Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  CityIoT2

  CityIoT2 on CityIoT-hankkeen jatko. Sen tavoitteena on jo tehdyn työn pohjalta jatkokehittää, testata ja dokumentoida datan jakamisen ja hyödyntämisen menetelmiä, määrittelyitä ja rajapintoja kaupunkiympäristön näkökulmasta sekä jakaa tietoa tuloksista kansallisesti ja kansainvälisesti.
  Seuraa somessa: #6aika ja #CityIoT.

  • Hankkeessa tehdään case-pilotointia viiden CityIoT-hankkeessa tehdyn lupaavan nopean palvelukokeilun tulosten perusteella. Näiden case-pilotointien avulla testataan hankkeessa kehitettyjä menetelmiä ja määrittelyjä.
  • Hankkeessa käynnistetään kansallinen IoT-verkosto, joka ylittää tutkimuslaitosten, kaupunkien ja yksityisen sektorin organisaatioiden rajat.
  • Lisäksi hankkeessa toteutetaan IoT-opas ja avoin seminaarisarja.
  • Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hanke.

  Tietoa CityIoT2-hankkeesta

  Tämän hankkeen tavoitteena on, erityisesti CityIoT-hankkeessa tehdyn työn pohjalta, jatkokehittää ja -testata datatalouteen liittyviä datan jakamisen ja hyödyntämisen menetelmiä, määrittelyitä ja rajapintoja kaupunkiympäristön näkökulmasta, koota yhteen ja jalostaa CityIoT- ja muissa aiemmissa hankkeissa alueelta syntynyttä tietoa, sekä jakaa tietoa tuloksista kansallisesti ja kansainvälisesti.

  Hankkeella on kolme avaintavoitetta:

  1. Datan hyödyntämisen perusrakenteiden ja ratkaisujen koostaminen ja jatkokehittäminen ja koostaminen erityisesti kaupunkiympäristön IoT-ratkaisuihin liittyen (datan omistajuuden periaatteet, datan jakamisen periaatteet (rajapinnat), datan yhteentoimivuus, datan hyödyntäminen eri lähteistä, datan jalostaminen koneoppimista ja tekoälyä hyödyntäen tiedolla johtamisen tueksi ja datakyvykkyyksien kehittäminen.
  2. Hankkeessa määriteltyjen periaatteiden (tavoite 1 yllä) testaaminen käytännössä muutamia hyviä tuloksia tuottaneita CityIoT-hankkeen pilotteja case-esimerkkeinä hyödyntäen. Kehitystyön pohjaksi valitaan muutamia hyviä tuloksia tuottaneita CityIoT-hankkeessa tehtyjä pilotteja, joita käytetään case-esimerkkeinä jatkokehitystyössä sekä Turussa että Tampereella
  3. Tiedon jakaminen, kouluttaminen ja viestintä kansallisesti ja kansainvälisesti. Erityisenä kohderyhmänä ovat yritykset, kaupungit ja tutkimuslaitokset.

  Hankkeessa tehdään case-pilotointia viiden CityIoT -hankkeessa tehdyn lupaavan nopean palvelukokeilun tulosten perusteella. Näiden case-pilotointien avulla testataan hankkeessa kehitettyjä menetelmiä ja määrittelyjä. Hankkeessa käynnistetään kansallinen IoT-verkosto, joka ylittää tutkimuslaitosten, kaupunkien ja yksityisen sektorin organisaatioiden rajat. Lisäksi hankkeessa toteutetaan IoT-opas ja avoin seminaarisarja.

   

  Kaupunkien yhtenäiset ratkaisut ja toimintamallit mahdollistavat IoT-liiketoiminnan skaalautumisen ja tuovat tehokkuutta ja kustannussäätöjä ratkaisujen käyttäjille. Tämä puolestaan mahdollistaa palvelujen kehityksen ja skaalautumisen uusille alueille. Olemalla IoT-ratkaisujen kehittäjien ja hyödyntäjien eturintamassa mahdollistetaanliiketoiminnan kasvua kansallisesti ja kansainvälisesti.

  Hankkeen tuloksena syntyy, aiempien hankkeiden pohjalta, kaupunkien datan hallinnan ja IoT-ratkaisujenkehittämiseen ja käyttöönottoon soveltuvia koherentteja, yhtenäisiä, dokumentoituja toimintamalleja ja ratkaisuja, jotka ovat monistettavissa muihin kaupunkeihin kansallisesti ja myös kansainvälisesti.

