Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Elinkeinostrategian seuranta – Paras toimintaympäristö korkean hiilikädenjäljen teollisille ratkaisuille ja vastuulliselle liiketoiminnalle

  Vuoteen 2025 mennessä vahvistetaan Tampereen seudun tunnettuutta korkean hiilikädenjäljen teollisten ratkaisujen tuottajana ja vetovoimaisena toimintaympäristönä vastuulliselle liiketoiminnalle. Tämä edellyttää uusiutuvan ja päästöttömän sähkön ja biokaasun kohtuuhintaisen saatavuuden parantamista sekä energiaratkaisujen innovaatioekosysteemin (ml. energian varastoitavuuden) kehittämistä. Vihreää siirtymää tukevan EU-rahoituksen kanavointi seudulle voi osaltaan tukea myös esimerkiksi Venäjän viennin loppumisesta kärsivää teollisuutta.

  1. Suomen kestävän kasvun ohjelmassa tavoitteena on edistää teollisuuden päästöjen vähentämistä, resurssitehokkuutta sekä kädenjälkiratkaisuja.
  2. Uudistuvan teollisuuden strategian mukaan Suomi on vuonna 2030 globaali edelläkävijä ilmastonmuutokseen liittyvissä teollisissa korkean hiilikädenjäljen ratkaisuissa.
  3. Pirkanmaan älykkäässä erikoistumisessa tähdätään johtavaan asemaan teollisissa korkean hiilikädenjäljen ratkaisuissa.
  4. Teollisuuden kärkiyritykset kaupunkiseudulla ovat tehneet merkittäviä investointeja vihreään siirtymään ja kehittäneet kädenjälkiratkaisuja.
  5. Tarve vihreän ja kohtuuhintaisen energian ja biokaasun riittävän tarjonnan mahdollistavalle ekosysteemille.
  6. Tarvitaan vihreää siirtymää edistävän ja yritystarpeisiin vastaavan EU-rahoituksen kanavoimista kaupunkiseudulle.

  1. Hankeaktivointi ja yritystarpeisiin vastaavan, suoran vihreän siirtymän EU-rahoituksen varmistaminen ja vihreiden investointien edistäminen.
  2. Korkea hiilikädenjälki vahvemmin näkyville niin teollisuuden kuin kaupunkiseudun imagossa ja lumovoimassa.
  3. Päästövähennystarpeisiin vastaavan energiajärjestelmän ja infrastruktuurin kehittäminen.
  4. Ajatushautomo: seudullisten strategisten mahdollisuuksien arvioiminen – rooli vetytaloudessa, energiayhteisöt ja alueelliset energiaratkaisut.
  5. Vihreän, kohtuuhintaisen energian ja biokaasun riittävän tarjonnan varmistaminen auttaa vihreässä siirtymässä ja omavaraisuuden lisäämisessä.
  6. Vertailuanalyysit, kohtaamisten edistäminen ja vertaisoppimisen tukeminen.

  Teemasta sanottua

  Ilmasto, hiilineutraalisuus, sen voimakkaampi huomioiminen, energiamuotojen muutos ja murros, puute puhtaasta energiasta. — Sähkön hinta on nyt kymmenkertainen. — On siirrytty vihreään siirtymään liian nopeasti, ei ole kapasiteettia, ei tapahdu hetkessä, ei ole vielä vetyä, näitä huomioisin.

  EU-rahoitusta nykyistä suoremmin yritysten tarpeisiin, tehokkaammin hankittua EU-rahaa. Pitää hahmottaa tulevaisuus missä meidän toiveet ja tarpeet natsaisi tulevaan eurooppalaiseen kehitykseen sääntelyn ja rahoituslinjausten suhteen.

  Takaisin ylös