Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tampereen kaupunkiseudun tavoitteena on vähentää vedentuotannon ja -jakelun sekä jäteveden viemäröinnin ja käsittelyn ympäristöhaittoja parantamalla tuotteiden ja palveluiden laatua, kustannustehokkuutta, materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähentämällä syntyvien jätteiden määrää. Hankinnoissa ja uusissa hankkeissa painotetaan korkean laadun lisäksi ympäristöasioita.
  (Lähde: www.tampere.fi/vesi)

  Tampereen kaupunkiseudulle on rakentumassa uusi keskusjätevedenpuhdistamo Sulkavuoreen sekä Nokian Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamo Koukkujärven ECO3-alueelle. Tampereen Kaupinojalla on saneerattu ja otettu käyttöön uusi vedenottamo ja lähijäähdytysverkosto laajentuu Tampereen keskusta-alueella. Lähijäähdytys on ympäristöystävällistä viileyttä suoraan Näsijärven syvänteistä. Tampereen Sähkölaitos on Suomen ja Euroopan suurin järvivedellä tuotetun jäähdytyksen toimittaja.

  Uudet jätevedenpuhdistamot rakentuvat Tampereen Sulkavuoreen ja Nokian Koukkujärvelle

  Tampereen Sulkavuoreen toteutetaan uusimpia puhdistustekniikoita hyödyntävä jätevedenpuhdistamo kallion sisään. Tavoitteena on, että Pyhäjärveen – ja siitä edelleen alapuoliseen vesistöön – päätyvä jätevesien aiheuttama vesistökuormitus pienenee, vaikka käsiteltävän jäteveden määrä kasvaa. Uuden keskuspuhdistamon toteutus on usean kunnan yhteishanke. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakaskuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Hanke on Pirkanmaan suurin yksittäinen ympäristöinvestointi, kokonaisbudjetti on noin 300 milj. €. Rakennustöiden työllistämisvaikutus on 3 250 henkilötyövuotta. Rakentaminen aloitettiin Sulkavuoressa tänä vuonna ja ensi vuoden aikana alkavat ensimmäiset siirtoviemäreiden rakennustyöt. Puhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2024. (Lähde: www.keskuspuhdistamo.fi)

  Nokian Vesi Oy rakentaa Nokian Koukkujärvelle uuden jätevedenpuhdistamon, jossa tullaan käsittelemään nykyisin Kullaanvuoren ja Siuron puhdistamoille tulevat jätevedet. Suunniteltu puhdistamo mitoitetaan 40 000 asukasvastineluvun mukaan. Laitos on keskeinen osa ECO3-alueen bio- ja kiertotalouskeskusta. Suunnittelussa tullaan ottamaan huomioon muun muassa ravinteiden talteenotto, uudet teknologiat ja puhdistamon laajennettavuus. Puhdistamon viereen tulee sijoittumaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biolaitos, jossa tullaan käsittelemään 17 kunnan biojätteet sekä Nokian jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet. (Lähde: www.nokianvesi.fi)

  Innovatiivisia vesi-alan toimijoita Tampereen kaupunkiseudulla ovat mm.:

   

  Takaisin Kiertotalous-ekosysteemin pääsivulle

  Business Tampere logo
  Pirkko Eteläaho

  Asiakkuusvastaava, kiertotalous

  040 630 4840

  Takaisin ylös