Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Haastekilpailu: Käytetyn hiekoitussepelin uusiokäyttö

  Kuva: Marko Kallio, Skyfox
  Nokia Arena by Tampere Taivaalta 2 (8)

  KIERTOTRE-yhteistyön tavoitteena on löytää ratkaisuja Tampereen kiertotaloussuunnitelman teemoihin liittyvään haastekenttään kiertotalouden edistämiseksi ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäämme julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämiseksi yhdessä kiertotalouteen sitoutuneiden toimijoiden kanssa.

  Avaamme KIERTOTRE-hankkeen kautta haastekilpailuja, joista voi saada pilotointiin liittyvää tukea (á 10 000 euroa / haaste).

  Haastekilpailu: Käytetyn hiekoitussepelin uusiokäyttö

  Tämä kilpailu on suunnattu yrityksille, jotka haluavat löytää innovatiivisia ratkaisuja käytetyn hiekoitussepelin kiertotalouden parantamiseen Tampereen seudun yritysten arvo- ja palveluketjuissa (teollisuudessa, rakentamisessa, kunnossapito jne.). Tavoitteenamme on löytää kestävämpiä ja tehokkaampia tapoja käsitellä, kierrättää, uusiokäyttää tai muuten hyödyntää käytettyä hiekoitussepeliä, vähentäen neitseellisen kiviaineksen käyttöä, pienentäen haitallisia ympäristövaikutuksia ja edistäen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

  Haasteen fokus: Haasteen painopiste on ratkaisuissa, jotka vähentävät käytetyn hiekoitussepelin päätymistä loppusijoitukseen, ovat taloudellisesti järkeviä toteuttaa ja ovat paikallisesti toteutettavissa ja edelleen hyödynnettävissä. Tässä muutamia alueita, joihin voitte ratkaisuehdotuksissa keskittyä:

  1. Uudelleenkäyttö: Ehdottakaa tapoja tai menetelmiä, joilla käytetty hiekoitussepeli voitaisiin uudelleen käyttää.
  2. Uusiokäyttö: Kehittäkää uusia menetelmiä, käyttötarkoituksia tai -kohteita, joilla käytetyn hiekoitussepelin hyödyntäminen jollakin innovatiivisella tavalla lisää sepelin uusiokäyttöä.
  3. Kiertotalousverkostot: Kartoittakaa mahdollisuuksia luoda kiertotalousverkostoja, joissa yritykset sidosryhmineen voivat jakaa tietoa, resursseja ja parhaita käytäntöjä käytetyn hiekoitussepelin käsittelyyn liittyen.

  Haastekilpailun tavoitteena on kannustaa yrityksiä kehittämään luovia, kustannustehokkaita ja käytännöllisiä ratkaisuja käytetyn hiekoitussepelin kiertotalouden tehostamiseksi. Odotamme innovatiivisia ehdotuksia ja toivomme, että tämä haastekilpailu edistää käytetyn hiekoitussepelin kestävämpää käyttöä ja kiertotaloutta Tampereen seudulla. Ratkaisuehdotuksenne voi käsittää useampia yllä mainittuja alueita tai osia niistä.

  Onko yritykselläsi ratkaisuehdotus, joka vastaa tähän haasteeseen? Jos on, lähetä meille lyhyt kuvaus tästä ratkaisusta ja suunnitelma pilotoinnin toteutuksesta. Voit jättää ehdotuksen myös yhdessä jonkun toisen yrityksen kanssa. Lähetä se viimeistään 29.3.2024 mennessä osoitteisiin pirkko.etelaaho@businesstampere.com ja mika.kolari@businesstampere.com  

  Mahdolliset kysymykset haasteeseen liittyen voit lähettää samoille henkilöille  22.3.2024 asti. Vastaukset julkaisemme tällä sivulla.

  Kilpailun arviointiperusteet:

  1. Innovatiivisuus: Arvioidaan ehdotusten innovatiivisuutta ja luovuutta käytetyn hiekoitussepelin kiertotalouden tehostamisessa. Otetaan huomioon uudenlaiset ratkaisut, lähestymistavat ja teknologiat.
  2. Vaikutus: Arvioidaan ehdotusten potentiaalista vaikutusta käytetyn hiekoitussepelin kiertotalouden tehostamisessa. Kiinnitetään huomiota hyödyntämispotentiaaliin, ympäristövaikutusten vähentämiseen ja resurssien säästöön.
  3. Käytännöllisyys: Arvioidaan ehdotusten käytännöllisyyttä ja soveltuvuutta. Tarkastellaan toteutettavuutta, tehokkuutta ja taloudellista kannattavuutta.
  4. Sovellettavuus: Arvioidaan ehdotusten soveltuvuutta ja käytännön potentiaalia.
  5. Toteutettavuus: Arvioidaan ehdotusten toteutettavuutta ja mahdollisuutta käyttää olemassa olevia resursseja ja infrastruktuuria.
  6. Valmius pilotin toteuttamiseen Q2/2024.
  7. Valmius saada raportti valmiiksi Q3/2024 aikana

  Ratkaisuehdotuksissa kannattaa tuoda selkeästi esiin yllä mainitut asiat. Tuomaristo arvioi ehdotukset yllä mainituin arviointiperustein ja valitsee voittajat niiden perusteella.

  Saavutettujen tulosten tulee olla myös yleisesti hyödynnettäviä.

  Kuvaa siis yllä mainittujen asioiden lisäksi myös millaisen julkisen raportin tehdystä työstä voit antaa. Mikäli kaikki tulokset ovat salaisia, emme voi tukea pilotointia. Pilotointi voi sisältää teknologia- tai laitehankintoja, mutta niistä aiheutuviin kustannuksiin ei voi käyttää saatua pilotointitukea. Pidätämme itsellämme oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

   

  Business Tampere
  Euroopan Unionin osarahoittama
  Pirkanmaan liitto
  Innokaupungit
  Takaisin ylös