Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Hapen hyödyntäminen kiertotaloudessa

  Insta Camp Julian Herbrig D76B0139

  Tarjouksen viimeinen toimitusaika on .

  KIERTOTRE-yhteistyön tavoitteena on löytää ratkaisuja Tampereen kiertotaloussuunnitelman teemoihin liittyvään haastekenttään kiertotalouden edistämiseksi ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäämme julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämiseksi yhdessä kiertotalouteen sitoutuneiden toimijoiden kanssa.

  Avaamme KIERTOTRE-hankkeen kautta haastekilpailuja, joista voi saada pilotointiin liittyvää tukea (á 10 000 euroa / haaste).

  Haastekilpailun tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla voidaan hyödyntää vedyn valmistuksessa sivutuotteena muodostuvaa happea kiertotalouden mukaisesti. Elektrolyyserin tuottama hapen määrä voi teollisen mittakaavan laitoksissa olla jopa 250 000 tonnia vuodessa. Ratkaisut voivat olla esimerkiksi teknisiä, taloudellisia, sosiaalisia tai yhteiskunnallisia. Ratkaisujen tulisi olla innovatiivisia, toteutuskelpoisia, ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita. Ratkaisuehdotukset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin sovellusalueisiin: Teollisuusprosessit, vedenpuhdistus, kasvihuoneviljely, maanparannus, terveydenhuolto.

  Esimerkki hapen hyödyntämismahdollisuuksista: Elektrolyysereistä happea Itämeren pohjalle? :: Both2nia

  Haastekilpailun arviointikriteerit

  • Innovatiivisuus: Kuinka uniikki ja kekseliäs ratkaisu on. Onko ratkaisussa hyödynnetty uusia teknologioita, menetelmiä tai toimintamalleja.
  • Hapen hyödyntämisen tehokkuus: Kuinka paljon ratkaisut lisäävät resurssitehokkuutta. Kuinka hyvin ne hyödyntävät vedyn valmistuksessa syntyvää happea.
  • Ympäristövaikutukset: Miten ratkaisut vaikuttavat ympäristöön. Onko niillä positiivisia vaikutuksia, kuten päästövähennykset, lisääntynyt biodiversiteetti tai parantunut ilman- tai vedenlaatu.
  • Taloudellinen kestävyys: Miten ratkaisut vaikuttavat taloudellisesti. Onko ratkaisulla potentiaalia skaalautua ja olla kannattava. Mitä ovat niiden kustannukset ja hyödyt.
  • Yhteistyömahdollisuudet: Miten ratkaisut voivat edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Voisiko ratkaisua soveltaa laajemmin tai yhdistää muihin hankkeisiin.
  • Valmius pilotin toteuttamiseen Q2/2024.
  • Valmius saada raportti valmiiksi Q3/2024 aikana

  Ratkaisuehdotuksissa kannattaa tuoda selkeästi esiin yllä mainitut asiat. Tuomaristo arvioi ehdotukset yllä mainituin arviointiperustein ja valitsee voittajat niiden perusteella.

  Saavutettujen tulosten tulee olla myös yleisesti hyödynnettäviä.

  Kuvaa siis yllä mainittujen asioiden lisäksi myös millaisen julkisen raportin tehdystä työstä voit antaa. Mikäli kaikki tulokset ovat salaisia, emme voi tukea pilotointia. Pilotointi voi sisältää teknologia- tai laitehankintoja, mutta niistä aiheutuviin kustannuksiin ei voi käyttää saatua pilotointitukea. Pidätämme itsellämme oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

  Haastekilpailun aikataulu ja toteutus

  Onko yritykselläsi ratkaisuehdotus, joka vastaa tähän haasteeseen? Jos on, lähetä meille lyhyt kuvaus tästä ratkaisusta ja suunnitelma pilotoinnin toteutuksesta. Voit jättää ehdotuksen myös yhdessä jonkun toisen yrityksen kanssa.

  Business Tampere
  Pirkanmaan liitto
  Euroopan unioni
  Innokaupungit
  Takaisin ylös