  CityIoT2–hankkeessa noudatetaan horisontaalisia periaatteita eli huomioidaan erilaisten ryhmien tarpeet sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Hankkeessa kehitettävät palvelut ovat kaikkien käytössä sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, kansallisesta alkuperästä tai kansalaisuudesta huolimatta.

  Eri kokeilujen kohdalla käyttäjien demografia voi vaihdella, mutta suunnittelussa otetaan huomioon kaikkien mahdollisten käyttäjien näkökulma. Seminaarisarjassa pyritään myös mahdollisuuksien mukaan huomioimaan erilaisten ryhmien ja sidosryhmien tarpeet ja tehdä seminaarit mahdollisimman laajasti kiinnostusta herättäviksi. Myös markkinoinnissa ja viestinnässä noudatetaan samaa linjaa huomioiden erilaiset käyttäjäryhmät.

  Hanke on kokonaisuudessaan kestävää kehitystä edistävää. Datan saaminen ja tästä seuraava tiedolla johtaminen edistää resurssiviisasta päätöksentekoa. Osa kokeiluista antaa myös arvokasta dataa analysoitavaksi, jonka avulla voidaan kaupunki- ja liikennesuunnittelussa edistää esimerkiksi liikenteen sujuvuutta ja näin vähentää ajoneuvojen seisomisesta aiheutuvia päästöjä.

  CityIoT2-hankkeen toteuttamat case-pilotoinnit

  • smart tampere kaupunki mirella mellonmaa 8

   Pysäköintipaikkojen tunnistaminen konenäöllä

   Parkkipaikkojen ja kadunvarsipysäköinnin vapaiden paikkojen tunnistaminen kameroita, kuvantunnistusta ja koneoppimista hyödyntämällä. Pilotin painopiste on  kadunvarsipysäköinnissä.

   Lue lisää

   smart tampere kaupunki mirella mellonmaa 8

   Toteuttajat:

   Wapice Oy ja Varala Engineering Oy

  • visit tampere children playground sorsapuisto autumn 2020 laura vanzo 1

   Käyttöasteesta tukea päätöksentekoon

   Miten leikkipaikkojen, puistokenttien, satamien, torien, jne. käyttöastetta voisi mitata reaaliajassa ja hyödyntää esim. tilojen kunnossapidossa?

   Pilotin kohdealueina Tampereella Sorsapuiston luistinrata sekä Sorsapuiston ja Pikkukakkosen leikkipuistot .

   Lue lisää

   visit tampere children playground sorsapuisto autumn 2020 laura vanzo 1

   Toteuttaja:

   MarshallAI (Kradient Intelligence Oy)

  • hameenkatu 3 sangyune lee

   Liikennekameroiden ja -laskennan konenäköpalvelut

   Pilotissa tullaan tekemään yhä monipuolisempia liikenneanalyysejä. Kuvalähteinä tullaan käyttämään olemassa olevista Tampereen kaupungin liikennekameroista saatavaa dataa. Pilotin keskiössä on liikenne liikennevalo-ohjatuilla risteysalueilla.

   Lue lisää

   hameenkatu 3 sangyune lee

   Toteuttajat:

   Nodeon Oy ja Hazen.AI

  • visit tampere from helsinki airport to tampere by bus laura vanzo 9

   Turun seudun joukkoliikenteen bussien anturointi

   Turku CityIoT 2 -pilotissa Turun kaupunkiliikenne Oy:n kolme bussia varustettiin optisilla kelisensoreilla ja toteutettiin rajapintasovellus kerätyn datan siirtämiseksi tilaajan järjestelmiin.

   Lue lisää

   visit tampere from helsinki airport to tampere by bus laura vanzo 9

   Toteuttaja:

   Marjetas Academy Oy

  Kevään 2022 seminaarisarja

  Järjestämme kaupungeille, yrityksille, kehittäjille ja TKI-organisaatioille suunnatun seminaarissarjan. Kyseessä on kolmen seminaarin kokonaisuus, jonka alustavat aiheet noudattavat hankkeen temaattisia työpaketteja:

  1. Tiedonhallinta: IoT-alustat ja rajapinnat, kilpailutus, järjestelmän käyttöönotto
  2. Tiedolla johtaminen: dataa hyödyntävät tekoälyratkaisut yritysten kanssa
  3. Dataekosysteemin luominen: toimiva vuorovaikutus yritysten ja TKI-yhteisön kanssa

  Tallenteet

  CityIoT 2: IoT-alustat, kilpailutus ja järjestelmän käyttöönotto 9.2. oli sarjan ensimmäinen tilaisuus. Katso tallenne YouTubesta.

