Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Elinkeinostrategian seuranta – Kaupunkiseutu kestävän kehityksen data-alustana ja kokeiluympäristönä

  Vuoteen 2025 mennessä Tampereen seudulla tuetaan elinkeinopoliittisilla toimenpiteillä kestävää ja vastuullista kehitystä edistävää datapohjaa päätöksenteolle, kestävälle kaupunkikehitykselle, innovaatioille ja liiketoiminnalle. Siilomaisia pilotointi- ja testiympäristöjä pyritään kokoamaan esim. yhdistämällä kokeilujen kautta nykyistä laajempia ja vaikuttavampia kokonaisuuksia. Konkreettisten datavetoisten, vastuullisuutta edistävien käyttötapausten kautta kiihdytetään dataekosysteemin ja kiertotalouden seudullisen toimijaverkoston rakentumista ja luodaan houkuttelevaa toimintaympäristöä kestävälle liiketoiminnalle.

  1. Euroopan datastrategialla rakennetaan johtava datavetoinen markkina Yhdysvaltojen ja Kiinan rinnalle.
  2. Kansalliset strategiat ja ohjelmat korostavat dataperusteisen kasvun ja vihreän siirtymän tärkeyttä.
  3. Aitoa ekosysteemitoimintaa on vaikea saada aikaan ilman yhteistä dataa, alustaa ja kehittämisen painopistettä.
  4. Digitaaliset innovaatiokeskittymät tukevat uusien teknologioiden käyttöönottoa ja älykkäiden ratkaisujen kehittämistä.
  5. Tampereen kaupunkiseudulla on monipuolista kyvykkyyttä hyötyä datatalouden murroksesta ja tarve edistää kiertotaloutta.
  6. Kaupunkiseutu on kestävän kasvun datakeskittymä, kokeiluympäristö, mikä kiihdyttää dataekosysteemin syntyä.

  1. Hankeaktivointi ja yritystarpeisiin vastaavan, suoran vihreän siirtymän EU-rahoituksen varmistaminen.
  2. Kaupunki testialustana: datavetoisten, kestävän kehityksen kokeiluympäristöjen kehittäminen, kokeilualueiden yhteinen kehittämistoiminta ja synergioiden hyödyntäminen.
  3. Digikiertotalouden ratkaisut: kiertotalouden ekosysteemien ja niitä tukevien dataratkaisujen kehittäminen.
  4. Älykästä ja kestävää kaupunkikehitystä edistävät nopeat kokeilut ja innovatiiviset hankinnat.
  5. Vahva resurssointi kestävän kehityksen yrityspalveluihin.
  6. Yritysten keskinäisen oppimisen tukeminen datan jakamisen ja vastuullisuuden kysymyksissä.

  Teemasta sanottua

  Dataan liittyvät asiat pitää olla vahvasti mukana, se on erityisosaamisalue, mitä Tampereen seudulla jo on.

  Kuinka dataa julkisen ja yksityisen välillä voidaan jakaa ja hyödyntää ja millaista liiketoimintaa siitä voi syntyä? Kaupungilla on jotain vetoja ollut siitä, kannattaa vahvistaa kaupunki testialustana -näkökulmaa.

  Takaisin ylös