Tampereen seudun kiertotalous-ekosysteemi - Business Tampere
Siirry sisältöön Siirry sisältöön
Vihreän teknologian Tampere

Tampereen seudun kiertotalous-ekosysteemi

Ekosysteemi tuo yhteen kiertotalouden ja cleantechin aloilla toimivat pk- ja suuryritykset sekä tutkimuslaitokset, jotka kehittävät vihreää teknologiaa tai sitä hyödyntäviä tuotteita. #SustainableTampere

Vihreä teknologia viihtyy Tampereella

Valmistavasta teollisuudestaan ja ICT-alan osaamisestaan tunnettu Tampereen seutu on luontevasti noussut ympäristöystävällisen ja älykkään cleantech-teknologian huipulle.

Tampereen seudulla toimivat kiertotalous- ja cleantech-yritykset tarjoavat monenlaisia innovatiivisia ratkaisuja, elinkaaripalveluita ja automatiikkaa eri toimialoille.

Ratkaisujen moottoreina toimivat kaupunkiseudun laaja yrityskanta, käytettävissä olevat lukuisat innovaatioalustat sekä vahva ja pitkään jatkunut yritysten ja yliopistoyhteisön välinen T&K-yhteistyö ympäristötieteiden alalla.

 

Tutkimus & kehitys ja innovaatiot

Tampereen yliopistoyhteisön oppilaitoksissa on jo pitkään ollut tarjolla ympäristötieteisiin liittyviä koulutusohjelmia, joten alueella on paljon alan osaajia. Myös ympäristötieteisiin liittyvää tutkimusta tehdään runsaasti.

VIDEO: Kiertotalous ja cleantech Tampereen seudulla

Katso, mitä kiertotalouden ja cleantechin asiantuntijat kertovat Tampereen kiertotalousekosysteemistä ja Tampereen kaupunkiseudusta yrityksen sijaintipaikkana.

Kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua

Kiertotalouskeskittymiä Tampereen seudulla

Tampereen kaupunkiseudulla sijaitsevat kiertotalouskeskittymät tarjoavat mahdollisuuksia testata ja kehittää uusia liiketoimintamalleja, teknologioita ja palveluita elävässä toimintaympäristössä.

 

Ajankohtaista

Energia

Tampereen kaupunkiseudulla energiaratkaisuilla on oleellinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Koko kaupunkiseudun yhteinen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupunkiseudulla onkin jo investoitu huomattavasti uusiutuvan energian tuotantoon mm. biopohjaisiin ratkaisuihin ja aurinkoenergiaan.

Päästökehitys on lupaava: kokonaispäästöt ovat vähentyneet vuodesta 1990 väestönkasvusta huolimatta jopa 29 prosenttia ja asukaskohtaiset päästöt lähes 48 prosenttia.

Lue lisää ja tutustu seudulla toimiviin alan yrityksiin ››

Vesi

Tampereen kaupunkiseudun tavoitteena on vähentää vedentuotannon ja -jakelun sekä jäteveden viemäröinnin ja käsittelyn ympäristöhaittoja parantamalla tuotteiden ja palveluiden laatua, kustannustehokkuutta, materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähentämällä syntyvien jätteiden määrää.

Lue lisää ja tutustu seudulla toimiviin alan yrityksiin ››

Teolliset ratkaisut

Tampereen kaupunkiseudulla on lukuisia merkittäviä teollisuuden toimijoita, joilla on innovatiivisia, kestävää kehitystä tukevia ja ilmastovaikutuksia vähentäviä ratkaisuja. Nämä liittyvät mm. energiatehokkuuteen, resurssitehokkuuteen, prosessitehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen.

Tutustu teollisiin toimijoihin ››

Rakennettu ympäristö

Tampereen kaupunkiseudulla on lukuisia yrityksiä, joiden palvelut tai innovaatiot tähtäävät ekologisempaan rakennettuun ympäristöön. Näiden yritysten ratkaisut liittyvät mm. suunnitteluun, infra-, asuin- ja teolliseen rakentamiseen, valaistusratkaisuihin, viherrakentamiseen sekä ilmanlaadun seurantaan ja parantamiseen.

Tutustu Tampereen seudulla toimiviin alan yrityksiin ››

Logistiikka, liikkuminen ja jakamistalous

Tampereen kaupunkiseudulla on käynnissä suuria älykkääseen liikkumiseen liittyviä hankkeita, kuten raitiotien rakentaminen ja lähijunaverkko. Innovatiiviseen logistiikkaan ja liikkumiseen liittyviä selvityksiä on kokeiluja on meneillään ja myös erilaisten jakamistalouden ratkaisujen käyttöönottoa edistetään.

Lentoliikenteen ja pääradan kehittämiseen panostetaan. Saavutettavuus on koko kaupunkiseudun valtti, sillä myös kaikki seudun suurimmat yritysalueet sijaitsevat logistisesti optimaalisissa paikoissa.

Tutustu alalla toimiviin yrityksiin ››

Jäte ja sivuvirrat

Tampereen kaupunkiseudulla jätehuollon ja kiertotalouden yritystoiminta keskittyy Koukkujärven ja Tarasten jätteenkäsittelykeskusten ympärille rakentuville ECO3:n ja Tarasten kiertotalousalueille.

Kaupunkikehityskohteissa esimerkiksi Vuoreksessa on innovatiivinen jätteiden putkikeräysjärjestelmä ja uusi, älykäs jäteasema. Hiedanrantaan suunnitellaan  25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan kaupunginosaa, ja alueella testataan jo uusia kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja.

Tutustu avaintoimijoihin ››

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko Tampereen seudun kiertotalousekosysteemistä?
Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää ekosysteemin toiminnasta ja miten pääset mukaan!

Takaisin ylös