Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Business Tampereen rahoitusneuvonnan helpdesk

  Business Tampere Kuvituskuva Mirella Mellonmaa 14

  Emme enää vastaanottaa tarjouksia.

  Tarjouspyyntö liittyy Business Tampereen rahoitusneuvonnan helpdesk -palveluun, joka tarjoaa kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääville yrityksille luottamuksellista ja maksutonta apua rahoituksen etsimiseen tai hakemiseen liittyvissä kysymyksissä, sekä neuvoo oikeiden rahoittajatahojen löytämisessä. Lue lisää tarjouspyynnöstä.

  Hankintamenettely

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

  Hankinnan ennakoitu kokonaishinta on enimmillään 10.000 euroa (+alv) joka pitää sisällään hankinnan vuodelle 2024. Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon.

  Tilaaja valitsee kohdassa 5 asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävän tarjoajan (jatkossa palvelutuottajan) tuottamaan hankinnan kohteena olevaa palvelua perustuen kohdan 7 Valinta- ja vertailuperusteet mukaisesti.

  Hankinnan kohde

  Hankinnan kohteena oleva palvelu tarjoaa kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääville Tampereen seudun yrityksille luottamuksellista ja maksutonta apua rahoituksen etsimiseen tai hakemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä neuvontaa oikeiden rahoittajatahojen löytämisessä.

  Palvelu kattaa pääasiassa rahoitukseen liittyvää lyhyen aikavälin neuvontatyötä. Se voi olla esimerkiksi yleistä rahoitusneuvontaa tai kansainvälistymiseen liittyvää rahoitusneuvontaa (pois lukien EU-rahoitusneuvonta). Palvelu voi auttaa yksittäisten rahoitukseen liittyvien dokumenttien kanssa, mutta se ei ole luonteeltaan konsultointipalvelu, joka tuottaa rahoitushakemuksia, sijoittajaesityksiä tai vastaavia asiantuntijatyösuoritteita. Palvelu ei myöskään sisällä oikeudellista neuvonantoa esimerkiksi sijoitussopimuksien ehtoihin liittyen. Business Tampere tarjoaa myös pidemmän tähtäimen rahoitusneuvontaa sekä EU-rahoitusneuvontaa omien asiantuntijoidensa puolesta. Palveluntarjoaja välittää tarvittaessa asiakkaita Business Tampereen asiantuntijoille. (lue lisää rahoituspalveluistamme täältä).

  Palvelu tapahtuu pääsääntöisesti etänä ja palvelua tulee tuottaa minimissään seuraavissa kanavissa: puhelin, sähköposti, Teams, (tai vastaava, kuten Zoom) WhatsApp (tai vastaava, kuten tekstiviesti). Edellä mainittujen kanavien lisäksi palvelua voidaan kuitenkin erikseen sovittaessa antaa myös paikan päällä lähipalveluna Tampereen seudulla (esim. jonkun tapahtuman yhteydessä). Tampereen seudulla palvelupaikkoina toimivat lähtökohtaisesti Business Tampereen tilat (Kelloportinkatu 1 B) tai Tampereen start-up-yhteisön tila Platform 6 (Åkerlundinkatu 8). Tavoitteena on siis tarjota palvelua monipuolisesti pääsääntöisesti eri digikanavissa ja vastata mahdollisimman nopeasti asiakkaan kysymyksiin. Palvelun vasteajan tulee olla enintään 72h. Palvelua tuotetaan suomen ja englannin kielellä.

  Tuntihinnalla ostettu palvelu voi olla myös erikseen tilaajan ja palvelutuottajan yhdessä määrittelemää paikan päällä tai verkossa tapahtuvaa rahoitushaun ryhmätilaisuuden fasilitointia. Tuntihinnalla ostettu palvelu ei kuitenkaan kata asiakastapaamiseen valmistautumista (esim. dokumentteihin perustuvaa analyysiä), sillä lähtökohta on, että palvelu on nopeatempoista ja asiakkaalle mahdollisimman helposti lähestyttävää.

  Alustavan arvion mukaan palvelun tuottamisen kesto ajoittuu aikavälille tammikuu 2024 -joulukuu 2024 (tarkennetaan sopimuksia allekirjoittaessa).

  Tarjouspyyntöön liittyvät tarkemmat kysymykset ja vastaukset

  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää ajalla 4.-12.12.2023 sähköpostitse osoitteella ella.laakio@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Tarjous: Business Tampereen rahoitusneuvonnan helpdesk”. Vastaukset julkaistaan Business Tampere Oy:n internetsivustolla https://businesstampere.com/fi/tietoa-meista/tarjouspyynnot/ viimeistään 13.12.2023.

  Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi vastaamme tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin ainoastaan kootusti edellä mainitulla tavalla.

   

  Tutustu tarkemmin tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin

  Tarjouspyyntö: Rahoitusneuvonnan helpdesk 2024

  Tarjouslomake: Rahoitusneuvonnan helpdesk2024

  Sopimusluonnos: Rahoitusneuvonnan helpdesk 2024

  Henkilötietojen käsittelyn ehdot

  Takaisin ylös