Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Elinkeinostrategian seuranta – Aineettoman arvonluonnin ja elämysteollisuuden kansainvälinen kasvu

  Rakennetaan Tampereen seudusta vuoteen 2025 mennessä merkittävä eurooppalainen audiovisuaalisen liiketoiminnan keskittymä. Tapahtumat, aineettoman liiketoiminnan arvonluonti, digitaaliset ratkaisut yhdistettynä kasvavaan palveluliiketoimintojen arvoketjuun tekevät seudusta kansallisen veturin. Tampere edesauttaa OKM- ja TEM-vetoisen audiovisuaalisen alan kasvusopimuksen syntymistä ja sen tavoitteita, joilla kasvatetaan toimialan koko arvoketjua nykyisestä 1,3 miljardin vuosiliikevaihdosta.

  Elämysteollisuuteen liittyy myös Tampereen seudun kansainvälinen tunnettuus, lumovoima, kestävä matkailu ja kansainväliset kongressit, joiden avulla vahvistetaan alueen elinkeinoelämää ja elämyksellisyyttä.

  Tavoitteena on, että menestyvät alan yritykset investoivat kaupunkiseudulle, luovat työpaikkoja, verotuloja, ja siten edistävät kaupunkiseudun hyvinvointia ja lisäävät kansainvälisesti menestyvillä lopputuotteillaan kaupunkiseudun lumovoimaa.

  1. Suomen kestävän kasvun ohjelmassa edistetään luovan talouden toipumista, uudistumista ja kestävää kasvua.
  2. Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategiassa yhtenä kärkenä on kulttuuri ja digitaalinen elämystalous.
  3. Tampere nähdään 2030 kaupungin strategiassa kansainvälisen tason tapahtumien, kongressien ja audiovisuaalisen liiketoiminnan keskittymänä ja yrittäjyydelle parhaat puitteet luovana toimintaympäristönä.
  4. Digitaaliset tavat kokea mahdollistavat uudistumisen monilla muillakin sektoreilla kuin luovilla aloilla. Luovan talouden edistäminen edellyttää ajattelutavan muutosta elinkeinopolitiikassa.

  1. Kaupunkiseudun profilointi kansainvälisten audiovisuaalisten tuotantojen, kehittyvän infrastruktuurin ja osaamisen sekä lippulaivahankkeiden kautta.
  2. Elinkeinopolittiset toimet, joilla audiovisuaalisen alan liikevaihto kaksinkertaistuu seuraavan viiden vuoden aikana.
  3. Erityinen painotus kansainvälisen, skaalautuvan aineettomiin oikeuksiin liittyvän liiketoiminnan kehittämisessä sekä innovatiivisten rahoitusmallien rakentamisessa.
  4. Tampereen seudun kansainvälinen tunnettuus ja lumovoima kasvaa mediatoimenpiteiden ja kampanjoiden avulla.
  5. Tampereelle houkutellaan kansainvälisiä yritystapahtumia yhteistyössä Nokia Arenan, Tampere-talon, TESCin ja hotelliketjujen kanssa.
  6. Luovien ja muiden alojen kohtauttaminen ja törmäyttäminen esim. kokeiluiden ja kehityshankkeiden kautta.

  Teemasta sanottua

  Sen lisäksi, että on valmistava teollisuus, niin aineettomaan arvonluontiin, IPR-kehitykseen, luoviin aloihin, peliala, tapahtuma-ala, se, että niiden merkitys aidosti tunnistetaan myös elinkeinostrategiassa, olisi ihan fiksu teko.

  Isot kasvumahdollisuudet tulee olemaan digitaalisissa tavoissa kokea ja elää. — Siellä on mahdollisuus ponnistaa uuteen ja tuntemattomaan kasvualaan, mitä ei ole vielä tiedostettu. Pitkät valot päälle laittamalla ja yhteen ponnistamalla olisi mahdollisuus johonkin tosi uuteen ja isoon.

  Takaisin ylös