Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Digitalisaatio: Läpileikkaava voima, jonka vaikutukset ulottuvat kaikkialle. Asiakas on verkossa jatkuvasti tiedon äärellä: ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen. Uusia digitaalisia ekosysteemejä syntyy kaiken aikaa. Reaaliaikaisuus, suosittelumarkkinoinnin kasvu, tekoäly, virtuaalimatkailu, pelillisyys ja visuaalisuus toimivat matkailun uutena kielenä. Datan ja analytiikan merkitys strategisissa päätöksissä kasvaa. Alustatalous on synnyttänyt uusia pelureita, kuten AirBnB.

  Arvokeskeisyys: Vastuullisuus ja eettiset arvot nousevat kuluttamisen globaaleiksi megatrendeiksi, ja lisäksi yksilöiden omat arvot ovat yhä tärkeämpiä.

  Kasvava yksilöllisyys: Yksilönvapaus ja mahdollisuus itseilmaisuun ovat yhä tärkeämpiä. Omaa persoonallisuutta halutaan korostaa, ja tähän etsitään jatkuvasti uusia mahdollisuuksia tuotteista ja palveluista. Kasvavan yksilöllisyyden trendiä vahvistavat myös tuotteiden sekä palveluiden kasvanut valinnanvara ja laajenevat mahdollisuudet henkilökohtaisesti räätälöitäviin ratkaisuihin. Matkailussa kasvava yksilöllisyys tarkoittaa mm. perinteisten ryhmämatkojen suosion laskemista. Yksilöllisyys on hyvin tärkeää milleniaalien lisäksi esimerkiksi aasialaisille matkailijoille, joiden määrät ja taloudellinen vaikutus lisääntyvät jatkuvasti. Erityisesti kiinalaisten matkailijoiden määrät jatkavat voimakasta kasvuaan maailmanlaajuisesti.

  Visit Tampere Milavida Laura Vanzo 42

  Ympäristötietoisuus ja ilmastonmuutos: Huoli ilmastonmuutoksesta on tavoittanut lähes jokaisen, ja ympäristötietoiset valinnat ovat entistä tärkeämpiä. Ilmastonmuutoksen myötä syntyy entistä enemmän tarvetta ympärivuotisille ohjelmapalveluille. Myös lähimatkailu on kasvussa. Lisäksi päästöjä voidaan vähentää pidentämällä matkailijoiden viipymää yhdessä kohteessa. Matkailussa tämä näkyy mm. kestävän matkailun suosion kasvuna.

  Kestävä matkailu: Maailman matkailujärjestön mukaan kestävä matkailu on matkailua, joka huomioi nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset. Kestävässä matkailussa huomioidaan yhtäläisesti matkailijoiden, matkailuyritysten, ympäristön ja paikallisväestön tarpeet. Kestävää matkailua voidaan tarkastella kolmen osa-alueen kautta. Kestävä matkailu…

  • 1) käyttää optimaalisesti ympäristön resursseja, jotka ovat keskeinen osa matkailun kehittämistä, ylläpitää olennaisia ekologisia prosesseja, auttaa säästämään luonnonperintöä ja luonnon monimuotoisuutta sekä minimoi matkailun haitalliset ympäristövaikutukset.
  • 2) kunnioittaa isäntäyhteisöjen sosiokulttuurista aitoutta, säilyttää rakennetun, elävän kulttuuriperinnön ja perinteiset arvot sekä edistää kulttuurien välistä ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta.
  • 3) varmistaa elinkelpoiset pitkän aikavälin taloudelliset toimet, jotka tarjoavat etuja kaikille sidosryhmille, mukaan lukien vakaat työllistämisolosuhteet ja mahdollisuudet toimeentuloon. Lisäksi kestävä matkailu lisää paikallisyhteisön hyvinvointia ja vähentää taloudellista eriarvoisuutta.

  Kestävän kehityksen kolmen ulottuvuuden välille on luotava sopiva tasapaino pitkän aikavälin kestävyyden takaamiseksi.

  Helvetinjärvi National Park Summer Laura Vanzo 18

  Muuttuva ja pirstaloituva kysyntä: Milleniaalit ovat jatkuvasti tekemisissä vieraiden kielten ja kulttuurien kanssa ja jakavat innokkaasti tietoa. He ovat vahvasti yksilö- ja perhekeskeisiä, kun taas vanhemmat sukupolvet kokevat yhteenkuuluvuuden tunnetta sukunsa ja oman maansa kansalaisten kanssa. Arvomaailmaltaan milleniaalit ovat vapaamielisiä. He kuluttavat rahaa säästämisen sijasta ja matkustaminen on yksi tärkeä kulutuksen muoto. Milleniaalit etsivät aitoja elämyksiä ja seikkailuja. He ovat diginatiiveja, joille tietotekniikka on itsestäänselvyys ja vastuullisuus tärkeää.

  Kysynnän pirstaloituessa palveluodotukset jakautuvat entisestään. Matkailijat ovat vaativampia ja hintatietoisempia. Matkustamisella ilmaistaan omaa statusta ja identiteettiä. Trendejä ovat Snacking (lyhytlomat, paljon koettavaa, tehokas ajankäyttö), Staycation (lähellä kotia), DIY (Do It Yourself) sekä työtä ja vapaa-aikaa yhdistävät Workation ja Bleisure.

  Visit Tampere World Diabetes Day Laura Vanze 3

  Kasvava ja kehittyvä Tampere: Tampere pyrkii olemaan vuoteen 2030 mennessä 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki sekä Pohjoismaiden vetovoimaisin elämyskaupunki. Vuonna 2026 tavoitteena on olla Euroopan kulttuuripääkaupunki. Viiden tähden keskustan visiona on vuosina 2015-2030 luoda edellytykset 15 000 uudelle asukkaalle ja 15 000 uudelle työpaikalle.

  • Tampereen Kannen areena uutena maamerkkinä ja maailmanluokan tapahtuma-areenana ydinkeskustassa. Koko Kansi-hankkeeseen investoidaan noin 500 M€, kokonaislaajuus 120 000 kerrosneliömetriä ja Areenan tavoitteena yli miljoona kävijää vuodessa. Kannen areena toimii monitoimiareenana 15 000 tapahtumakävijälle tai 13 000 jääkiekkokatsojalle. Lisäksi 285 huoneen hotelli, Suomen toinen kasino, 1 000 asuntoa ja potentiaali yhteensä 1 250 työpaikalle.
  • Rautatieaseman alue kehitetään Tampereen Asemakeskukseksi, jonka kahden ensimmäisen osan laajuudeksi tavoitellaan noin 200 000 kerrosneliömetriä. Tälle alueelle tulee suunnitelmien mukaan noin 3 000 työpaikkaa ja 2 500 asukasta sekä moderni liikenne- ja palvelukeskus.
  • Raitiotie lisää kaupungin vetovoimaa ja parantaa keskustan kohteiden saavutettavuutta.
   Suomen suosituimpiin perhekohteisiin kuuluva Särkänniemi kehittyy entistä monipuolisemmaksi ympärivuotisen matkailun keskittymäksi, tavoitteena olla kestävän matkailun ja elämysten kärkikohde.
  • Tampere Congress & Events District, eli Tampere CED tarjoaa jo nyt kymmeniä tapahtumatiloja kymmenille tuhansille kävijöille tulevan Kannen areenan lähiympäristössä.
  • Tampereen majoitusliikkeiden yöpymiset ovat olleet jatkuvassa kasvussa viimeisten 5 vuodenajan, ja kasvun odotetaan jatkuvan.
  Takaisin ylös