  Ohjelma:

  • Kaupunki IoT-järjestelmän kilpailutus, Maarit Vehviläinen, Tampereen kaupunki
  • IoT-järjestelmän käyttöönottoprojekti, Mika Heikkilä, Tampereen kaupunki
  • IoT-ticket, Jari Kuusisto, Wapice Oy
  • Data Fabric: tekoäly ja kaupunkidata samalla alustalla, Tuomas Piippo, Turku City Data
  • Case Eskilstuna, Patrik Johansson, Eskilstunan kaupunki (presentation in English)
  • Datajalostamo-älykaupunkialusta Kuopioon: määrittely, hankinta ja jatkosuunnitelmat, Retu Ylinen ja Martti Vanala, Kuopion kaupunki
  • IoT Capabilities – challenges and opportunities, Maria Holm, Tukholman kaupunki (presentation in English)

  CityIoT2: Tiedolla johtaminen 28.3. oli sarjan toinen webinaari. Katso tallenne YouTubesta.

  Ohjelma:

  • Miten data ja tekoäly muuttavat organisaation johtamista?, Principal Consultant, Head of Data and AI Business, D.Sc.(Tech) Pasi Lehtimäki, Gofore
  • Tekoälyn ja datan hyödyntäminen – kokemuksia Kelasta., Puhuja Johdon konsultti Katri-Leena Launis, Kela
  • Tiedolla johtaminen ja sen kehittäminen Turun kaupungissa, Tietopalvelupäälikkö Anu Parantainen, Turun kaupunki
  • Urheiluvalmennus on tiedolla johtamista, Product Lead Matti Partanen, Tietoevry
  • Case Tampereen liikuntatoimi, CEO Karri Kylliö, KnowUrBiz
  • Smart City-kokonaisuus ja käyttötapausesimerkkejä, Director, Consulting Jarno Halme, CGI
  • Tiedolla tehokkuutta kaupunki-omaisuuden hallintaan, Silo AI Flow vesi- ja KL-verkoille, Business Development Executive Harri Kaukovalta, Silo AI

  CityIoT 2: Dataekosysteemin luominen – toimiva vuorovaikutus yritysten ja TKI-yhteisön kanssa 18.5. oli sarjan kolmas seminaari

  HUOM! Tallenne ei vastaa täysin webinaarin agendaa teknisen häiriön vuoksi. Pahoittelemme tapahtunutta. Katso tallenne YouTubesta.

  Agenda:

  • Tilannekuvatietoa turuilta ja toreilta — Konenäkösovellukset avoimissa ulkotiloissa, Arttu Laitinen, Head of Smart City, Marshall AI
  • Pysäköintidatan kerääminen kameroiden ja konenäköratkaisun avulla, Laura Riihentupa, vanhempi asiantuntija, Varala Engineering
  • IoT-TICKET® Smart Parking Analytics: Hallituskadun kadunvarsipysäköinnin täyttöasteen tunnistaminen, Matti Järvi, Technical Project Manager, Wapice Oy
  • Maailman älykkäin liikenteenmittauspiste (case Turku) – Olemassa olevien kameroiden hyödyntäminen liikenneanalyyseissä (case Tampere), Timo Majala, Director, partner at Nodeon Finland Oy
  • Mobileye Data ja liikenneturvallisuus kaupunkiympäristössä, Jouni Rantanen, Yrittäjä, ADAS Finland
  • Joukkoliikenteestä joukkovoimaa – Sensorit bussien kyydissä, Janne Jokinen, Myyntipäällikkö, Marjetas Oy
  • IoT-data – tutkimusdata – avoin data?, Professori Kari Systä, Tampereen yliopisto

  CityIoT 2: IoT-alustat, kilpailutus ja järjestelmän käyttöönotto -webinaari 9.2.2022

  CityIot 2: Tiedolla johtaminen -webinaari 28.3.2022

  CityIoT 2: Dataekosysteemin luominen - toimiva vuorovaikutus yritysten ja TKI-yhteisön kanssa 18.5.2022

  Lisätietoa ja materiaaleja

  Ota yhteyttä

  Takaisin ylös