Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tietosuojaseloste

  Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n yhteystietorekisteri.

  Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n yhteystietorekisterijärjestelmän tietosuojaseloste

  Rekisterin nimi

  Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n yhteystietorekisteri.

  Oman yhteystietorekisterin lisäksi keräämme tietoja Tampereen kaupungin, Business Tampereen ja Visit Tampereen yhteiseen Yritysasiakkuudenhallintajärjestelmän (Yritys-CRM) henkilötietorekisteriin, jonka oman rekisteriselosteen löydät klikkaamalla tästä.

  Rekisterin pitäjä

  Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy (y-tunnus 2252888-5), Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere, www.businesstampere.com.

  Yhteyshenkilö, Tietosuojavastaava

  Reija Nykänen
  Hallintojohtaja
  Business Tampere
  reija.arajarvi@businesstampere.com
  p. 040 800 7676

  Rekisteriä pidetään Tampereen seudun yrityksistä, seudulle houkuteltavista yrityksistä sekä muista Business Tampereen yhteistyökumppaneista (yrityksistä, organisaatioista, yhteisöistä sekä yksityisistä henkilöistä). Rekisterin tietoja käytetään Business Tampereen tuottaman palvelun laadun ja laajuuden varmistamiseksi, Tampereen seudun yrittäjyysympäristöä parantavien uutisten levittämiseen sekä uusien yritysten sijoittumiseksi Tampereen seudulle, yrityspalvelun helpottamiseksi, yhteistyösuhteiden hoitamiseksi sekä hyödyllisen tiedon jakamiseksi seudun yrityksille. Lisäksi rekisteri tukee tutkimustoimintaa ja tilastointia. Säännöllinen, yrityspalveluita ja -tapahtumia koskevien, uutiskirjeiden lähettäminen perustuu vastaanottajan suostumukseen.

  Henkilötietojen antaminen ja käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, sopimuksen täytäntöönpanoon tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Business Tampereen oikeutettuna etuna on asiakassuhteen hoitaminen, toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen, niistä viestiminen ja valokuvaaminen. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan. Tapahtumien valokuvauksesta ilmoitetaan etukäteen, mikäli kyseessä on ei-julkinen tilaisuus. Mikäli kuvattava on yksittäinen tunnistettava henkilö, häneltä kysytään kirjallisesti kuvauslupa. Kuvia käytetään Business Tampereen, median ja yhteistyökumppaneiden markkinoinnin, promootion ja viestinnän tarkoituksiin.

  Rekisteri koostuu seuraavista yritystiedoista: – etu- ja sukunimet (sekä etuliite) – titteli – yrityksen nimi/yhteisön nimi (ja osasto) – yrityksen y-tunnus – profilointitiedot (luokittelu, esim. yrityksen toimiala) – ryhmittelytiedot (esim. postitusryhmät) – osoitetiedot – puhelinnumero (kiinteän ja matkapuhelinverkon) – sähköpostiosoite – www-osoitteet – yhteydenottojen kieli – asiakkaan itsensä antamat lisätiedot (kuten sukupuoli, kansalaisuus, työ- ja opiskeluhistoria)- asiakashistoria, lokitiedot (esim. yhteydenotot asiakkaaseen) – mahdolliset postituskiellot (sähköposti ja posti)

  Tiedot saadaan suoraan yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Lisäksi käytetään julkisia tietolähteitä kuten Tilastokeskus, Suomen Tehomax, Finder, Kaupparekisteri, Yritystietojärjestelmä ja Verohallinto.

  Rekisteritietoihin pääsee rekisterinpitäjä, eli Business Tampereen henkilöstö, kuvapankin ja yritystietopalvelun sekä Tampere Business Ecosystems alustalle rekisteröityneet käyttäjät ja palveluntuottajan asiaankuuluvat henkilöt. Henkilötietoja voidaan siirtää tapahtumien yhteisjärjestäjille ja julkisrahoitteisten projektien rahoittajille. Tietojen rekisteröinnistä ja päivityksistä vastaa ensisijaisesti oma henkilöstö.

