Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Haastekilpailu: Luonnonmukaisten ja luonnon monimuotoisuutta tukevien kiertotalousratkaisuiden kehittäminen

  Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo
  Visit Tampere Kintulammi nature Laura Vanzo 8

  KIERTOTRE-yhteistyön tavoitteena on löytää ratkaisuja Tampereen kiertotaloussuunnitelman teemoihin liittyvään haastekenttään kiertotalouden edistämiseksi ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäämme julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämiseksi yhdessä kiertotalouteen sitoutuneiden toimijoiden kanssa.

  Avaamme KIERTOTRE-hankkeen kautta haastekilpailuja, joista voi saada pilotointiin liittyvää tukea (á 10 000 euroa / haaste).

  Haastekilpailun tavoitteena on löytää ideoita, joilla voidaan edistää luonnonmukaisten ratkaisujen ja/tai luonnon monimuotoisuutta tukevien kiertotalousratkaisuiden käyttöönottoa. Voit kertoa ehdotuksessasi sekä kaupunkikehittämisen että liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmista. Ratkaisuehdotukset voivat liittyä esim. kaupunkiviljelyyn ja viherkattoihin, maanparannukseen, veden tai ilman puhdistamiseen biopohjaisten ratkaisuiden avulla, rakentamisen ratkaisuihin, biopohjaisten materiaalien tehokkaampaan kiertotalouteen tai luonnon monimuotoisuutta eri tavoin edistäviin ratkaisuihin.

  Haastekilpailun arviointikriteerit

  • Luonnonmukaisuus ja luonnon monimuotoisuus: Ratkaisujen tulisi olla luonnonmukaisia ja/tai tukea luonnon monimuotoisuutta.
  • Innovatiivisuus: Kuinka uniikki ja kekseliäs ratkaisu on. Onko ratkaisussa hyödynnetty uusia teknologioita, menetelmiä tai toimintamalleja.
  • Ympäristövaikutukset: Miten ratkaisut vaikuttavat ympäristöön. Onko niillä positiivisia vaikutuksia, kuten päästövähennykset, lisääntynyt biodiversiteetti tai parantunut ilman- tai vedenlaatu.
  • Taloudellinen kestävyys: Miten ratkaisut vaikuttavat taloudellisesti. Onko ratkaisulla potentiaalia skaalautua ja olla kannattava. Mitä ovat niiden kustannukset ja hyödyt.
  • Yhteistyömahdollisuudet ja skaalautuvuus: Miten ratkaisut voivat edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Voisiko ratkaisua soveltaa laajemmin tai yhdistää muihin hankkeisiin.
  • Toteutettavuus: Valmius pilotin toteuttamiseen Q2-Q3/2024. Valmius saada raportti valmiiksi Q3/2024 aikana

  Ratkaisuehdotuksissa kannattaa tuoda selkeästi esiin yllä mainitut asiat. Tuomaristo arvioi ehdotukset yllä mainituin arviointiperustein ja valitsee voittajat niiden perusteella.

  Saavutettujen tulosten tulee olla myös yleisesti hyödynnettäviä.

  Kuvaa siis yllä mainittujen asioiden lisäksi myös millaisen julkisen raportin tehdystä työstä voit antaa. Mikäli kaikki tulokset ovat salaisia, emme voi tukea pilotointia. Pilotointi voi sisältää teknologia- tai laitehankintoja, mutta niistä aiheutuviin kustannuksiin ei voi käyttää saatua pilotointitukea. Pidätämme itsellämme oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

  Haastekilpailun aikataulu ja toteutus

  Onko yritykselläsi ratkaisuehdotus, joka vastaa tähän haasteeseen? Jos on, lähetä meille lyhyt kuvaus tästä ratkaisusta ja suunnitelma pilotoinnin toteutuksesta. Voit jättää ehdotuksen myös yhdessä jonkun toisen yrityksen kanssa.

  innokaupungiit
  Pirkanmaan liitto
  Euroopan unioni
  Business Tampere
  Takaisin ylös