Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Turvallisuuden osaajien saatavuus – Osaamistarvehaastattelut, tilaisuuksien ja yhteiskehittämisen fasilitointi, asiantuntijapalvelut

  Kuva: Opa Latvala
  turvallisuuden osaajien tarjouspyynto

  Emme enää vastaanottaa tarjouksia.

  Business Tampere tuottaa ja edistää uusien toimintatapojen kehittymistä. Tarjouspyyntö liittyy Turvallisuuden osaajien saatavuus-kehittämishankkeeseen, johon Pirkanmaan liitto on myöntänyt AKKE-rahoitusta projektin osarahoituksena. Hankkeen kohdealueena on Tampereen kaupunkiseutu ja soveltuvin osin Pirkanmaan maakunta.

  Hankintamenettely

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

  Hankinnan kokonaishinta on enimmillään 35.000 euroa (+alv). Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon.

   

  Hankinnan kohde

  Tarjouspyyntö sisältää seuraavan kokonaisuuden käytännön suunnittelun, toteutuksen, tulosten analysoinnin ja koostamisen Tilaajan käyttöön:

  • Tilaajan toteuttaman verkkokyselyn tuloksiin tutustuminen.
  • Tilaajan tunnistamien toimijoiden (työnantajat, koulutustoimijat) haastattelut koskien turvallisuuden toimijoiden osaajatarpeita ja niiden kehittymistä lähitulevaisuudessa, sekä koulutuksen arviointia suhteessa tarpeet (koulutussisällöt, aloituspaikat, jne.)
  • Osaamiskartoituksen kohderyhmänä on monialaisesti turvallisuusosaamista hyödyntävät työantajat sekä turvallisuustuotteita ja -palveluita tarjoavat tai ostavat yritykset. Yhteiskehittämisen näkökulmasta huomioidaan oppilaitokset tarvittavassa laajuudessa selvityksen tulosten analysoinnissa ja jatkotoimien suunnittelussa.
  • Käsitellään anonymisoidut/yksilöimättömät tulokset yhdessä seudun toimijoiden kanssa (turvallisuuden työnantajat, turvallisuuden koulutustahot) yhteisessä työpajassa/työpajoissa ja tehdään johtopäätökset sekä suunnitellaan jatkotoimenpiteet.
  • Toimeksiannon toteuttajaksi valittavalta Palveluntuottajalta edellytetään kokemusta henkilöstön kehittämisestä, osaamistarpeiden analysoinnista ja ennakoinnista. Eduksi katsotaan mahdolliset toimeksiannot turvallisuusosaamista vaativille toimialoille. Huomioiden kuitenkin se, että jos Palveluntuottajan voidaan katsoa olevan suora kilpailija turvallisuusosaamista tarvitseville työnantajille tai koulutustoimijoille, tulee Palveluntuottajan pystyä perustelemaan, miksi sillä on edellytykset toteuttaa toimeksianto onnistuneesti.  Palveluntuottajalla tulee olla kokemusta yhteiskehittämistyöpajojen järjestämiseen liittyvistä vastaavanlaisista toimeksiannoista.

  Toimeksiannon arvioidaan sisältävän 30-40 konsulttityöpäivää (valmistelu, haastattelut, purkaminen, yleistys ja summaukset, työpaja(t), raportointi).

  Tarkemmat tiedot tarjouspyynnön dokumentaatiossa:

  • Tarjouspyyntö: Osaamistarvehaastattelut, tilaisuuksien ja yhteiskehittämisen fasilitointi, asiantuntija-palvelut
  • Vastuullisuuslomake
  • Sopimusluonnos
  • Henkilötietojen käsittelyn ehdot
  • Turvallisuuden osaajien saatavuus -kyselyn kysymykset ja poimintoja vastauksista.

  Tarjouksen jättäminen:

  Tarjous tulee lähettää viimeistään 10.1.2024, klo 12.00 sähköpostitse osoitteeseen: petri.nykanen@businesstampere.com. Sähköpostin otsikoksi on merkittävä ”Tarjous: Turvallisuuden osaajien saatavuus – Osaamistarvehaastattelut, fasilitointi ja yhteiskehittäminen”.

  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää ajalla 7.12.-14.12.2023  sähköpostitse osoitteella petri.nykanen@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Turvallisuuden osaajien saatavuus – Osaamistarvehaastattelut, fasilitointi ja yhteiskehittäminen”.

  Lisätietopyyntöjen kysymykset ja vastaukset

  Vastaukset julkaistaan Business Tampere:en sivulla https://businesstampere.com/fi/tietoa-meista/tarjouspyynnot/ viimeistään 20.12.2023.

  Business Tampere pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa. Business Tampere voi myös jatkaa tarjousaikaa tai avata tarjouskilpailun kokonaan uudelleen.

  Tutustu tarkemmin:

  AKKE-Turvallisuuden-osaajien-saatavuus-osaamistarvehaastattelut-fasilitointi-Tarjouspyyntö

  AKKE-Turvallisuuden-osaajien-saatavuus-osaamistarvehaastattelut-fasilitointi-Sopimus

  AKKE-Turvallisuuden-osaajien-saatavuus-osaamistarvehaastattelut-fasilitointi-Henkilötietojen-käsittelyn-ehdot

  Lisätiedot:

  Takaisin ylös