Tarasteen alueella kokeillaan kiertotalousmateriaaleista rakentamista - Business Tampere Magazine
Siirry sisältöön Siirry sisältöön

Tarasteen alueella kokeillaan kiertotalousmateriaaleista rakentamista

Ecolan muokattu

 

6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeen kautta avattiin keväällä kaksi kokeilupalveluhankintaa Tarasteen alueen kehittämiseen liittyen. Näissä hankkeissa haettiin ratkaisuja sekä moreenin ja heikkolaatuisen maa-aineksen stabilointiin/lujittamiseen kenttärakenteissa että kiertotalousmateriaaleista rakennettaviin kevennystäyttöihin.  Ensimmäisenä hankkeessa lähdetään pilotoimaan Ecolan Oy:n ratkaisua kevennystäyttöjen rakentamiseen liittyen. 

Pilotoinnissa on tarkoitus testata mm. kevennysrakenteen mitoituksen vertautumista muihin materiaaleihin ja toteutetun kevennysrakenteen kautta saavutetuja materiaali- sekä taloudellisia säästöjä.

””Tarasten alue on yksi merkittävimpiä kiertotalousalueita Tampereen seudulla. Alueen tavoitteena on toimia  infrarakentamisesta lähtien  kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Uusiomateriaalien käyttö ja uusien innovaatioiden pilotointi alueella on merkittävässä roolissa alueen kehittämisessä”, toteaa Pirkko Eteläaho, kiertotaloushankkeen projektipäällikkö,  Business Tampere.

Lue tämän linkin kautta koko artikkeli Smart Tampereen verkkosivuilta.

Takaisin ylös