Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Kustannustuen toinen hakukierros on alkanut

  Winter landscapes from Näsinneula
  Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo.

  Kustannustuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamasta vaikeasta taloustilanteesta. Kustannustuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Tuki suunnataan yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronaviruksen vuoksi vähintään 30 prosenttia. Tuki tulee haettavaksi ennen joulua ja sen ehdot tulevat olemaan ensimmäiseen heinä-elokuussa toteutettuun hakuun verraten osittain uudistetut.

  Valtiokonttori on avannut haun yrityksille 21.12.2020 ja se päättyy 26.2.2021 klo 16.15.
  HUOM! Artikkeliin päivitetty 13.1.2021 lisätietoa ja vinkkejä hakemuksen tekemiseen sekä yleisempiä syitä niiden hylkäämiseen.

  Pienin maksettava tuki on 2000 euroa ja suurin 500 000 euroa. Yritys voi hakea kustannustukea, vaikka se olisi jo saanut muita suoria koronatukia.

  Lisää tietoa kustannustuesta voit lukea Valtionkonttorin sivuilta ja TEM:n tiedotteesta.

  Kenelle kustannustuki on tarkoitettu?

  • Kustannustukea voivat hakea kaikki yritykset.
  • Tuen piiriin kuuluvat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset.
  • Tukea ei voida myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan yritystoimintaan.
  • Tukeen oikeuttavalle liikevaihdolle ei ole minimirajaa, toisin kuin kustannustuen ensimmäisellä hakukierroksella. Näin tuki kohdistuu paremmin pieniin yrityksiin.

  Millaisia ehtoja kustannustuen hakemiselle on?

  • Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pandemian vuoksi pudonnut vähintään 30 prosenttia kesä-lokakuussa 2020, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019.
  • Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailujakso on 1.1.–28.2.2020.
  • Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan yrityksen toimialan liikevaihdon laskua. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia, arvioidaan, että ala on kärsinyt koronasta ja yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja. Tuen piiriin kuuluvat toimialat julkaistaan Valtiokonttorin sivuilla myöhemmin.
  • Yritys voi hakea kustannustukea, vaikka toimialan liikevaihto ei olisi laskenut vähintään 10 prosenttia. Tällöin yrityksen on hakemuksessaan osoitettava erityisen painavat syyt sille, että yrityksen liikevaihto on kärsinyt koronapandemian vuoksi.

  Huomioitavia asioita kustannustuen hakemuksessa sekä yleisimpiä syitä hakemusten hylkäämiselle:

  • Tuen saamisen  edellytyksenä on, että yrityksen oma tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden. Hylätyistä hakemuksista yli puolet on johtunut siitä, ettei tämä ehto ole täyttynyt.
  • Yritykselle lain mukaan määräytyvä kustannustuki on vähintään 2000 euroa.  Noin 30 % hylätyistä hakemuksista on johtunut siitä, että tukisumma on jäänyt alle 2000 euron alarajan.
  • Kolmas merkittävä syy hakemuksien hylkäämiselle on ollut se, että verottajalta on saatu tieto esteestä.

  Kustannustukea voidaan myöntää yrityksille, joiden päätoimiala on valtioneuvoston asetuksessa. Jos yrityksen päätoimiala ei kuulu valtioneuvoston asetuksen mukaan tuen piiriin, yritykselle voidaan myöntää kustannustukea harkinnanvaraisin perustein. Yrityksen tulee tällöin hakemuksella erikseen osoittaa, että sen liikevaihdon lasku johtuu erityisen painavista koronapandemiaan liittyvistä syistä.  Hakijan kannattaa avata toimiala ja yrityksen tilanne hyvin yksityiskohtaisesti. Myös viranomaismääräyksien tai rajoitusten vaikutukset yrityksen toimintaan kannattaa tuoda hakemuksessa selkeästi esiin.

  Lista tuen piiriin kuuluvista ja harkinnanvaraisista päätoimialoista löytyy osoitteesta: https://www.valtiokonttori.fi/kustannustuki-toimialat/#c3608713

  Valtiokonttorin kokoamasta raportista löydät tietoa hakemusten määrästä, käsittelytilanteesta ja tehdyistä päätöksistä. Raportti päivittyy joka arkipäivä.

  Katso Business Tampereen webinaarin tallenne kustannustuen toisesta hakukierroksesta

  Business Tampere järjesti 17.12.2020 kriisirahoitusinfo-webinaarin, jossa kustannustuen toisesta hakukierroksesta kertoi  Tuomo Yliluoma Valtiokonttorilta. Katso webinaarin tallenne tästä.


