Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Suomen puolustusteollisuus keskittyy Pirkanmaalle

  business tampere puolustusvoimat lennosto mirella mellonmaa 1
  Kuva: Mirella Mellonmaa

  Suomi on vuosi toisensa jälkeen tilastojen huipulla maailman turvallisimpien maiden joukossa, useilla eri mittareilla mitattuna. Euroopan muuttunut turvallisuustilanne luo kuitenkin epävarmuutta ja se näkyy sekä suurina poliittisina päätöksinä että halki Suomen varautumisena muuttuneisiin oloihin. Turvallisuutta halutaan nyt kehittää laajasti monissa maakunnissa. Pirkanmaalla on valmistauduttu viime aikojen muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen pitkäjänteisesti jo vuosien ajan. 

  Pirkanmaan turvallisuusosaamisen ydin on sen monialaisuudessa ja laajuudessa. Kokonaisturvallisuuden näkökulmasta Pirkanmaalla voidaan todeta toimivan yli 350 turvallisuutta eri tavoin edistävää toimijaa. Tutkittaessa tätä joukkoa toimijoita, voidaan arvioida, että Pirkanmaalla on yli 10.000 turvallisuusalan osaajaa ja toimijoiden turvallisuuteen liittyvän liikevaihdon voidaan arvioida olevan yhteensä yli 10 Mrd € Suomen tasolla.

  Pirkanmaa on tärkeä sekä kansalliselle turvallisuudelle että huoltovarmuudelle

  Puolustussektorin toimintaa on Pirkanmaalla ollut jo lähes vuosisadan ajan. Alueelle ovat sijoittuneet niin alan suurimmat yritykset kuin merkittävät Puolustusvoimien yksiköt ja laaja joukko muita yhteistyökumppaneita. Puolustusvoimien läsnäolo on vahva usean yksikön voimin: Puolustusvoimien logistiikkalaitos järjestelmäkeskuksineen, Puolustusvoimien tutkimuslaitos sekä Ilmavoimien Satakunnan Lennosto toimivat Pirkanmaalla. Esimerkiksi hävittäjähankinnoissa niin logistiikkalaitos ja järjestelmäkeskus kuin Satakunnan lennosto olivat avainroolissa F-35 hävittäjien valintaprosessissa. Hävittäjäkaupat tulevat myös näkymään seuraavina vuosikymmeninä teollisena yhteistyönä seudun yrityksissä.

  Puolustusvoimat toimivat läheisessä yhteistyössä kotimaisen teollisuuden kanssa. Pirkanmaalta löytyvät niin puolustusvoimien strategiset kumppanit Millog Oy, Patria ja Insta kuin myös monialaista teollisuutta, joka tarjoaa palveluita ja ratkaisuja muiden toimialojen ohella myös puolustussektorille.

  Pirkanmaalla kohtaavat kansallisen ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta merkittävät toimijat

  Seudulla toimii kansallisella tasolla merkittäviä turvallisuuden toimijoita kuten Poliisiammattikorkeakoulu, Teknologian tutkimuskeskus VTT sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tampereen yliopistolla yksistään on yli kaksikymmentä turvallisuuteen liittyvää tutkimusalaa.  Suomen sisäisen turvallisuuden kannalta useiden merkittävien järjestelmien kehitys tapahtuu Tampereella. Yrityksistä esimerkiksi Cinia kehittää Tampereella Suomen hätäkeskusjärjestelmää ja Patria poliisin ja muiden viranomaisten yhteistä kenttäjohtamisen järjestelmää. Lisäksi seudulla kehitetään niin tilannekuvajärjestelmiä, liikenteenohjausjärjestelmiä kuin kriittisen infrastruktuurin ohjausjärjestelmiä.

  Yhteiskunnan turvallisuuden, ml. Puolustussektori, parissa toimijoita löytyy seudulta noin 100, liikevaihdoltaan tämä joukko edustaa noin 8 Mrd € liikevaihtoa, lähes 30.000 työntekijällään Suomessa. Tässä joukossa on esimerkiksi lähes 50 Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n jäsentä:

  Pirkanmaan turvallisuusosaaminen on monialaista

  Pirkanmaalla on useita, toisiaan tukevia turvallisuusosaamisen vahvuusalueita kansallisen turvallisuuden ja puolustusteollisuuden lisäksi: Älykäs ja turvallinen kaupunki, turvallinen ja älykäs teollisuus, sekä kyberturvallisuus, joita kaikkia tukee monialainen turvallisuustutkimus ja koulutusmahdollisuudet.

  Tampere on vuosien saatossa kulkenut eri toimialojen rakennemuutosten läpi - monialainen osaaminen ja monipuolinen teollinen pohja kestää muutoksia", kertoo Petri Nykänen, Pirkanmaan turvallisuusklusterin vetäjä Business Tampereesta.

