Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Kriittiset menestystekijät ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat pitkällä aikavälillä seudun matkailun menestymiseen. Ne ovat asioita, jotka vision saavuttamisen kannalta on ehdottomasti pystyttävä toteuttamaan. Kriittisten menestystekijöiden määrittämisessä otettiin huomioon nykytila ja tulevaisuuden muutostekijät. Kriittiset menestystekijät vastaavasti ohjasivat strategisten tavoitteiden ja toimintalinjausten suunnittelua siten, että toiminnan fokus on vision saavuttamisen kannalta olennaisimmissa asioissa.

  Kestävän kasvun saavuttamisen kannalta kriittiset menestystekijät liittyvät kilpailukykyyn, uudistumiskyvyn ja -halun, innovatiivisen liiketoimintaympäristön ja uudistumista tukevien verkostojen kehittämiseen sekä yhteiskuntavastuulliseen liiketoimintaan. Vastaavasti kansainvälisyyteen liittyvät kriittiset menestystekijät liittyvät saavutettavuuden ja tunnettuuden parantamiseen.

  Kilpailukykyinen matkailun ekosysteemi

  Ekosysteemejä voi kuvata kumppaniyritysten, yrittäjien, tutkimuksen, julkishallinnon ja kolmannen sektorin toimijoiden välille rakentuviksi keskinäisriippuvuuden verkostoiksi. Ekosysteemeillä pyritään lisäämään esimerkiksi uusien innovaatioiden ja tiedon syntyä. Myös kustannustehokkuus on merkittävä ekosysteemiajattelua ajava arvo. Ekosysteemin jäsenet jakavat yhteisen tavoitteen ja pyrkivät tekemään vaihtokauppaa toistensa kanssa tämän saavuttamiseksi. Jakamalla tietoa ja palveluja kumppaniyritysten kesken yksittäisen yrityksen panostus tällaiseen toimintaan voi olla pienempi kuin ilman kumppaniyritysten välistä yhteistyötä. Yhteinen päämäärä myös vähentää yksittäiseen yritykseen kohdistuvaa riskiä.

  Kilpailukykyisen ekosysteemin kehittäminen ja verkostojen vahvistaminen ovat kriittisiä menestystekijöitä vetovoimaiselle seudulle. Ne mahdollistavat uusien tuotteiden ja palveluiden syntymisen, liiketoiminnan kasvattamisen sekä kilpailuaseman vahvistamisen yhteistyön tuloksena ja kehittymällä rinnakkain.

  Tiedon määrä matkailussa on kasvanut merkittävästi digitalisaation myötä. Lukuisat tutkimukset, tilastot, kohdemarkkinatieto ja monipuolinen saatavilla oleva muu data eri lähteistä mahdollistavat menestyksen ja kasvun matkailu- ja tapahtumamarkkinoilla. Erilaisen tiedon yhdistäminen ja sen hyödyntäminen auttavat tekemään oikeita päätöksiä ja valintoja kohdemarkkinoilla.

  Kestävää liiketoimintaa ja kasvua tukevan toimintaympäristön ja tavoitteiden määrittelyssä on otettava huomioon taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen sekä kulttuurinen kestävyys ja turvallisuus. Kestävää kasvua tukevan toimintaympäristön rakentamisessa olennaista on pitkän tähtäimen suunnittelu ja jatkuvuuden turvaaminen. Tieto ja ennakointi sekä vetovoimatekijöiden tunnistaminen ja niiden säilyttäminen ovat tässä avainasemassa.

  Pyynikki Laura Vanzo 22

  Digitaalinen saatavuus

  Digitaalisuus etenee matkailu- ja tapahtuma-alalla vauhdikkaasti. Kansainvälisessä kilpailussa voittajia ovat ne alueet, jotka ovat löydettävissä, vertailtavissa ja ostettavissa ympäri vuoden. Yritys, joka ei ole varat- tavissa ja ostettavissa digitaalisesti, jää kaikkien sähköisten myyntikanavien ulkopuolelle. Siksi Visit Tampere kouluttaa ja informoi kumppaniyrityksiä jatkuvasti auttaen heitä pysymään kehityksessä mukana.

  Tampereelle saapuva vierailija löytää katkeamattomassa palveluketjussa Tampereen tuotteet, palvelut ja erilaiset tapahtumat helposti erilaisista digitaalisista kanavista. Yritykset ovat panostaneet digitaalisuuteen, jolloin vierailija voi etsiä, löytää ja vertailla Tamperetta kellonajasta riippumatta. Lisäksi tuotteet, palvelut ja tapahtumat ovat ostettavissa nopeasti, ja tuotteiden vertailu on helppoa.

  Kotimainen ja kansainvälinen vetovoimaisuus

  Tampere on vuodesta toiseen ollut kotimaan kiinnostavimpia kotimaan matkakohteita. Tampereen tunnistaa voimakkaasta kasvusta ja lukuisista investoinneista (Tampereen Kannen areena, Särkänniemen alue, ratikka).

  Kansainvälisesti valokeilaan ovat nousseet ”kakkoskaupungit”, jotka eivät ole vielä kansainvälisesti tunnettuja. Näille kaupungeille on tyypillistä hyvä ja laadukas hotellikapasiteetti sekä jatkuvat investoinnit elämys- ja matkailusektoreihin.

  Yliopistot ja tiedeyhteisö ovat tärkeässä roolissa kaupungin houkuttelevuudessa sekä opiskelu-, työskentely- että investointikohteena. Uusi Tampereen yliopisto on tammikuisen 2019 yhdistymisen myötä entistäkin kilpailukykyisempi ja kansainvälisesti verkostoitunut.

  Takaisin ylös