Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Moniasiakasdronepalvelun ketterät kokeilut 2023

  5d66de27 d403 4d16 af1b b5418b4428e6

  Business Tampere ja Tampereen kaupunki tuottavat ja edistävät uusien toimintatapojen kehittymistä. Tarjouspyyntö liittyy automaattisen moniasiakasdronepalvelun mahdollistamien uusien liiketoimintamuotojen kehittämishankkeeseen, johon Pirkanmaan liitto on myöntänyt AKKE-rahoitusta projektin osarahoituksena. Hankkeen kohdealueena on Tampereen kaupunkiseutu.

  Hankintamenettely

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

  Tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia toisistaan riippumattomista kokeiluista, joista kunkin kokeilun kokonaishinta on enimmillään 10.000 euroa (+alv), jonka tulee sisältää kaikki tilaajalle aiheutuvat kustannukset. Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon.  Tarjouspyynnöllä ennakoidaan toteutettavan noin 3 erillistä kokeilua, riippuen saatujen tarjousten laadusta ja tarjouksien yhteenlasketusta hinnasta.

  Hankinnan kohde

  Etsimme yrityksiä toteuttamaan ketteriä kokeiluja hankkeen toimenpiteissä tunnistettuihin haasteisiin ja tarpeisiin.

  Ketterien kokeilujen avulla yritykset pääsevät helposti ja nopeasti tarttumaan viranomaisien, kaupunkien ja mahdollisten kokeilujen asiakasyritysten tarpeisiin sekä testaamaan ja kehittämään omia ratkaisujaan todellisessa ympäristössä. Tavoitteena on löytää tunnistettuihin haasteisiin ja tarpeisiin vastaavia uutuusarvoa sisältäviä ratkaisuja, jotka ovat skaalattavissa ja jotka johtavat uuteen liiketoimintaan.

  Alkuperäiset hakuteemat pohjautuvat Business Tampereen huhti-toukokuussa 2022, yhtäältä dronetoiminnasta kiinnostuneille yrityksille ja toisaalta droneja käyttäville viranomais- ja julkistoimijoille järjestämissä työpajoissa tunnistettuihin ja eniten kiinnostusta herättäneisiin dronekäyttötapauksiin, keskittyen erityisesti niihin, joissa osallistujat katsoivat olevan kehityspontentiaalia. Alkuperäisissä hakuteemoissa nousivat esille kuusi erityisen kiinnostavaa käyttötapausta:

  • Henkilöetsintä (pelastettava)
  • Henkilöetsintä (tahallaan piiloutunut)
  • Suurten alueiden valvonta ja rajavalvonta
  • Tieliikenneonnettomuuksien nopea tilannekuva
  • Tilannekuva mm. suurtapahtumissa
  • Infra ja rakentaminen

  Näiden hakuteemojen pohjalta toteutettiin jo syksyllä 2022 kaksi ketterää kokeilua:

  Kevään 2023 aikana, osana moniasiakasdroonipalvelun liiketoimintaselvitystä, haastateltiin sekä viranomaisia että yrityksiä asiakaspotentiaalin selvittämiseksi. Haastattelujen perusteella koostettiin seuraavat käyttötapaukset, joita taustamateriaalissa avataan laajemmin:

  • Tapahtumaturvallisuus ja tilannetietoisuus tapahtumissa
   • Parempi tilannetietoisuus tapahtumaturvallisuudessa
   • Liikenteen ohjaus tapahtumapaikalla ja paikan välittömässä läheisyydessä
   • Turvallisuuden lisääminen tapahtumapaikan läheisyydessä
   • Evakuointitilanteissa parempi tilannekuvatietoisuus
   • Ilkivallan tekijän löytäminen tapahtumasta
   • Tulipalojen tunnistaminen aikaisemmin
   • Tarkempi osallistujamäärän laskenta
   • Tapahtumien yön vartioinnin tehostaminen
   • Kustannukset erittäin merkittävä tekijä palvelun käyttöasteelle
   • Integraatiot ja tehokas yhteistyö turvallisuuspalvelutuottajien kanssa
   • Keinoälyn hyödyntäminen merkittävässä asemassa palvelutuotannossa
  • Tilannekuvan tuottaminen viranomaisille
   • Tilannekuvan saaminen ennen viranomaisten tai ensihoidon saapumista paikalle
   • Henkilön etsintä ja logistiikka ensihoidossa
  • Rakennustyömaiden seuranta ja vaikutukset kaupunkiliikenteeseen
   • Massojen hallinta ja volyymimittaukset
   • Talonrakentamisessa laadun valvonta ja rakennetun työn vertaaminen BIM malliin
   • Lämpövuotojen tunnistaminen rakennuksista ja lämpöverkosta
   • Liikenteen sujuvuuden arviointi ja liikennesuunnittelu
   • Kävijämäärien arviointi

  Edellä mainittujen lisäksi käyttötapauksia kerättiin Tampereen kaupunkiseudun kuntien elinkeinojohtajien ja -päälliköiden kautta. Nämä käyttötapaukset ovat sisällytetty tarjouspyyntöön. Esimerkkejä esiin nousseista käyttötapauksista:

