Tampere AI edistää seudun yritysten tekoälyosaamista ja tuo niitä yhteen - Business Tampere
Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tampere AI edistää seudun yritysten tekoälyosaamista ja tuo niitä yhteen

  business tampere mindtrek2020 mirella mellonmaa 36
  Kuva: Mirella Mellonmaa, Business Tampere

  Tampereen seutu on tunnettu teollisuudestaan ja teekkareistaan, sillä Tampereella on vahvat perinteet teknisten alojen koulutuksessa. Ei olekaan mikään ihme, että Tampereella on myös laajaa tekoälyosaamista. Alueella toimii useita yrityksiä, jotka edistävät ja kehittävät tekoälyä ja toisaalta monia, perinteisempiäkin yrityksiä, jotka aktiivisesti hyödyntävät tekoälyä omassa liiketoiminnassaan.

  Tampereen kaupungin tahtotilana on systemaattisesti ja pitkäjänteisesti kehittää tekoälyyn liittyvää toimintaa seudulla. Tekoälyä ja dataa hyödynnetään monissa kaupungin kehitysprojekteissa, jotka mahdollistavat useita eri liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille.

  Näistä lähtökohdista Tampereelle on rakentunut laaja tekoälyn kanssa työskentelevien yritysten ekosysteemi Tampere AI. Tampere AI:n tehtävä on vahvistaa Tampereen kaupunkiseudun mainetta houkuttelevana AI-osaamiskeskittymänä, auttaa alueen toimijoita tunnistamaan ja kehittämään AI-toimintoja sekä edistää eri toimijoiden kohtaamista ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä.

  Ekosysteemi rakentuu yritysten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti

  Kaikki sai alkunsa syksyllä 2019 Business Tampereen tekemästä selvityksestä, jossa kartoitettiin kaupunkiseudulla toimivia, tekoälyn kanssa työskenteleviä yrityksiä ja heidän tarpeitaan. Business Tampere halusi selvittää tekoälyn kehityksen ja hyödyntämisen tilannetta alueella.

  Kartoituksesta selvisi, että Tampereen kaupunkiseudulla toimii useita yrityksiä ja toimijoita, jotka aktiivisesti hyödyntävät tai haluaisivat hyödyntää tekoälyä omassa toiminnassaan. Selvityksestä kävi myös ilmi, että yritykset kokevat erittäin tarpeelliseksi verkostoitua muiden vastaavien yritysten kanssa. Päätettiin perustaa Tampere AI, jonka perustehtävä on koota Tampereen kaupunkiseudun tekoälyosaaminen ja tuoda yhteen kaikki aktiviteetit, joita Tampereen seudulla tehdään tekoälyyn liittyen. Verkostoa organisoi Business Tampere.

  Erilaiset projektit edistävät tekoälyyn liittyvää toimintaa Tampereen seudulla

  Jo ennen Tampere AI:ta Tampereen seudulla on ollut käynnissä projekteja, jotka ovat tukeneet yrityksiä tekoälyn käyttöönotossa ja kehittämisessä. Vuonna 2018 alkunsa saanut, Tampereen yliopiston ylläpitämä AI Hub Tampere on tekoälyn tutkimuskeskus, joka keskittyy tekoälyn soveltamiseen teollisuuden älykkäissä koneissa ja muissa teollisuuden sovelluksissa. Teollisuuden teema on valittu siksi, että Tampereen seudulla on paljon teollisuuden alan yrityksiä ja suurin osa viennistä perustuu näiden yritysten tuotteisiin ja palveluihin. Tutkimuskeskus järjestää erilaisia tilaisuuksia niille yrityksille, jotka haluavat määrätietoisesti lisätä tekoälyä arkipäivän toiminnoissaan. Myös muiden alojen kuin teollisuuden yritykset voivat käyttää AI Hubin palveluja. Keskuksen tärkein tehtävä on antaa tutkimukseen perustuvaa matalan kynnyksen neuvontaa kaikissa tekoälyyn liittyvissä kysymyksissä.

  Marraskuussa 2019 käynnistettiin Tampereen yliopiston toimesta Kaupunkiseudun ihmiskeskeiset tekoälyratkaisut (KITE) -projekti. Projektin tarkoituksena on auttaa alueen yrityksiä hyödyntämään tekoälyä niin, että myös loppukäyttäjän näkökulma on otettu laajalti huomioon. Tavoitteena on kehittää tekoälyratkaisuja ja niiden suunnittelumenetelmiä yhdessä yritysten kanssa hyödyntäen soveltavaa ihmiskeskeisen teknologian tutkimusta.

  Tampere AI -ekosysteemi on tehnyt tiivistä yhteistyötä erilaisten projektien ja hankkeiden kanssa ja Tampereen kaupungin Smart Tampere -kehitysohjelma on rahoittanut molempia hankkeita. Yksi Tampere AI:n tehtävistä on toimia erilaisten hankkeiden ja projektien mahdollistajana ja toisaalta tuoda pitkäjänteisyyttä alueen tekoälykehitykseen hankkeiden ja projektien rinnalla.

  Tarjolla tukea ja verkostoitumista tekoälyn parissa työskenteleville yrityksille

  Tampere AI:n toiminta perustuu verkostoihin ja yhdessä tekemiseen. Ekosysteemiä koordinoiva Business Tampere tuo yhteen erilaisia yrityksiä, tarjoaa tukipalveluita yrityksille ja mahdollistaa yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Tampere AI järjestää tapahtumia ja verkostoitumismahdollisuuksia ja ylläpitää yhdessä yritysten kanssa kehitettyä Tampere AI -portaalia osoitteessa tampere.ai. Ekosysteemin suurin voimanponnistus oli syksyllä 2020 järjestetty kansainvälinen AI Finland -virtuaalikonferenssi, johon osallistui 800 tekoälyn hyödyntämisestä kiinnostunutta osallistujaa 50 maasta.

  Tekoälyllä on luovuttamaton sija tulevaisuuden liiketoiminnassa ja sen hyödyntäminen lisääntyy koko ajan kaikkialla. Tampereen kaupunkiseudun ainutlaatuinen kasvu ja vetovoima takaavat sen, että tilaa tekoälyä hyödyntäville yrityksille on myös jatkossa. Tämän myötä myös Tampere AI -verkoston merkitys kasvaa entisestään. Tampere AI edistää tekoälyn kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia kaupunkiseudun yrityksille.

  Artikkeli on alunperin julkaistu Analyytikko-lehden numerossa 2/2021.

  Takaisin ylös