  Usein kysytyt kysymykset: Kustannustuen toinen hakukierros

  Yleiset: kustannustuen ajankohta, aikataulu ja kriteerit

  Kysymys: Tarkastellaanko tuen myöntämistä tukikaudella kuukausittain eli voiko jokin kuukausi olla tuen piirissä ja joku toinen ei?

  Vastaus:
  Tuen myöntämistä ei tarkastella kuukausittain vaan tarkastelukohteena on keskimääräinen liikevaihto viiden kuukauden ajalta. Liikevaihdon vertailukausi on kesä-lokakuu 2019 (1.6.2019 – 31.10.2019). Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on tammi-helmikuu 2020 (1.1.2020 – 29.2.2020). Tukikausi on kaikilla yrityksillä kesä-lokakuu 2020 (1.6.2020 – 31.10.2020).
  Vertailukauden ja tukikauden keskimääräisiä kuukausikohtaisia liikevaihtoja vertaamalla määritetään yrityksen liikevaihdon laskun suuruus. Liikevaihdon laskun suuruus vaikuttaa yritykselle myönnettävän kustannustuen suuruuteen. Liikevaihdon laskun on oltava yli 30 %, jotta kustannustukea voidaan myöntää. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista arvonlisäveroilmoituksista tai näiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaisista liikevaihtotiedoista.


  Kysymys: Pitääkö tukea hakea nimenomaan 1.6.-31.10. ajalta vai voiko sitä hakea esim. ajalta 1.6.-31.8.?

  Vastaus: Tuki haetaan koko tukikaudelle, koska liikevaihdontarkastelu tehdään viiden kuukauden (1.6.2020 – 31.10.2020) ja vertailukauden (1.6.2019 – 31.10.2019) puitteissa. Ei siis voi valita esim. liikevaihdon kannalta kahta huonointa kuukautta ja hakea tukea niille.


  Kysymys: Kuinka nopeasti päätös tulee ja mikä maksatuksien aikataulu?

  Vastaus: Valtaosa hakemuksista pystytään käsittelemään muutamien työpäivien sisällä, jonka jälkeen muutamassa pankkipäivässä tukisumma näkyy yrityksen tilillä. Ensimmäisellä kustannustukikierroksella 80 % hakemuksista käsiteltiin 3 päivän sisällä. Käsittelyssä hyödynnetään mahdollisimman paljon esikäsittelyä ja monet tuen määräytymistä ohjaavat tekijät saadaan myös suoraan tietoon viranomaisten rekistereistä, jotta päätökset saadaan yrityksille mahdollisimman nopeasti. Niiden hakemusten osalta, jotka vaativat tarkempaa tarkastelua, menee enemmän aikaa, koska tarkastus tehdään manuaalisesti.


  Kysymys: Miksi tukikauteen ei ole sisällytetty marraskuuta?

  Vastaus: Kustannustuki on selkeästi menneeseen aikaan kohdistuva tuki, joka ei saa vääristää kilpailua. Se perustuu Verohallinnolle tehtyihin arvolisäveroilmoituksiin, joista saatavaa tietoa on saatavissa lokakuun loppuun. Mikäli marraskuu olisi sisällytetty kustannustukeen, se olisi viivästyttänyt tuenhaun avautumista kuukaudella. Hallitus linjaa myöhemmin, onko tarpeen ottaa kustannustukeen vielä kolmas kierros käyttöön.


  Kysymys: Miksi edellisessä hakukierroksessa tuli niin paljon hylkyjä?

  Vastaus: Valtiokonttori on tätä analysoinut ja vienyt ministeriöön saatua palautetta. Muutama olennainen syy:

  • Toimialarajauksen ulkopuolelta lopujen lopuksi oli aika tiukoin kriteerein mahdollista saada tukea eli siellä piti hyvin tiukasti tarkastella julkisoikeudellisia rajoituksia tai viranomaismääräyksiä. Nyt tähän tulee joustoa ja se on yksi tekijä, joka tuo tuen piiriin lisää yrityksiä.
  • Kulutyypit olivat aavistuksen tiukemmin määritetty, jolloin varsinkin pienemmillä yrityksillä ei käytännössä ollut tuettavia kuluja niin paljon. Lisäksi kyseessä oli ensimmäisellä hakukierroksella vain kahden kuukauden mittainen tukikausi niin kaikille ei ehtinyt kertyä kuluja niin, että 2000 € alaraja olisi ylittynyt.
  • Monella yrityksellä oli myös se tilanne, että tukisumma ylitti 2000 €, mutta kun siitä huomioitiin jokin muu koronatuki-instrumentti, jota yritykset olivat saaneet (esim. Business Finlandin tuki tai kuntien myöntämä yksinyrittäjän tuki) niin sitten summa laski alle 2000 €.

