Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategian seuranta ja täydentävät linjaukset 2022–2025

  Vuonna 2022 strategiakauden ollessa puolivälissä yritysten toimintaympäristö on vuoden 2019 loppuun verrattuna monella tapaa erilainen. Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategian päivitystarpeet kartoitettiin ja strategia arvioitiin marraskuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana.

  Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia valmistui vuoden 2019 lopussa. Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategian yhteinen visio vuoteen 2025 on ”Uudistumiskyvyltään ylivoimainen – kestävästi kasvava”. Visio toteutuu saavuttamalla tavoitteet parhaasta yrityskokemuksesta, vetovoimaisesta teollisesta kasvualustasta, uudistumis- ja innovaatiokyvykkyyksien vahvistamisesta sekä kestävästi kasvavasta, kilpailukykyisestä elinkeinoelämästä. Tavoitteet toteutuvat käytännön toiminnaksi kahdeksan kärjen kautta.

  Vuonna 2022 strategiakauden ollessa puolivälissä yritysten toimintaympäristö on vuoden 2019 loppuun verrattuna monella tapaa erilainen. Strategian hyväksymisen yhteydessä sovittiin strategian ajantasaisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnista kauden puolivälissä. Päivitystarpeet kartoitettiin ja strategia arvioitiin itsearvioinnin ja kehittämistavoitteiden pohjalta dokumenttianalyysein, haastatteluilla ja verkkokyselyllä marraskuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana Business Tampere Oy:n toimeksiannosta. Prosessiin osallistui noin 50 yritysten ja elinkeino-organisaatioiden edustajaa.

  Haastattelut ja kyselytulokset osoittavat, että elinkeinostrategiaa pidetään edelleen ajantasaisena. Strategian tavoitteiden ja kärkien nähdään konkretisoituneen käytännön toiminnaksi, ja strategialla arvioidaan olevan melko suurta tai kehittyvää vaikuttavuutta. Vaikka tarvetta merkittävälle päivitykselle ei koeta, on tarpeen varmistaa kaupunkiseudun elinkeinostrategian olevan linjassa EU-tasoisten, kansallisten sekä seutustrategian linjausten kanssa.

  Vuoden 2019 jälkeen Tampereen kaupunkiseudun yritysten toimintaympäristö on monella tapaa muuttunut. Suurimpia muutoksia ovat maailmanpolitiikan käänteet ja niiden heijastusvaikutukset markkinoihin, jo kaksi vuotta jatkunut covid-19-pandemia ja viimeaikaisimpana muutoksena Venäjän hyökkäys Ukrainaan, ja sodan seurauksena lännen Venäjälle asettamat pakotteet sekä Venäjän vastapakotteet ja toimenpiteet. Ne vaikuttavat paikalliseen toimintaympäristöön laajasti.

  Vihreän ja digitaalisen siirtymän merkittävä rooli ilmenee EU-tasoisissa, kansallisissa, maakunnallisissa ja seudullisissa strategialinjauksissa. Datatalouden ja vastuullisuuden merkitys on korostunut. Lainsäädännöllinen toimintaympäristö kehittyy koko ajan. EU:n uudet digisäädökset pyrkivät lisäämään Euroopan datamarkkinoiden yhtenäisyyttä, ohjaamaan markkinoiden kehitystä etupainotteisesti EU:n arvojen mukaiseen suuntaan ja tasapainottamaan kilpailuasetelmia suhteessa Kiinaan ja Yhdysvaltoihin. Teknologisesta näkökulmasta on nähtävillä pandemian myötä nopeutunut digiloikka. Teknologia sulautuu kaikkeen.

  Maakunnan ja Tampereen kaupungin linjauksissa korostetaan elämystalouden merkitystä. Myös kansallisen tason linjauksissa tunnistetaan alan erityinen elvytystarve pandemiarajoitusten jälkeen. Aineettomalle arvonluonnille tarjoutuu digitaalisessa kokemusmaailmassa uudenlaisia kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia. Tarve osaajapulan ratkomiseksi nousee esille niin kansallisissa ohjelmissa, Tampereen kaupungin strategiassa kuin haastatteluissa. Hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen kuntien uusi elinvoimarooli korostaa kuntien vastuulla olevien elinkeinopalvelujen merkitystä.

  Uusi kesällä 2022 valmistuva seutustrategia visioi vuoteen 2040 tapahtuvaa tulevaisuussiirtymää, jossa pääviestit rakentuvat lumoavan arjen, fiksun kasvun ja maailmalle avoinna olevan toiminnan päälle. Ekologisesti kestävä kasvu ja globaali toimintaympäristö nousevat yhteisiksi teemoiksi elinkeinostrategian kanssa.

  Visio ja strategiset tavoitteet ovat edelleen ajanmukaisia, mutta toimintaympäristön nopea muuttuminen edellyttää seudun elinkeinotoimijoilta entistä suurempaa muutoskyvykkyyttä ja painopisteiden päivittämistä.

  Täydentävät linjaukset on kiteytetty viiteen teemaan, jotka ovat:

  1. Kaupunkiseutu kestävän kehityksen data-alustana ja kokeiluympäristönä
  2. Paras toimintaympäristö korkean hiilikädenjäljen teollisille ratkaisuille
  3. Aineettoman arvonluonnin ja elämysteollisuuden kansainvälinen kasvu
  4. Data- ja tekoälypohjaiset elinkeino- ja työvoimapalvelut
  5. Reagointikyky kansainvälisen toimintaympäristön muutoksessa

   

  Tästä pääset tutustumaan Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategian seurannan, arvioinnin sekä täydentävien linjausten 2022–2025 pdf-tiedostoon.

  Takaisin ylös