  • Pirkkala (Marita Jaatinen)
   • Varaosalogistiikka (kevyen komponentin toimitus)
   • Varaosalogistiikka (raskaan komponentin toimitus)
   • Metsän kasvun seuraaminen (hakkuiden ja istutusten suunnitteleminen)
   • Metsäistutusten logistiikka (taimien toimittaminen)
   • Tiloilla kasvun seuraaminen pelloilla.
   • [Henkilö hädässä – lääkkeen toimittaminen]
   • [työkone seisoo – kustannukset juoksevat]
  • Nokia (Tiina Laakkonen)
   • Nokian kaupungin infralla on periaatteellista kiinnostusta, mutta kohde ja käyttötapaus on valitsematta.
  • Tampere (Timo Antikainen)
   • Infran antamien käyttötapausten lisäksi esimerkiksi jää- ja railotilanteen seuranta voisi olla mielenkiintoinen.
  • Orivesi (Tuija Aro)
   • Längelmäveden kesäpäivä mahdollinen tapahtuma- ja liikennevalvonta-käyttötapaus (heinäkuun alku)
   • Uuteen ulkoilureittiin mahdollisesti liittyvä kuvaus (esimerkiksi erilaisella sensorilla kuten 360 kamera?)
  • Lempäälä (Ahti Laakso)
  • Ylöjärvi (Timo Isolähteenmäki)
   • Lähinnä yrityspuolella on isompia rakennushankkeita Ylöjärven keskustassa ja Kolmenkulmassa.

  Nyt kyseessä olevassa ketterien kokeilujen kilpailutuksessa haemme ehdotuksia kaikkiin edellä mainittuihin käyttötapauksiin, huomioiden kuitenkin jo toteutetut käyttötapaukset ja niistä saadut tulokset. ts. ehdotettavien kokeilujen tulisi sisältää uutuusarvoa suhteessa jo toteutettuihin kokeiluihin.

  Haemme Tampereen kaupunkiseudulla kokeiltavaksi esimerkiksi miehittämättömään ilma-alukseen kiinnitettäväksi ja niiden avulla lennätettäväksi tarkoitettuja ohjattavia laitteita tai sensoreita, joiden mittauskykyä, käytettävyyttä ja niiden tuottamaa tilannetietoa testataan. Kokeiluilla voidaan testata myös ratkaisuja, joilla sensoreiden tuottamaa dataa analysoidaan esim. tekoälyavusteisesti joko ilma-aluksessa tai siirrettynä palvelimelle.

  Kokeiluja koskevissa tarjouksissa tulee käydä ilmi, millä tavalla Business Tampereen yhdessä tarjoajan kanssa sopimat käyttäjäryhmät voivat hyödyntää droonien tuottamaa sensori- tai analytiikkadataa tai ohjattavia laitteita, reaaliaikaisesti tai lennon jälkeen.  Esimerkiksi operatiiviseen tilannekuvaan liittyvissä käyttötapauksissa tulee esittää, millä ratkaisulla tilannekuva on tarjottavissa kokeilun asiakkaan/asiakkaiden käyttöön.

  Tarkemmat tiedot tarjouspyynnön dokumentaatiossa:

  • Tarjouspyyntö: Moniasiakasdronepalvelun ketterät kokeilut
  • Sopimusluonnos
  • Henkilötietojen käsittelyn ehdot
  • Taustatietona syventävät käyttötapauskuvaukset, haastatteluista ja kuntien palautteesta nousseita uusia käyttötapauksia ja/tai kohteita.

  Tarjouspyyntö: Moniasiakasdronepalvelun ketterät kokeilut

  Moniasiakasdronepalvelu: ketterät kokeilut 2023: Henkilötietojen-käsittelyn-ehdot

  Moniasiakasdronepalvelu: ketterät kokeilut 2023, sopimus

  Kaupunkiseudun kuntien käyttötapaukset

  Käyttötapausten kuvaukset: henkilöetsintä, (pelastettava)

  Käyttötapausten kuvaukset: henkilöetsintä, (tahallaan piiloutuneet)

  Käyttötapausten kuvaukset: Infra ja rakentaminen

  Käyttötapausten kuvaukset: Suurten alueiden valvonta ja rajavalvonta

  Käyttötapausten kuvaukset: tieliikenneonnettomuuden nopea tilannekuva ja liikenteen sujuvuuden valvonta

  Käyttötapausten kuvaukset: tilannekuva, mukaan luettuna suurtapahtumat

  Liiketoimintaselvityksen väliraportin käyttötapauksien poiminnat

  Tarjouksen jättäminen:

  Tarjous tulee lähettää viimeistään 28.4.2023, klo 12.00 sähköpostitse osoitteeseen: petri.nykanen@businesstampere.com

  Sähköpostin otsikoksi on merkittävä ”Tarjous: Moniasiakasdronepalvelu – Ketterät kokeilut 2023”.

  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää 17.4.-20.4.2023 sähköpostitse osoitteella petri.nykanen@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Moniasiakasdronepalvelu – Ketterät kokeilut 2023”.

  Business Tampere pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa. Business Tampere voi suorittaa useamman erillisen hankinnan tarjousten paremmuusjärjestyksen perusteella parhaiten sijoittuneista tarjouksista. Business Tampere voi myös jatkaa tarjousaikaa tai avata tarjouskilpailun kokonaan uudelleen.

  24.4.2023: Emme saaneet lisätietopyyntöjä määräaikaan mennessä.

  Hankintapäätös

  Hankintapäätös - AKKE, automaattinen moniasiakasdronepalvelu - ketterät kokeilut, 2023

  Hankintaoikaisuohje - AKKE, automaattinen moniasiakasdronepalvelu - ketterät kokeilut, 2023

  Lisätietoja

  Takaisin ylös