Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Ilmastobudjetti, digiosaamisen kehittämistä, nopeita kokeiluja ja paljon muuta

  Vuoden 2019 aikana Tampereella tehtiin monipuolisesti erilaisia älykkään ja kestävän kaupungin kehittämistoimenpiteitä ja luotiin uudenlaisia ratkaisuja kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoimaisuuden edistämiseksi. Tampereen kaupunki vahvisti henkilöstönsä digiosaamista, edisti energiatehokkuutta ja päästöjen vähentämistä, sekä kehitti palveluita, yritysyhteistyötä ja alueen liiketoimintaekosysteemien toimintaa. Kehitystyötä ja uusia ratkaisuja esiteltiin kansallisesti ja kansainvälisesti, mm. Smart City Expo World Congressissa.

  Vuosi 2019 on ollut älykkään ja kestävän kaupunkikehityksen saralla vauhdikas. Tampereen kaupunki kokeili muun muassa avatar-robottia pitkäaikaissairaiden lasten opetuksessatestasi videovälitteistä puhelintulkkausta äkillisiin tulkkaustarpeisiin, uudisti joukkoliikenteen digipalveluita, kehitti joustavampia opiskelutapoja sekä toteutti kasvatus- ja opetuspalvelujen toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutuksen. Lisäksi jo muutaman vuoden ajan käytössä olleen Osaamisbotti-palvelun ominaisuuksia kehitettiin edelleen käyttäjien tarpeiden pohjalta. Kuntalaiset pääsivät myös konkreettisesti osallistumaan älykkäämmän kaupungin rakentamiseen esimerkiksi kokeilussa, jossa tamperelaiset perheet ideoivat ja testaavat varhaiskasvatuksen sähköistä asiointi- ja hakupalvelua.

  Palveluiden kehittämisen ohella tärkeänä tavoitteena on ollut vahvistaa oman henkilöstön digiosaamista. Tätä työtä tullaan jatkamaan myös ensi vuonna, kertoo ohjelmapäällikkö Mia Vaelma Tampereen kaupungilta.

  Kohti kestävää Tamperetta

  Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että palveluja ja kaupungin toimintaa on kehitettävä entistä kestävämpään suuntaan. Ilmastopäästöjä tulee vähentää 80 % vuoden 1990 tasosta ja kompensoida loput.

  Tampere on menossa oikeaan suuntaan, sillä sen kokonaispäästöt ovat vähentyneet 29 % vuoden 1990 tasosta. Asukaskohtaiset päästöt ovat vähentyneet jopa 48 %, kertoo ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala Tampereen kaupungilta.

  Vuonna 2019 päästiin pitkälle kaupungin Kestävä Tampere 2030 -tiekartan laatimisessa, joka valmistuu ensi keväänä. Tiekartassa määritellään toimenpiteet, joilla hiilineutraaliuteen päästään. Hiilineutraaliustavoitetta tukemaan kehitettiin ilmastobudjetti Suomen ensimmäisenä kaupunkina. Sen avulla kaupunki tuo näkyväksi ilmastotoimiaan ja niihin kohdennettuja taloudellisia resursseja. Myös kasvihuonekaasupäästöjä budjetoidaan eli niille asetetaan vuosikohtainen enimmäismäärä. Tamperelaisille julkaistiin myös oma ilmasto-opas osoitteessa ilmastosankari.fi.

  Energiatehokkaita ratkaisuja kehitetään kaupungilla useassa hankkeessa yhdessä yritysten kanssa. Kuluneen vuoden aikana suunniteltiin muun muassa toimintamalli öljylämmitteisten pientalojen tukemiseksi lämmitysjärjestelmän vaihdossa, edistettiin puurakentamista, haettiin nollaenergiakortteleihin uusia innovatiivisia ratkaisuja Vuoreksen Isokuusen tontinluovutuskilpailun kautta, sekä visualisoitiin sähköbusseista kerättyä dataa päätöksenteon tueksi. Ensi vuoden alusta alkaen Kestävä Tampere 2030 -ohjelmaa luotsaa uusi ohjelmapäällikköLaura Inha.

   

  Älykästä kaupunkia kehitetään yhdessä

  Älykkäässä kaupunkikehittämisessä korostuu eri toimijoiden välinen saumaton yhteistyö. Tampereella yksi esimerkki kaupungin ja yritysten yhteistyöstä älykkäässä kaupunkikehittämisessä ovat nopeat kokeilut. Vuonna 2019 kokeiluhakuja toteutettiin kaiken kaikkiaan neljä. Ideoita haettiin muun muassa kiinteistöjen energiatehokkaisiin ratkaisuihin, vähähiiliseen liikkumiseen, opastamiseen sekä datan hyödyntämiseen toiminnan ohjaamisessa ja optimoinnissa.  Kolmen haun kautta saatiin yhteensä 55 ratkaisuehdotusta, joista 30 eteni jatkokeskusteluihin. Näiden lisäksi 11.12. sulkeutuneeseen neljänteen hakuun saatiin vielä 14 ratkaisuehdotusta. Niin kaupunki kuin yrityksetkin ovat kokeneet nopeat kokeilut toimivana tapana tehdä tuloksellista yhteistyötä.

  Tampereen seudun älykästä kaupunkikehitystä tukee alueella toimivat maailmanluokan liiketoimintaekosysteemit ja edelläkävijäyritykset. Vuonna 2019 ekosysteemien toimintaa ja yritysten liiketoiminnan uudistumista edistettiin mm. käynnistämällä teollisuuden yhteistyökiihdyttämö Rapid Tampere, tukemalla kansallisen Smart Tram -ekosysteemin muodostumista sekä toteuttamalla syventävät selvitykset seudullisten toimijoiden tarpeista turvallisuuden ja tekoälyn konteksteissa. Lisäksi vuonna 2019 käynnistettiin merkittäviä hankkeita, kuten yli 3M€ suuruinen tapahtumaturvallisuuden EU-hanke SURE.

  Tampereen toimintamalli ja eri toimijoiden välinen tiivis yhteistyö on herättänyt kansainvälistä mielenkiintoa. Meidän toimintatavasta halutaan tietää enemmän ja kokemuksista oppia, kertoo älykkään kaupunkiseudun kehityksen johtaja Seppo Haataja Business Tampereelta.

  Määrätietoista kehittämistyötä tullaan jatkamaan myös ensi vuonna. Tammikuussa järjestettävä Tampere Smart City Week esittelee Tampereella kehitettyjä ratkaisuja useiden erilaisten tapahtumien kautta niin tamperelaisille kuin kansainvälisille vieraillekin. Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan Tampereen älykkääseen ja kestävään kaupunkikehitykseen!

  Tampereella rakennetaan kestävää ja älykästä kaupunkia, jossa asuminen, eläminen ja liikkuminen ovat hiilineutraalia ja jossa palvelut toimivat digitaalisesti, sujuvasti ja käyttäjälähtöisesti. Samalla edistetään Tampereen seudun yritysten liiketoiminnan uudistumista ja vahvistetaan alueella toimivien liiketoimintaekosysteemien toimintaa valituissa teemoissa. Uusia ratkaisuja kehitetään tiiviissä yhteistyössä kaupungin, yritysten, tutkimuslaitosten, kuntalaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

  Takaisin ylös