Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Elinkeinostrategian seuranta – Data- ja tekoälypohjaiset elinkeino- ja työvoimapalvelut

  Kaupunkiseutu vastaa muutoskyvykkäillä palveluillaan yritysten erilaisiin tilanteisiin ja tukee elinkeinotoiminnan elpymistä ja kehittymistä. Toimintaympäristön nopeat ja samanaikaiset muutokset edellyttävät kykyä vastata haasteisiin palvelutarpeita ennakoivilla ja oikein kohdentuvilla palveluilla. Tähän päästään kehittämällä data- ja tekoälypohjaisia palveluja sekä asiakkuusprosesseja. Palveluja kohdennetaan liiketoiminnan uudistamiseen, innovaatiotoimintaan, rahoitukseen (myös kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän edistämiseen yrityksissä) ja kansainvälisyys­­asteen nostamiseen sekä viennin kehittämiseen. Lisäksi geopoliittinen tilanne entisestään korostaa osaajapulan ja kansainvälisten osaajien houkuttelun haastetta. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymiseen liittyvä murros kuntakentässä sekä TE-palvelujen uudistus lisäävät elinkeinopalveluiden roolin korostamisen ja vaikuttavuuden tarvetta.

  1. Suomen kestävän kasvun ohjelmassa tavoitellaan työllisyysasteen ja osaamistason nostamista.
  2. Tampereen kaupungin strategiassa tavoitellaan tulevaisuuden edelläkävijyyttä panostamalla koulutukseen, kansainvälisten osaajien houkutteluun ja luodaan monipaikkaisen työn kaupunkia.
  3. Osaajapula on edelleen haaste. Geopoliittinen tilanne hankaloittaa osaltaan lisää kansainvälisten osaajien ja investointien houkuttelua.
  4. Kuntien muuttuvat roolit ja pienenevät budjetit hyvinvointialueen perustamisen myötä korostavat tarvetta vaikuttaville ja tehokkaille, data- ja tekoälypohjaisille elinkeinopalveluille.
  5. Muutoskyvykkyyden sekä moniammatillisen, organisaatiorajat ylittävän yhteistyön toimintamallien merkitys korostuu toimintaympäristön nopeissa muutoksissa.
  6. Kriisien sävyttämässä ajassa kaupunkiseutu pyrkii ymmärtämään yritysten erilaisia tilanteita ja tarjoamaan palveluita elinkeinotoiminnan kehittämisen ja kasvun tueksi. Tiedolla johtaminen ja ennakointikyvykkyys korostuvat.

  1. Osaajatarpeisiin vastaaminen erilaisilla kansainvälisillä ja kansallisilla toimenpiteillä. Seudun kehittäminen tulevaisuuden osaajien kotina ja tiiviimpi korkeakoulu-yritys-yhteistyö.
  2. Tiedolla johtamisen käytäntöjen kehittäminen ja asiakkaiden palvelutarpeiden ennakoiva tunnistaminen.
  3. Palvelujen kohdentaminen tukemaan vihreää siirtymää ja digitalisaatioasteen nostamista sekä kasvun mahdollistaminen liiketoiminnan uudistumista tukemalla.
  4. Kaupunkiseudun lumovoiman vahvistaminen sekä saavutettavuuden parantaminen (mm. tontit, kaupunkiseudun sisäinen julkinen liikenne, kansainväliset yhteydet, imago, kieli).
  5. Yritys- ja työvoimapalvelujen kehittäminen tekoälyyn pohjautuvia digitaalisia ratkaisua hyödyntämällä.
  6. Muutosjoustavuuden kehittäminen, yhteistyö ennakointikyvykkyyden parantamiseksi.

  Teemasta sanottua

  Osaajapula on noussut uudella tavalla esille. Sen varmistaminen ja ennakoiminen, että on oikeanlaista osaamista tällä seudulla. Jo pelkästään volyymin kannalta, mutta myös alojen kannalta, onko riittävästi osaajia siellä. Tarvitaan joustavia täydennyskoulutusmalleja, jotka varmistavat, että teollisuus pysyy kilpailukykyisenä

  Takaisin ylös