Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Monialainen turvallisuustutkimus

  Osaamista digitalisoituvan maailman turvallisuushaasteiden ratkomiseksi

  Tampereen kaupunkiseudulla on kansainvälisesti korkeatasoista ja monialaista turvallisuustutkimusta. Aktiivisesta ja monipuolisesta tutkimustoiminnasta kertovat noin 20 käynnissä olevan projektin kuvaukset. Akateemisen ja kaupallisen tutkimuksen lisäksi klusteri toimii ovena valtavaan määrään tietoa ja osaamista. Tieto mahdollistaa innovaatiot ja innovaatiot mahdollistavat kasvavan elinkeinotoiminnan ja elinvoimaisen kaupunkiseudun. Yhdessä pystymme ratkomaan digitalisoituvan yhteiskunnan ja teollisuuden turvallisuushaasteita.

  Tampereen yliopisto – monialaista turvallisuuden huippututkimusta

  Tampereen yliopisto yhdistää monialaista, tieteellistä, turvallisuuteen liittyvää huippututkimusta. Tampereen yliopisto on mm. teollisuuden turvallisuuden tutkimuksen ja siihen perustuvan koulutuksen kärkeä Suomessa. Esimerkkejä ajankohtaisista kärkiteemoista ovat mm. materiaalien turvallisuus kiertotaloudessa, poliisien työhyvinvointi ja moniammatillinen yhteistyö asiakkaiden kohtaamisessa, moniteknisten ja autonomisten järjestelmien turvallisuus, autonomiset kulkuvälineet vedenalaisissa search and rescue-tehtävissä, knowledge security, teknologian vaikutukset turvallisuuspolitiikkaan, rakennusten sisäolosuhteiden turvallisuus sekä ihmisten, ympäristön ja organisaatioiden turvallisuus.

  Tampereen yliopiston tutkijat ovat jäseninä monissa kansainvälisissä turvallisuustutkimuksen verkostoissa, joista esimerkkeinä

  • Ellen McArthur Foundation CE profiled university -verkosto,
  • International Society of Engineering Asset Management (ISEAM),
  • AIS (Association of Information Systems),
  • Nordic centre of excellence in security technologies and societal values,
  • MEDLiE - Media Literacy and Education research group,
  • Transform-verkosto, Eurooppalaisten turvallisuuden (safety) tutkimuksen verkosto,
  • OPTUKE-verkosto, European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) ja Osce network Think Thanks and Academic Institutions,
  • EuroMeSCo (Euroe-Mediterranean Study Comission), IABP (kansainvälinen rakennusfysiikkayhdistys),
  • EGOLF European Group of Organisations for Fire Testing,
  • Inspection and Certification, CEN/TC 127 Rakennusten paloturvallisuus ja CEN/TC 250/ SC3 – Eurocode 3: Teräsrakenteiden suunnittelu.

  Tampereen yliopiston huippututkijat ovat myös jäseniä turvallisuuteen liittyvien tieteellisten journalien toimitusneuvostoissa, kuten Nordic Journal of Criminologyn toimitusneuvostossa.

  Euroopan johtava tutkimuslaitos VTT ratkoo turvallisuuden haasteita

  Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Suomen suurin soveltavaa tutkimusta tekevä tutkimus- ja teknologiayhtiö ja yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista. Valtion omistama VTT tuottaa teknologia- ja tutkimuspalveluja niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin yrityksille ja julkiselle sektorille. VTT:n tehtävänä on edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa sekä vastata tieteen ja teknologian avulla suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin kestävää kasvua tuovilla ratkaisuilla.

  VTT on jäsenenä useissa turvallisuus- ja puolustusalan verkostoissa kuten EARTO Security and Defence Research työryhmässä, European defence research and innovation verkostossa (EDRIN) ja European Cyber Security yhteisössä (ECSO). VTT on aktiivinen jäsen mm. Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry:ssä, RAAS innovaatioekosysteemissä sekä Maanpuolustuksen tieteellisessä neuvottelukunnassa.

  VTT:n turvallisuuteen liittyvässä tutkimuksessa kärkiä ovat mm. uusien teknologioiden, digitalisaation ja tekoälyn luomat mahdollisuudet parantaa turvallisuutta eri toimialoilla sekä tunnistaa ja varautua uusiin uhka- ja häiriötilanteisiin.

