 julkaistuissa analyyseissä käydään läpi kaikki 20 EVP-indeksin indikaattoria. Kuntakohtaisissa analyyseissä pääsee mm. vertaamaan oman kunnan sijoittumista omiin verkkokuntiin nähden.

  KANGASALAN EVP-INDEKSI

  LEMPÄÄLÄN EVP-INDEKSI

  NOKIAN EVP-INDEKSI

  ORIVEDEN EVP-INDEKSI

  PIRKKALAN EVP-INDEKSI

  TAMPEREEN EVP-INDEKSI

  VESILAHDEN EVP-INDEKSI

  YLÖJÄRVEN EVP-INDEKSI

   

  Tampereen kaupunkiseudun elinvoiman analyysit

  BT keräsi vuoteen 2023 asti yhdessä Pirkanmaan liiton kanssa yhteen keskeisimmät Tampereen kaupunkiseudun yrityksiä, työvoimaa ja kansainvälistymistä koskevat tilastotiedot. Tarkoituksena on tarjota yrityksille ja muille toimijoille kattavasti tietoa alueen yritystoiminnasta.

  Yritykset, työvoima ja kansainvälisyys -tilasto tarjoaa Tampereen kaupunkiseudun tunnuslukuja ja analysoitua tietoa koskien mm. aloittaneita yrityksiä, kasvu- ja startup-yrityksiä, työttömyysastetta, Business Finlandin (ennen Tekes) rahoitusta saaneita yrityksiä, ulkomaisten vierailijoiden yöpymisiä, kansainvälisiä tapahtumia ja viennin kohdealueita.

  Viimeisimmässä tilastossa on tilanne vuoden 2023 helmikuussa käytettävissä olleen datan mukaan.

  Lataa tilasto (pdf 3 M) >>

   

  Aiemmin julkaistut tilastot:

   

   

  Valmistavan teollisuuden tiedolla johtaminen ja ennakointi -raportti

  Parempi ymmärrys valmistavan teollisuuden toimintaympäristön nykytilasta edesauttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa tietopohjaisesti, ja mahdollistaa omalta osaltaan myös pidemmän aikajänteen ennakointia ja tiedolla johtamista yrityksissä.

  Raportti on tuotettu TJANSSI-hankkeessa, jonka tavoitteina on tuottaa Pirkanmaan ennakointikyvykkyyttä ja yhteistä tiedolla johtamista tukeva toimintamalli, pelisäännöt sekä prototyyppi tietopalvelusta, joka kerää ja jalostaa alueen toimijoita ja yrityksiä hyödyttävää ennakointitietoa yhteen paikkaan.

  Tutustu raporttiin >>

  Matkailun tiedolla johtaminen ja ennakointi -raportti

  TJANSSI-hankeessa on toteutettu vastaava raportti myös matkailutoimialalle. Voit tutustua raporttiin Visit Tampereen sivustolla (linkki alla).

  Siirry Visit Tampereen sivustolle >>

  Tampereen seudun Startup-selvitys 2023

  • Tampereen seudun startup-selvitys on vuosittain laadittava katsaus kasvuekosysteemin tilasta.
  • Selvitys laadittiin vuonna 2023 viidennen kerran.
  • Selvityksen tavoitteena on selvittää startup-yritysten määrä Tampereen seudulla ja kerätä sekä analysoida ajankohtaista tietoa yritysten tilanteesta. Yritysten tiedot kerättiin luottamuksellisesti sähköposti-, puhelin- tai muulla asiakaskontaktilla elo-syyskuussa 2023 ja loka-joulukuussa 2023.
  • Vuoden 2023 selvitys laadittin Tampereen kaupungin toimeksiannosta.

  Lataa startup-selvitys 2023 (pdf) >>

   

  Muita datapalveluita ja -lähteitä käyttöösi:

  Tampereen kaupunkiseudun yritystietopalvelun avulla voit tarkastella eri datalähteiden kautta saatavaa tietoa omasta yrityksestäsi tai alueen muista yrityksistä. Business Tampere käyttää jalostettua tietoa kaupunkiympäristön yritystoiminnan seuraamisessa ja kehittämisessä. Yrityksistä saatava data on palvelun avulla tehty myös muille yrityksille ja yhteisöille näkyväksi. Palvelussa voit tarkastella kaikkia seudun yrityksiä, joilla on y-tunnus.

  Yritystietopalveluun ››

  Tavoitteemme on tarjota mahdollisimman reaaliaikainen tilannekuva Tampereen alueen startup-pohjaisista yrityksistä. Julkaisemme kuukausittain päivittyvän Startup ja Scaleup Funnel -kuvan, josta näet seudun startup- ja scaleup-yritysten kehitysvaiheet ja koko ekosysteemin tilan.

  Jos huomaat korjattavaa yrityksien sijoituksissa kasvuvaiheisiin, jonkin yrityksen puuttuvan kuvasta tai yrityksen, joka on väärässä seurassa, niin kerrothan meille asiasta lyhyen perustelun kera ja korjaamme mielellämme tilanteen seuraavaan tilannekuvan päivitykseen.

  Startup ja Scaleup Funnel tarjoaa mm. mahdollisuuden eri toimintojen vaikuttavuuden arviointiin, parhaiden käytäntöjen tunnistamiseen, kiinnostavien seurattavien yritysten seuraamiseen ja se näyttää esimerkiksi HippoMeter-analyysin tehneet yritykset.

  Siirry Startup ja Scaleup Funneliin

  Dataa avaamalla Tampereen kaupunki edistää liiketoiminnan ja älykkäiden osallistumismahdollisuuksien syntymistä sekä olemassa olevan liiketoiminnan kehittämistä. Tampereen kaupungin avoimen datan aineistot löytyvät Tampereen kaupungin dataportaalista.

  Siirry Tampereen kaupungin dataportaaliin data.tampere.fi ››

  Seudun toimijoiden yhteisessä verkkopalvelussa voit tarkastella toimialojen nykytilaa ja näkymiä. Lisäksi vuosittainen innovaatiotoiminnan tilannekuva seuraa innovaatiokentän ilmiöitä, joihin pirkanmaalaiset toimijat voivat vaikuttaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, ja jotka on yhdessä tunnistettu strategisesti tärkeiksi.

  Tutustu tuoreimpiin Pirkanmaan talouslukuihin ››

  Tampereen kaupunkiseudun aineistot löytyvät Tampereen kaupunkiseudun verkkosivuilta.

  Siirry Tampereen kaupunkiseudun verkkosivuille

  Ammattibarometrin uudistamisessa nimi vaihtui Työvoimabarometriksi. Uudistuksen tavoitteena on ollut tuottaa aiempaa laajempaa ja laadukkaampaa tietoa työmarkkinoiden nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Työvoimabarometrissä keskitytään alueiden ja toimialojen keskeisiin tulevaisuuden näkymiin ja työvoimatarpeisiin.

  Siirry Työvoimabarometrin sivustolle >> https://tyovoimabarometri.fi/haku

  Takaisin ylös