Skip to content
Vuorovaikutteinen teknologia kokeilussa Tampereen yliopiston TAUCHI-tutkimuskeskuksessa.
Raskaasta teollisuudesta älyteknologiaan Vahva mobiiliteknologiaosaaminen sekä yliopistojen panostukset T&K toimintaan ovat tukeneet Tampereen seutua siirtymässä raskaasta teollisuudesta älyteknologiaan.
Tampereella on vahvaa ICT-alan ja valmistavan teollisuuden osaamista.
Osaamisalueet ja kärkitoimialat Tampereen kaupunkiseutu tarjoaa monipuolisen valikoiman erilaisia palveluita ja suuren määrän huippuluokan osaamista. Seudulle on keskittynyt suuri määrä tutkimusta ja tuotekehitystä tekeviä organisaatioita.
ICT-toimialan osaajat keskustelemassa kannettavan tietokoneen äärellä toimistoympäristössä.
ICT Tampereen seutu tunnetaan parhaiten vahvoista ICT-alan ja valmistavan teollisuuden klustereistaan. ICT-teknologiaa on kehitelty Tampereen seudulla jo lähes 50 vuoden ajan, minkä myötä myös alaan liittyvää osaamista on ehtinyt kertyä paljon.
Alykäs koneteollisuus on yksi Tampereen seudun kärkitoimialoista.
Älykkäät koneet ja valmistava teollisuus Älykkäiden koneiden ala on yksi niistä aloista, jotka hyötyvät erittäin merkittävästi Tampereen alueen vahvasta ICT-klusterista. Seudulla toimii kymmenen oman markkinasegmenttinsä kansainvälistä markkinajohtajaa.
Investointimahdollisuudet Life sciences -toimialalle Tampereen seudulla
Life Science Tampereella on merkittävä globaali asema etenkin lääketiedettä, biologiaa ja teknologiaa yhdistävän tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovoinnin saralla.
Ympäristöystävällinen cleantech-teknologia ja kiertotalous ovat Tampereen seudun nousevia toimialoja.
Cleantech Tampereen seudun cleantech-sektori on syntynyt laajan yritysverkoston yhteistoiminnan tuloksena. Paikalliset yritykset työskentelevät tiiviissä yhteistyössä alueen yliopistojen kanssa. Vihreän teknologian yrityksille...
Nanoteknologia. Tampereen teknillinen yliopisto, Optoelektroniikan tutkimuskeskus (ORC).
Nanoteknologia Tampereen alueen nanoteknologiaklusteri rakentuu kolmesta mikroklusterista: Kehittyneet materiaalit, aerosoliteknologia ja fotoniikka. Nämä kolme mikroklusteria ovat syntyneet Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) tehdyn innovatiivisen tutkimustyön ja yritysyhteistyöprojektien tuloksena.
Tampere on korkealuokkaisen AV-koulutuksen kaupunki.
Luovat alat Tampere on aina ollut teatteri- ja kulttuurikaupunki. Tämä tosiasia yhdistettynä alueen vahvaan korkean teknologian osaamiseen ja innovatiivisuuteen on luonut hedelmällisen maaperän lukuisille alueella toimiville luovien alojen yrityksille.
Back to top