  Alueelta löytyy laaja joukko älykkään ja turvallisen kaupunkiympäristön kehittäjiä. Tampereen kaupunki itsessään on aktiivinen toimija kaupunkikehityksessä ja digitalisaation edistämisessä. Viranomaisten ja kaupunkien ja kuntien yhteistyö on myös aktiivista.

  Pirkanmaalla on pitkä teollinen historia ja seudulla on erityisen vahvaa osaamista valmistavaan teollisuuteen ja digitalisaation liittyen. Turvallisuus on sisäänrakennettuna prosesseihin, tuotteisiin ja ratkaisuihin erilaisissa käyttöympäristöissä kuten tehtaat, satamat, kaivokset, metsät ja energiantuotantolaitokset.

  Pirkanmaa tunnetaan myös vahvasta tietoalan yrityskentästä. Tietoteknisiä ratkaisuja on kehitetty alueella lähes 50 vuoden ajan ja sektori jatkaa vahvaa kasvuaan digitalisaation ja kansainvälistymisen kautta. Digitalisaatio edellyttää myös kyberturvallisuuden huomioimista ja seudulta löytyykin laaja joukko erilaisia kyberturvallisuuden palveluita ja ratkaisuja tarjoavia toimijoita.

  Esimerkkinä Pirkanmaan tietoalan erityisosaamisesta on järjestelmäpiirien suunnittelu ja mikroelektroniikan osaaminen - asia jota myös EUn tasolla pyritään edistämään Euroopan omavaraisuuden lisäämiseksi mikropiireihin liittyen.

  Pirkanmaalla turvallisuutta edistetään laajassa yhteistyössä

  Pirkanmaan toimijat ovat laajasti verkostoituneita sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Pirkanmaalla myös toimii viranomaisista, tutkijoista, asiantuntijoista ja elinkeinoelämän vaikuttajista koostuva verkosto, Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Pirkanmaan turvallisuusklusteri on toiminut tulevana syksynä jo 12 vuotta, ja siinä viranomaiset, yritykset, oppilaitokset ja yhdistykset toimivat verkostomaisessa yhteenliittymässä aktiivisena partnerina ja mahdollistajana yritystoiminnalle ja tutkimus- ja koulutustoiminnan yhdistämiselle. Pirkanmaan turvallisuusklusteri edistää turvallisuutta ja sen tavoitteita ovat:

  1. Nostaa Pirkanmaan kansallista ja kansainvälistä tunnettuutta turvallisuusosaamisen keskittymänä, joka toimii sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa.
  2. Edistää yritysten kasvua merkittävinä turvallisuusratkaisujen toimittajina sekä Suomessa että ulkomailla.
  3. Toteuttaa monialaista yhteistyötä Pirkanmaalla edistäen kokonaisturvallisuutta ja turvallisuuden kehitystä.

  Pirkanmaan turvallisuusklusteri toimii mm. eurooppalaisten turvallisuusklusterin verkostossa (Ensure Collaborative) ja Euroopan puolustusalueiden verkostossa (ENDR).

  Yliopistokaupunki Tampere on Suomen suosituin kaupunki

  Pirkanmaa ja Tampereen kaupunkiseutu tarjoavat monipuolisia koulutus- ja työmahdollisuuksia turvallisuuden parissa. Tampere on vuosi toisensa jälkeen suosituin asuinpaikka Suomessa (Taloustutkimus, Muuttohalukkuus Suomessa). Tampereen palvelut, opiskelumahdollisuudet sekä kulttuuri- ja harrastustarjonta ovat selkeä vetovoimatekijä.

   Pirkanmaa on sekä turvallisuusalan yrityk­sille että osaajille erittäin kiinnostava. Osaavan työvoiman silmissä Tampere on erittäin vetovoimainen kaupunki, jossa viihdytään. Yrityksille on työvoiman lisäksi tarjolla omaa toimintaa täydentäviä yrityksiä sekä tutkimustoimintaa. Turvallisuutta tehdään yhteistyössä”, Pirkanmaan turvallisuus­klusterin vetäjä Petri Nykänen Business Tampereelta sanoo.

  Katse tulevaisuuteen

  Suomen puolustusteollisuuden ja laajemminkin kokonaisturvallisuuden toimijoiden keskittymänä Pirkanmaalla nähdään seudun painoarvon vain kasvavan entisestään. Esimerkiksi NATO-jäsenyyteen liittyvä tutkimus- ja kehitysyhteistyö sekä NATOn yhteishankinnat tarjoavat mahdollisuuksia monialaiseen yhteistyöhön ja uuteen liiketoimintaan.

  Takaisin ylös