  Katso Tampereen yliopiston turvallisuustutkimuksen päivittyvä lista tuoreimmista tutkimusartikkeleista ja raporteista yliopiston omilta verkkosivuilta.

  Ranta, V., Aarikka-Stenroos, L., Ritala, P., & Mäkinen, S. J. (2018). Exploring institutional drivers and barriers of the circular economy: A cross-regional comparison of China, the US, and Europe. Resources, Conservation and Recycling, 135, 70-82.

  Ellonen, N., Pitkänen, J., Aaltonen, M., Remes, H., Oksanen, A., & Martikainen, P. (2021). Does early drug use-related police contact predict premature mortality and morbidity: A population register-based study. Drug and Alcohol Review, tulossa.

  Villa, J., Vallicrosa, G., Aaltonen, J., Ridao, P., & Koskinen, K. (2021). Model-based Guidance, Navigation and Control architecture for an Autonomous Underwater Vehicle. In Global Oceans 2020: Singapore – U.S. Gulf Coast IEEE.

  Villa Escusol, J., Taipalmaa, J., Gerasimenko, M., Pyattaev, A., Ukonaho, M., Zhang, H., Raitoharju, J., Passalis, N., Perttula, A., Aaltonen, J., Andreev, S., Aho, M., Virta, S., Gabbouj, M., Valkama, M., & Koskinen, K. (2020). aColor: Mechatronics, Machine Learning, and Communications in an Unmanned Surface Vehicle. Abstract from Transport Research Arena, Helsinki , Finland. https://arxiv.org/abs/2003.00745

  Virta, S. (2020) Pre-crime and standardization of security risks. In Olsen, O.E. et al (eds) Standardization and Risk Governance. A Multi-disciplinary approach. Routledge New Security Studies. London. (kannattaako laittaa, jos julkaisua ei verkon yli maksutta saatavilla?)

  Honkatukia, Päivi & Lähde, Miia (2020) Navigating towards sustainable working life – young people imagining the technologised future of work. Journal of Youth Studies, DOI:10.1080/13676261.2020.1820971, https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1820971

  Rättilä, Tiina & Honkatukia, Päivi (2021) Nuoret toimijoina ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen politiikoissa. Nuorisotutkimus 39(2), pääkirjoitus. Toimitettu teemanumero.

  Reijo Kupiainen (2021) Miksi vastustamme tietoa? Tietoresistenssiin on monta syytä. Alusta, E-publication by The Faculty of Social Sciences at Tampere University. https://researchportal.tuni.fi/en/publications/miksi-vastustamme-tietoa-tietoresistenssiin-on-monta-syyt%C3%A4

  Swuste, P., Galera, A., Van Wassenhove, W., Carretero-Gómez, J., Arezes, P., Kivistö-Rahnasto, J., Forteza, J., Motet, G., Reyniers, K., Bergmans, A., Wenham, D., Van Den Broeke, C. 2021. Quality assessment of postgraduate safety education programs, current developments with examples of ten (post)graduate safety courses in Europe. SafetyScience,Vol 141,Septenber2021, 105338. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/132848

  Liljeroos-Cork, J., Mykkänen, M., Tappura, S. & Rikander, H. (2021). Turvallisuuden ja turvallisuusosaamisen johtaminen ammatillisissa oppilaitoksissa. Teoksessa: Puustinen Alisa (toim.), Pelastus- ja turvallisuustutkimuksen vuosikirja 2021. Pelastusopiston julkaisu D-sarja. Saatavilla: http://info.smedu.fi/kirjasto/Sarja_D/D1_2021.pdf

  Liljeroos-Cork, J., Virta, S., Mykkänen, M., Tappura, S. & Rikander, H. (2020). Ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön tiedolliset ja taidolliset turvallisuusvalmiudet. Työsuojelurahasto. Saatavilla: https://oma.tsr.fi/api/projects/779b89fa-1341-48d0-b65b-437b49f34913/attachment/e7171427-8f77-49af-9b57-7e7bee9a1880

  Takaisin ylös