  Takaamme palveluntuottajien kanssa tehdyin sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

  Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeus voidaan tehdä tapauksissa, joissa katsotaan, että kolmannella osapuolella on tarjota yrityksille erityistä tietoa tai etua. Henkilötietoja ei missään tilanteessa luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin tai kaupallisille osapuolille.

  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

  Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse.
  Yhteystiedot talletetaan tietojärjestelmään, jossa niitä säilytetään toiminnan kannalta tarpeellisen ajan. Tietoja ei erikseen arkistoida. Tapahtumiin liittyvät ilmoittautumistiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää tarpeellisia. ESR- ja EAKR-hankkeissa sekä muissa julkisrahoitteisissa hankkeissa noudatetaan kyseessä olevan ohjelmakauden ja rahoittajan edellyttämiä tietojen säilytysaikoja.

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy tietoihin (oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötiedot)
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot (tulla unohdetuksi)
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

  Rekisteröidyllä oikeus on milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

  Kun haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, sinun tulee lähettää kirjallinen pyyntö yhteyshenkilölle (reija.nykanen@ businesstampere.com).

  Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).

  Business Tampereen verkkosivujen käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Evästeitä (cookies) käytetään ainoastaan sivujen kävijäliikenteen seuraamiseksi ja analysoimiseksi. Voit tarkastella evästeasetuksia klikkaamalla tästä.

  Google Analytics -ohjelma kerää tietoja siitä, miten Business Tampereen verkkosivuja käytetään. Sivujen käytöstä tilastoidaan mm. sivupyyntöjen ja vierailijoiden määrä, keskimääräinen ladattujen sivujen määrä, keskimääräinen sivuillamme vietetty aika ja suosituimmat sivut. Google Signals yhdistää eri päätelaitteita. Google käsittelee tietoa omien tietosuojakäytänteiden mukaisesti

  Matomo -verkkoanalytiikka kerää tietoja tietoja siitä, miten Visit Tampereen verkkosivuja käytetään. Matomon keräämä data tallentuu suomalaiselle palvelimelle.

  Leadfeeder-ohjelma kerää tietoja siitä mistä Business Tampere sivustoille tullaan. Kerättäviin tietoihin kuuluu vieraillut sivut, vierailun lähde sekä sivustolla käytetty aika. IP-osoitteiden tietojen avulla määritellään ainoastaan vierailijayritys sekä sen maantieteellinen sijainti. Leadfeeder huomioi ainoastaan yritysten tekemät sivustovierailut; yksityisistä IP-osoitteista tehdyt vierailut poistetaan tiedoista. Kaikki vierailudata pidetään yritystasolla.

  Tietojen avulla pyrimme saamaan käsityksen siitä, mitä Business Tampereen verkkosivujen käyttäjät haluavat ja miten voimme parhaiten tarjota käyttäjille heidän tarvitsemiaan tietoja ja palveluja. Emme kerää tai tallenna nimeäsi tai osoitettasi, joten tällaista tietoa ei voida käyttää henkilöllisyytesi selvittämiseksi.

  Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

  Järjestelmä toimii Business Tampereen palveluntarjoajan palvelimilla, joihin on pääsy ainoastaan teknisellä ylläpitohenkilöstöllä. Palvelimet sijaitsevat EU / ETA alueella, vartioidussa ja palosuojatussa palvelintilassa.

  Yhteystiedot talletetaan tietojärjestelmään, jossa niitä säilytetään toiminnan kannalta tarpeellisen ajan. Tietoja ei erikseen arkistoida. Tapahtumiin liittyvät ilmoittautumistiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää tarpeellisia. ESR- ja EAKR-hankkeissa sekä muissa julkisrahoitteisissa hankkeissa noudatetaan kyseessä olevan ohjelmakauden ja rahoittajan edellyttämiä tietojen säilytysaikoja.

  Business Tampere logo
  Reija Nykänen

  Hallintojohtaja

  040 800 7676

  Takaisin ylös