Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  ”Rohkeudestaan ja kestävästä kasvustaan tunnettu Pohjois-Euroopan kiinnostavin elämys- ja tapahtumakaupunki.”

  Tampereen seudun matkailun visio katsoo rohkeasti vuoteen 2025. Seutu tarjoaa matkailijalle huikeita kohteita ja palveluita. Matkailija tulee alueelle ja toivoo, että häntä kiinnostavat palvelut on helppo saavuttaa. Matkailija – tai matkailueuro – ei tunne kuntarajoja. Rajoja ei pidä olla myöskään matkailun yhteistyölle ja kehittämiselle.

  Kasvava seutumme ja ympäristömme muuttuu nopeasti. Ihmiset liikkuvat enemmän ja jakavat erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia keskenään. Rakennetun ympäristömme jatkuva muutos mahdollistaa ja tukee monipuolisen kaupunkikulttuurin syntymistä. Uudet toiminnot ja toimintojen sekoittuminen luovat kerroksellista, moni-ilmeistä ja monikulttuurista elämää.

  Seutumme ja matkailuyritystemme kilpailukyky edellyttää kestävää kasvua, mahdollisuuksia luoda uutta liiketoimintaa ja kehittää olemassa olevaa. Kasvu on parempaa myyntiä, markkinaosuutta, arvon ja koon lisääntymistä, verkostojen luomista, osaamisen kehittämistä ja jakamista. Kansainväliset uudet markkinat ovat olennainen osa kasvua.

  Kasvun kannalta olennaista on rohkeus ja uudistuminen. Kestävä kasvu huomioi taloudelliset, sosiokulttuuriset ja ekologiset vaikutukset sekä suojelee ja rakentaa samalla kehitysmahdollisuuksia tulevaisuuteen. Vastuullinen toimintatapa on asiakkaille yhä tärkeämpi tekijä.

  Visit Tampere Olympia Kortteli Muusa restaurant Laura Vanzo 40

  Missio

  ”Visit Tampereen missiona on tehdä Tampereen seutua kansainvälisesti tunnetuksi ja auttaa kehittyviä matkailuyrityksiä sekä -yhteisöjä kasvamaan.”

  Visit Tampereen missio, huoneentaulu, koostuu kahdesta toisiaan tukevasta elementistä: mahdollisuuksista luoda uutta liiketoimintaa ja kehittää olemassa olevaa sekä seudun tunnettuuden kasvattamisesta markkinoinnilla ja viestinnällä.

  Haluamme auttaa kehityshaluisia ja -kykyisiä matkailuyrityksiä ja -toimijoita kasvamaan kansainvälisesti. Tämä vaatii meiltä uudenlaisen kumppanuuden rakentamista ja aitoa vuorovaikutusta. Kumppaneiltamme kasvuhakuisuus edellyttää riskinottoa, uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämistä ja halua hyödyntää modernia teknologiaa, kuten digitaalisia palveluita, joilla voidaan parantaa tuottavuutta, asiakaslähtöisyyttä sekä tavoittaa uusia asiakasryhmiä.

  Tampereen seudun tunnettuuden ja matkailijoiden sekä kävijöiden määrän kasvattaminen on Visit Tampereen ja kumppaneidemme yhteinen päämäärä. Visit Tampereen rooli on markkinoida seutuamme tapahtumakaupunkina ja matkailukohteena. Ensisijainen tehtävä on saada matkailijat kiinnostumaan seudustamme ennen heidän saapumistaan. Visit Tampereen painopiste on kansainvälisissä markkinoissa.

  Yritykset ovat vastuussa omien palveluidensa ja tuotteittensa markkinoinnista niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

  Takaisin ylös