Älykaupunkikehityksessä korostuvat nyt käyttäjälähtöisyys ja yhteiskehittäminen - Business Tampere Magazine
Siirry sisältöön Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Älykaupunkikehityksessä korostuvat nyt käyttäjälähtöisyys ja yhteiskehittäminen

  Smart City Expo World Congress 2019 kokosi 19.-21.11. Barcelonaan yli 24 000 kävijää. Maailman johtavassa vuosittaisessa älykaupunkikehittäjien kansainvälisessä tapahtumassa korostuivat tänä vuonna erityisesti käyttäjälähtöisyys ja monipuolinen yhteiskehittäminen.

  Smart City Expo World Congress on jo usean vuoden ajan ollut älykaupunkikehityksestä kiinnostuneiden yritysten, kaupunkien ja muiden toimijoiden kohtaamispaikka. Tänä vuonna tapahtumaan osallistui yli 1000 näytteilleasettajaa, yli 400 puhujaa ja yli 700 kaupunkia 146 eri maasta. Myös Tampere oli paikalla yhdessä kahdeksan yrityksen kanssa kertomassa tamperelaisesta älykaupunkikehityksestä. Tampere nähdään edelläkävijänä ja täällä kehitetyt ratkaisut kiinnostavat – tämän vahvisti muun muassa se, että Meet the Nordic Cities -osion päätteeksi järjestetyt yritysten ja kaupungin edustajien tapaamisajat varattiin Tampereen osalta hetkessä täyteen. Myös jo perinteeksi muodostuneessa Tampere Receptionissa lukuisat kävijät antoivat positiivista palautetta Tampereella tehdystä työstä. Tampereen ständillä vierailivat delegaatiot muun muassa Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta, ja BBC kiinnostui haastattelemaan yhtä tamperelaisista yrityksistä, Uteliasta, Elias-robotista ja sen kehitystyöstä.

   

  Hyvinvointia, tehokkuutta ja kilpailukykyä käyttäjälähtöisyydellä

  Ihmisen hyvinvoinnin rooli korostui tapahtumassa vahvasti useassa yhteydessä. Älykaupunkikehityksessä ei ole kyse vain teknologian kehittämisestä vaan kaupungit haluavat teknologiaa hyödyntämällä parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua, kaupungin palveluiden ja toimintojen tehokkuutta sekä alueen kilpailukykyä. Älykaupunkikehitys on kulkenut teknologiavetoisesta kehittämisestä kaupunkilais- ja käyttäjävetoisen yhteiskehittämisen kautta alustamaiseen lähestymistapaan, jossa kaupunkilaisten tarpeita toteuttaa monipuolinen ekosysteemi. Japanissa suunnitellaan jo ”Super Smart yhteiskuntaa” ja ”Super kaupunkeja”, joissa taloudelliset ja yhteiskunnalliset haasteet ratkaistaan käyttäjälähtöisesti uusimpien teknologioiden (IoT, tekoäly, robotiikka) avulla. Fyysisen ja digitaalisen ympäristön entistä voimakkaampi integroituminen edellyttää kokonaisvaltaisten arkkitehtuurien suunnittelun lisäämistä.

  Älykaupunkikehitys kulkee yhä kokonaisvaltaisempaan suuntaan, jossa ihmisellä säilyy keskeinen rooli. Tampereella tehdään määrätietoista työtä ekosysteemikehityksessä, joka mahdollistaa monimuotoisen älykaupunkikehittämisen. Tampere on myös osallistanut kaupunkilaisia strategiatyössä sekä käynnistänyt ensimmäisenä kaupunkina Suomessa joukkorahoituskokeilun, kertoo projektipäällikkö Merja Maijala Business Tampereelta.

  Vahva tahtotila yhteiseen kehittämiseen

  Toinen tapahtumassa vahvasti esiin noussut trendi oli tahtotila yhteiseen kehittämiseen. Tampereella on tehty edistyksellistä kehitystyötä luomalla toimivia ekosysteemejä, joiden sisällä asioita viedään järjestelmällisesti eteenpäin ja sen avulla saadaan aikaan näkyviä tuloksia. Yhteistyötä tarvitaan sekä kaupungin sisällä, että eri toimijoiden välillä. Kaupunkien kehittämisessä haasteena nousee usein esiin kaupunkirakenteiden siiloutuminen eri lohkoihin, joiden välillä on ollut vaikea viedä yhteisiä asioita eteenpäin. Siiloutumisen estäminen onkin yksi ratkaiseva tekijä määrätietoisessa ekosysteemikehityksessä.

  Tampere on kerännyt kansainvälistä huomiota vahvan yhteistyön ansiosta ja meidän tavasta toimia halutaan ottaa oppia, kertoo Smart Tampere Ekosysteemiohjelman johtaja Seppo Haataja Business Tampereelta.

  Ihmiset ovat tottuneet saamaan kokonaisvaltaisempaa palvelua ja saman tyyppinen toiminta kaupungin palvelujen suhteen on väistämättä edessä, jos kaupungit haluavat tarjota helppoa ja sujuvaa arkea. Kun kaupunkia kehitetään yhteistyössä yliopiston, kaupungin ja yritysten asiantuntijoiden kesken saadaan asioihin monialaista ulottuvuutta ja näin varmistetaan paras mahdollinen lopputulos.

  Käytännössä yhteiskehittäminen voi olla hyvinkin kaukana yksinkertaisesta, ja epäonnistuneita kokeiluja tulee väistämättä eteen. Tärkeää onkin koota ja jakaa oppeja, jottei samaa virhettä tarvitse toistaa useassa kaupungissa. Tästä syystä Tamperekin on mukana niin Suomen kaupunkien kuin pohjoismaiden ja Euroopan välisten verkostojen työryhmissä, jotta kehityshankkeiden viimeisimmät opit ovat eri asiantuntijoiden saatavilla.

  Smart Tampereen mukana Smart City Expo World Gongress 2019 -tapahtumassa olivat Cation Oy, Demola Global, Jalonne Oy, Metosin Oy, Loopshore, Multi Agent Technology Oy, Utelias Oy ja Vinka Oy.

  Takaisin ylös