  Nyt näihin asioihin on saatu muutosta ja oletus on, että myöntöprosentti tulee kasvamaan.


  Kysymys: Onko kustannustuen puhelinpalvelunnumero julkaistu?

  Vastaus: Kyllä on. Yritysten kustannustuki asiakaspalvelu palvelee numerossa:
  0295 50 3050, ma-pe 9.00-15.00. Voit olla myös yhteydessä sähköpostitse: kustannustuki@valtiokonttori.fi


  Toimialat

  Kysymys: Jos toimialaa ei löydy asetuksesta niin mikä on erityisen painava syy ja miten se pitää perustella?

  Vastaus: Hakulomakkeelle on tuotu eri tyyppisiä vaihtoehtoja, joista yritys pääsee valitsemaan yrityksen tilannetta kuvaavia kohtia. Esimerkkinä perustelusta: ”Kukkakauppa sijaitsee julkisen liikenteen solmukohdassa, jossa ei enää ole kävijöitä, koska liikennevirrat ovat vähentyneet. Myös vierailuja ja työpaikalla olemista on vähennetty ja sen myötä kukkamuistamisten tarve on vähentynyt.” Eli tukihakemukseen kuvataan aidosti, miten koronapandemia on yrityksen toimintaan vaikuttanut sekä tuodaan esiin mahdolliset viranomaisten tekemät rajoitustoimet, jotka ovat myös koskettaneet yritystoimintaa. Pyritään huomioimaan myös muita perusteita, jotka liittyvät ihmisten käyttäytymiseen.


  Puitetuki

  Kysymys: Onko 800 000 € korona-tukiin liittyen voimassa edelleen ensi vuonna?

  Vastaus: Kustannustuki myönnetään EU:n tilapäisen puitetukiohjelman (komission päätös SA.56995) nojalla. Euroopan komissio on jatkanut tilapäisten koronapandemian takia joustavoitettujen valtiontukisääntöjen voimassaoloa 30.6.2021 saakka. Kaikkia kyseisen puitetukiohjelmaan nojalla myönnettyjä tukia koskee 800 000 euron yrityskohtainen enimmäismäärä, joka ei saa tukia myönnettäessä ylittyä.


  Tukikelpoiset kustannukset

  Kysymys: Pitääkö palkkoja olla maksettu osakeyhtiössä tuen saamiseksi?

  Vastaus: Pitää olla maksettu. Tässä tuetaan maksettuja palkkoja sellaisenaan kuin ne tulorekisteristä saadaan tietoon.


  Kysymys: Miten voidaan määritellä palkkasumma siinä tilanteessa, jos yrittäjä joutuu venymään eikä tee yksityisnostoja?

  Vastaus: Jos yksityisnostoja ei ole tehty, ei ole mitään mitä tuen määräytymisperusteisiin laittaa eli silloin niitä ei voi kustannustukihakemuksessa ilmoittaa. Yksityisnostoista ilmoitetaan hakemuksessa se summa, jonka yrittäjät ovat nostaneet. Tarvittaessa pyydetään selventämään, että kyseessä on ollut palkkakulu.


  Kysymys: Miten vakuutusmaksut tai autojen lyhennyskulut, jotka on pakko maksaa, vaikka liikevaihto on vähentynyt?

  Vastaus: Vakuutuskulut, kuten kiinteistöön liittyvät kulut tai ammattiliikennöitsijöillä esim. lakisääteinen liikennevakuutus, ovat sellaisia kuluja, jotka voidaan hyväksyä.
  Leasing-ajoneuvojen kulut voidaan hyväksyä, mutta osamaksueriä ei hyväksytä. Kustannustuen piiriin ei hyväksyä yritysten investointiluonteisia kuluja.


  Kysymys: Kelpaavatko henkilösivukulut mukaan?

  Vastaus: Palkkoihin liittyvät sivukulut eivät kuulu tuen piiriin.
  Tukikelpoisten kulujen osalta kannattaa tarkastaa tilanne Valtiokonttorin sivuilta.


  Kysymys: Vertailujaksolla ei ole siis maksettu vuokria vaan ne on maksettu takautuvasti 11/2020. Miten tämä tulkitaan kustannustuen hakemisen yhteydessä?

  Vastaus: Mikäli perustelee ja selvittää Valtiokonttorille, miksi näin on toimittu, niin voi ilmoittaa tukikaudenkuluna.


   

   

  Ota yhteyttä

  Takaisin ylös