Mitkä ovat Tampereen kaupunkiseudun kannalta merkittäviä muutostekijöitä? Mihin tavoitetilaan elinkeinostrategialla tulisi pyrkiä? Päivitämme parhaillaan Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelmaa, jonka jatkoksi määritellään elinkeinostrategiaa. Työ on laaja ponnistus sidosryhmien ja elinkeinoelämän edustajien kanssa.

Palautekysely on päättynyt, kiitos osallistuneille!

Elinkeinostrategian lopullinen versio julkistetaan marraskuussa 2019.

Tietoa suun­nittelu­proses­sista

tampereen elinkeinostrategia prosessi 1
1.
Tampereen kaupunkiseudun elinkeinotoiminnan kannalta merkittäviä tulevaisuuden muutostekijöitä on tunnistettu ryhmähaastatteluissa ja dokumenttianalyysissä ja niiden sisältöä on käsitelty myös visiotyöpajassa.
tampereen elinkeinostrategia prosessi 2
2.
Strategiaprosessissa on toteutettu pienryhmäkeskusteluja, joihin osallistui kaupungin, kuntien, edunvalvontaorganisaatioiden, rahoittajien, yritysverkostojen ja yritysten edustajia.
tampereen elinkeinostrategia prosessi 3
3.
Strategisten tavoitteiden perustaksi on määritetty neljä osa-aluetta, jotka kattavat elinkeinostrategian eri ulottuvuudet. Osa-alueet ovat: 1) toimintaympäristö ja palvelut, 2) kohderyhmät ja verkostot, 3) osaaminen ja kyvykkyydet ja 4) kasvu ja investoinnit.
tampereen elinkeinostrategia prosessi 4
4.
Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategian suunnitteluun on osallistettu monipuolisesti sidosryhmätoimijoita. Yhteensä prosessiin osallistunut jo yli 200 henkilöä.