Cleantech- ja kiertotalouskeskittymia Tampereen seudulla - Business Tampere
Siirry sisältöön Siirry sisältöön

Cleantech- ja kiertotalouskeskittymiä Tampereen seudulla

Cleantech- ja kiertotalouskeskittymiä Tampereen seudulla

Eco3 & Kolmenkulma

Kolmenkulman 850 ha yritysalue sijaitsee Tampereen, Nokian ja Ylöjärven rajalla. Alueella on jo paljon yritysten välistä yhteistoimintaa, joka edistää materiaali- ja energiatehokkuutta, vähentää ympäristökuormitusta ja edistää ympäristöystävällisten yhteisten toimintamallien syntymistä.

Kolmenkulman alue sijaitsee liikenteen solmukohdassa, valtateiden 3, 11 ja 12 risteyksessä. Maan toiseksi suurimmalle lentokentälle Tampere-Pirkkalaan on vain n. 10 minuutin ajomatka. Kaksi kolmasosaa Suomen taloudellisesta toiminnasta ja asukkaista on n. kahden tunnin ajomatkan säteellä.

Kolmenkulman yritysalueelle logistisesti erinomaiseen sijaintiin on rakentumassa teollisen mittakaavan uudenlainen ja monialainen bio- ja kiertotalouden liiketoiminta-alue, ECO3. Itsenäisten yritysten alueesta syntyy perinteiset toimialarajat ylittävä uutta luova ekosysteemi, jossa toisen jäte on toisen hyödyke. Kansallisesti merkittävä osaamiskeskittymä toimii samalla demonstraatio- ja pilottiympäristönä, jota kehitetään yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten yritysten sekä korkeakoulujen kanssa. Yrityksille on tarjolla yhteistyötä, jaettuja resursseja, konsepteja, platform-palveluita ja yhteistä näkyvyyttä.

Etäisyyksiä Kolmenkulmasta:

  • Pori 100km
  • Turku 160km
  • Helsinki 180km
  • Lahti 110km
  • Jyväskylä 130km

Lisätietoja:

Verte Oy:n toimitusjohtaja Sakari Ermala
Tampereen kaupungin tonttipäällikkö Pasi Kamppari
Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki


Taraste

Tampereen ja Kangasalan rajalla sijaitseva Tarasten alue on kehittymässä seudullisesti merkittäväksi kiertotalouskeskukseksi. Alueella sijaitsee Tammervoiman hyötyvoimalaitos sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n jätteenkäsittelykeskus.

Tarastenjärven alueen keskiössä ovat materiaalivirtojen kierrätys ja biotalous. Tarastenjärven yritysalue sijoittuu jätteenkäsittelyalueen välittömään läheisyyteen ja alueelta on yhteys Tammervoiman hyötyvoimalaitokseen. Alueelle on varattu tilaa myös bioenergian tuottajille sekä muulle toiminnalle missä keskeinen logistinen sijainti on tärkeää. VT 9 molemmin puolin sijoittuvat yritykset, joille näkyvyys ja saavutettavuus ovat tärkeitä sijoittumiskriteerejä.

Lisätietoja:

Tarasten Kiertotalousalue Oy:n toimitusjohtaja Petri Järvensivu
Business Kangasala
Tampereen kaupungin tonttipäällikkö Pasi Kamppari


Hiedanranta

Hiedanranta on Näsijärven rannalla sijaitseva tulevaisuuden kaupunginosa, jota kehitetään uudella tavalla yhdessä kaupunkilaisten, yritysten, tutkimuslaitosten ja yhteisöjen kanssa älykkäiden ja kestävien kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Alue toimii jo nyt kokeilualustana uusille teknologioille ja menetelmille. Hiedanrannan kehitysohjelma tekee yhteistyötä erityisesti yritysten kanssa, joiden kehitystyön avainsanoja ovat digitaalisuus, kestävyys, kiertotalous, energia tai ravinnontuotanto. Tavoitteena on luoda alueelle toimintaa ja ratkaisuja, jotka ovat myös kansainvälisesti kiinnostavia.

Lisätietoja:

Hiedanrannan kehitysohjelman hankekehitysjohtaja Reijo Väliharju
Projektipäällikkö Tiina Sahakari


LEMENE

Energiaomavaraisessa Marjamäen toimintaympäristössä hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä, vaihtoehtoisia sähköenergian tuotantomenetelmiä ja viimeisimpiä alan teknologioita.

Lempäälän Energiayhteisö LEMENE:ssä pääasiallisina energialähteinä käytetään aurinkoenergiaa ja kaasumaisia energialähteitä. Aurinkopaneelikenttien yhteyteen sijoitetaan keskitettyjä energiavarastoja tasaamaan tuotannon heilahteluja ja varmistamaan alueen tehotasapainoa. Saavutettava energian paikallinen tuotanto ja jakelu parantavat Marjamäen alueen huoltovarmuutta. Toimintaympäristössä hyödynnetään sähkön ja lämmön yhteistuotantoa.

Marjamäkeen rakennettavaan uudenlaiseen energiajärjestelmään sisältyvät aurinkopaneelikenttien (2 + 2 MW) ja kaasumoottoreiden (8,1 MW) lisäksi polttokennot (130 kW) ja akusto, jolla turvataan aurinkopaneelikentän hetkelliset tehomuutokset. Aurinkopaneelijärjestelmät sijoitetaan teollisuusalueen välittömään läheisyyteen.

Lisätietoja:

Lempäälän Energia Oy:n toimitusjohtaja Toni Laakso

 

Ota yhteyttä

Pirkko Eteläaho

Projektipäällikkö, kiertotalous

040 630 4840

Takaisin ylös