Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Elinkeinostrategian seuranta – Reagointikyky kansainvälisen toimintaympäristön muutoksessa

  Vuosi 2022 on tuonut mukanaan globaaleja mullistuksia yritysten toimintaan ja toimintaympäristöön. Tampereen kaupunkiseudun nopeimmin kasvavat yritykset ovat omissa arvoketjuissaan kietoutuneita globaaliin talouteen ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Sota Euroopassa, nopeasti kiihtyvä inflaatio, mittavat raaka-ainepulat ja viiveet toimitusketjuissa ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat välittömästi tai välillisesti lähes jokaisen teknologia- ja teollisuusyrityksen toimintaan. Vaikka kaupunkiseutu ei voi hallita globaaleja kehityskulkuja, se voi varautua ja kasvattaa muutoskyvykkyyttään eri tavoin, kuten mukautumalla aktiivisesti kansainväliseen työvoiman liikkumiseen sekä tekemällä investointeja omavaraisuuteen kriittisillä teknologia-alueilla. Euroopan turvallisuustilanteen muuttuessa nopeasti, myös Suomen maariski näyttäytyy erilaisena kansainvälisen liiketoiminnan ja osaajien liikkuvuuden näkökulmasta. Turvallisuutta ja maariskin kasvamista tulee toimialoittain arvioida ja tunnistaa toimenpiteet, joihin kaupunkiseutuna voimme tarttua.

  1. Muuttuva turvallisuustilanne ja Suomen maariskin kasvaminen.
  2. Raaka-aine- ja komponenttipula.
  3. Energian ja maakaasun saatavuusongelmat ja hinnannousu.
  4. Venäjälle etabloituneiden yritysten realisoituvat riskit.
  5. Venäjän viennin ja tuonnin loppuminen.
  6. Kiihtyvä inflaatio.

  1. Hankeaktivointi ja yritystarpeisiin vastaavan, suoran vihreän siirtymän EU-rahoituksen varmistaminen tukee myös Venäjän viennin loppumisesta kärsiviä aloja ja uusien alihankintaketjujen muodostamista.
  2. Vihreän, kohtuuhintaisen energian ja biokaasun riittävän tarjonnan varmistaminen auttaa omavaraisuuden lisäämisessä suhteessa Venäjään.
  3. Muutosjoustavuuden kehittäminen ja elinkeinotoimijoiden tiiviimpi yhteistyö toimintaympäristön äkillisiin muutoksiin reagoinnissa.
  4. Yhteistyö kansainvälisten osaajien houkuttelussa ja Ukrainan pakolaisten työllistämisessä.
  5. Vahvempi yhteistyö investointien houkuttelussa kriittisillä teknologia-alueilla.
  6. Elinkeinotoimijoiden yhteistyö muutostilanteisiin liittyvässä tiedottamisessa ja tapahtumissa.
  Takaisin ylös