Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tampereelle yli 3 miljoonan EU-rahoitus kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden kehittämiseen

  Tammerfest 2017 Laura Vanzo 5 1

  Tampereen seudulla on Suomen suurin turvallisuusosaamisen keskittymä. Turvallisuus on myös yhä olennaisempi kilpailutekijä esimerkiksi kansainvälisissä tapahtumahauissa. Rahoitus mahdollistaa uusien edelläkävijäratkaisujen luomisen sekä asukkaiden ja vierailijoiden arjen turvallisuuden parantamisen.

  Business Tampere kuva Laura Vanzo
  Kuva: Laura Vanzo

  Tampere panostaa aiempaa enemmän suurten tapahtumien turvallisuuden nivomiseen osaksi kaupunkiturvallisuutta. Kehittämistyötä vauhdittavalle ’SURE -Smart Urban Security and Event Resilience’ -projektille on myönnetty 3,2 miljoonan euron rahoitus EU:n Urban Innovative Actions -ohjelmasta. Avainkohteina ovat keskustan tapahtuma-alueet Ratina ja Keskustori.

  Projektin hyväksyminen on iso näyttö siitä, että Tampereella tehdään hienoa työtä älykkään kaupungin kehittämisessä ja ollaan tapahtumakaupunkina eurooppalaista kärkijoukkoa. Kilpailu tästä rahoituksesta on huippukovaa. 175 hakemuksesta rahoitus myönnettiin 20 hankkeelle. Tampereen projekti oli ainoa hyväksytty suomalainen hanke, kertoo hakemuksen valmistelusta vastannut Suomen Itämeri-instituutin johtaja Esa Kokkonen.

  Tavoitteena on tehdä Tampereella asuvien ja vierailevien ihmisten arki turvallisemmaksi kehittämällä kaupunkiympäristöön liittyviä älykkään turvallisuuden ratkaisuja. Samalla vahvistetaan turvallisuus- ja tapahtumatoimijoiden välistä yhteistyötä sekä lisätään kaupunkilaisten osallistumista kaupunkikehittämiseen. Projektissa toteutettaviin ratkaisuihin kuuluu mm. sensoridatan integraatiota ja sen pohjalta tehtäviä 3D-malleja, simulaatioita ja tosielämän harjoituksia sekä investointeja älykkääseen valaisiverkkoon, videovalvontaan ja opastintauluihin.

  Projektin avulla Tampereelle luodaan kaupunkiturvallisuuden kokonaisratkaisu, jollaista ei ole vielä toteutettu muualla. Kehitysprojekti on erinomainen väline seudun turvallisuusosaamisen näkyvyyden vahvistamiseen kansallisesti ja kansainvälisesti. Samalla se luo yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, korostaa Smart Tampere -ohjelman turvallisuusteemasta vastaava Business Tampereen liiketoiminnan kehitysjohtaja Petri Nykänen.

  Tampere panostaa kaupunkiturvallisuuteen monin eri tavoin. Kaupungin nopea kasvu, käynnissä olevat ja tulevat suuret investoinnit sekä vilkas tapahtumatoiminta korostavat turvallisuutta kaupunkikehittämisen strategisena painopisteenä.

  Hanke tuo meille arvokkaan lisäresurssin kehittää uusia ratkaisuja tapahtuma-alueiden turvallisuussuunnitteluun ja tapahtumanaikaisen turvallisuuden toteuttamiseen, toteaa Tampereen riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Jouni Perttula.

  Yhteensä 4 miljoona euron hanke käynnistyy 1.9.2019 ja kestää kolme vuotta. Projekti tukee vahvasti Tampereen kaupungin Smart Tampere - ja Viiden tähden keskusta -kehittämisohjelmia.

   

  Keitä mukana?

  Tampereen kaupungin vetämään projektiin osallistuu monipuolinen asiantuntijajoukko Pirkanmaan turvallisuusklusterin ja Smart Tampere -ohjelman ekosysteemitoimijoita.

  Yrityksistä mukana ovat Nokia, Insta DefSec, Intopalo Digital ja Securitas. Ne vastaavat mm. harjoitus- ja simulaatioalustan toteutuksesta ja videoanalytiikan ratkaisuista. Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun vastuulla ovat puolestaan kaupunkilaiset ja sidosryhmät osallistavan turvallisuussuunnittelun toimenpiteet. Business Tampere vastaa turvallisuuteen liittyvien liiketoimintamallien kehittämisestä ja tulosten levittämisestä muihin tapahtumakohteisiin Tampereella.

  Hankkeen keskeisiä sidosryhmätoimijoita ovat lisäksi turvallisuusviranomaiset kuten Sisä-Suomen poliisilaitos, Pirkanmaan pelastuslaitos ja Tukes, ja ne osallistuvat mm. simulaatioiden ja harjoitusten suunnitteluun ja toteutukseen.

   

  Urban Innovative Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin. Ohjelman kautta jaetaan jäsenmaiden kaupunkien projekteille yhteensä 372 miljoonaa euroa vuosina 2014-2020. UIA rohkaisee kaupunkeja ottamaan riskejä ja kokeilemaan eri kumppanitahojen kanssa entistä innovatiivisempia ja luovempia ratkaisuja kohdattuihin haasteisiin. Ohjelman neljäs hakukierros sulkeutui 31.1.2019.

   

  Lisätietoja:

  Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Jouni Perttula, Tampereen kaupunki, puhelin 040 196 6512, jouni.perttula@tampere.fi

  Liiketoiminnan kehitysjohtaja Petri Nykänen, Business Tampere, puhelin 040 806 2375, petri.nykanen@businesstampere.com

  Suomen Itämeri-instituutin johtaja Esa Kokkonen, puhelin 050 516 9111, esa.kokkonen@tampere.fi

  Euroopan komission tiedote:
  https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4992_en.htm

  Takaisin ylös