Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Kaksi nopeaa kokeilua: droonit apuna puistoissa ja liikennerakentamisessa

  hervanta liikennetyomaa
  Ruutukaappaus droonilla otetusta videokuvasta, josta tarkkailtiin muun muassa liikenteen sujuvuutta tietyömaalla Hervannassa.

  Miten droonit voisivat toimia tukena puistojen kunnossapidossa? Entä mitä hyötyä niistä olisi liikennerakentamisen työmaiden suunnittelussa ja seurannassa? Insta ja Business Tampere toteuttivat kesällä kaksi nopeaa kokeilua, joissa etsittiin liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuuden moniasiakasdroonipalvelulle. 

  Drooneihin liittyvät nopeat kokeilut kiinnostavat Instaa, koska niiden avulla on mahdollisuus tutkia, millaista uutta liiketoimintaa miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien varaan voisi rakentaa. Instan ilmailuliiketoiminnan UAS-tiimin vetäjä Ari Nissinen kertoo, että yhtiö haluaa ymmärtää kentän tarpeita ja osallistua uuden liiketoiminnan muotoilemiseen. 

  – Kokeiluissa muodostuu realistinen näkemys siitä, millaisille tuotteille ja palveluille voisi olla kysyntää. Se on todella tärkeää tulevaisuuden konsepteja suunniteltaessa, Nissinen sanoo.

  Insta on aiemmin osallistunut Business Tampereen nopeisiin kokeiluihin, jotka koskivat ison yleisötilaisuuden ja laajan alueen valvontaa.

  Puistokokeilu Nokian kaupungin kanssa

  Puistot ja muut viheralueet ovat asukkaiden virkistyspaikkoja, joissa oleskelun tulisi olla viihtyisää ja turvallista. Instan puistokokeilu lähti liikkeelle ajatuksesta testata droonin ja Insta Blue Aware -tilannekuvajärjestelmän hyödyntämistä puistojen kunnossapidossa. Kiinnostaisiko kunnossapitäjiä ylävinkkelistä kuvattu yleisnäkymä?

  Insta toteutti puistokokeilun yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa. Jo keskustelujen alussa tuli selväksi, että kaupunkivihreään kuuluu muutakin kuin kukkia ja nurmikkoa. Nokian kaupungilla on esimerkiksi lukuisia metsäalueita, joita pitää seurata ja hoitaa.

  ortokuva kuusimetsästä
  Kuolleet puut erottuvat ortokuvasta värin perusteella, ja ne voidaan myös paikantaa tarkasti. Kuva: Insta.

  Niinpä yhtenä kokeilukohteena olivat Nokian Rounionkadun varrella sijaitsevat kuusikot. Niissä ongelmana ovat kirjanpainajakuoriaisen aiheuttamat puustovauriot. Nokian kaupunki halusi tietää, miten tarkasti kuolleet ja vaurioituneet puut pystyttäisiin kartoittamaan droonia käyttäen.

  – Kohteiden ortokuvista nähtiin yksittäiset puut ja saatiin niiden tarkat koordinaatit. Lisäksi otimme droonilla videokuvaa, josta näkyy puun kunto tarkemmin, Nissinen kertoo.

  Droonilla kartoittaminen sujuu nopeammin kuin maastokäynti, varsinkin kun erillisiä metsäalueita on paljon. Yläilmoista saa kokonaiskuvan alueesta ja kuoriaistuhojen laajuudesta, mikä auttaa arvioimaan riskejä ja priorisoimaan hoitotoimia.

  – Tulevaisuudessa metsurit voisivat hyvinkin suunnitella työnsä droonin tuottaman tiedon perusteella, Nissinen arvioi.

  Toisena kohteena puistokokeilussa oli Pitkäniemen alue. Laaja ortokuva alueesta todettiin hyödylliseksi, sillä siitä voitiin erottaa esimerkiksi hoidetut ja hoitamattomat alueet sekä tienvarren puuttuvat tai kitukasvuiset puut. Tässä tapauksessa maastokäynti todettiin kuitenkin droonia kätevämmäksi keinoksi selvittää puiden kuntoa.

  Drooni apuna uuden puiston suunnittelussa

  Puistokokeilun kolmas kohde Nokialla oli rakenteilla olevan Virtasalmen puiston kuvaaminen droonilla. Puistosta oli jo aiemmin tehty suunnittelupiirustukset, mutta maanrakennus ei käytännön syistä toteutunut niiden mukaisesti.

  Alueen kuvaaminen droonilla todettiin erittäin hyödylliseksi ja nopeaksi. Ortokuvaa pystyttiin käyttämään sellaisenaan pohjana, kun kaupunki ryhtyi kilpailuttamaan puiston leikkiväline- ja kalustetoimituksia.

  – Ortokuva on myös viivapiirrosta visuaalisempi suunnittelun lähtökohta puistokalustetoimittajille, joten droonipohjainen kartoitus on oikein potentiaalinen väline infrarakentamisen suunnittelussa, Nissinen sanoo.

  ortokuva rakenteilla olevasta puistosta
  Ortokuva Nokian Virtasalmen puiston rakennustyömaasta. Alkuperäisestä kuvasta saisi zoomaamalla esille paljon yksityiskohtia puiston suunnittelun tueksi. Kuva: Insta.

  Keskusteluihin nousi lisäksi droonin käyttö viheralueilla tehtävien töiden valvonnassa ja dokumentoinnissa. Ajantasaisista ilmakuvista voidaan todeta muun muassa, onko materiaalien ja maa-ainesten varastointi työmaalla lupaehtojen mukaista tai eteneekö urakka aikataulussa. Yhtä lailla droonia voisi käyttää puiston tapahtumissa varmistamaan, että järjestäjä täyttää lupaehdot eli esimerkiksi siivoaa jäljet tapahtuman päätyttyä.

  Bonuksena Virtasalmen puistotyömaalla nousi esiin mahdollisuus käyttää droonia haitallisten vieraslajien kartoitukseen. Alueella oli jättipalsamiesiintymä, ja Nissinen kertoo että se erottuisi ortokuvasta selkeästi, etenkin siinä vaiheessa kun kasvit kukkivat.

  Liikennekokeilu Tampereen kaupungin kanssa

  Tampere kasvaa, ja siksi kaupungissa tarvitaan uusia liikennejärjestelyjä: rakennetaan ratikkaa ja uusia katuja, parannetaan olemassaolevaa katuverkkoa. Työmaat vaihtuvine liikennejärjestelyineen vaikuttavat joskus suurestikin asukkaiden elämään ja liikkumiseen.

  – Tämän kokeilun pohjaksi lähdimme miettimään, miten kaupunki voisi todentaa liikennejärjestelyjen vaikutuksia. Voidaanko tietoa kerätä droonin avulla niin että haittoihin reagointi olisi nopeaa? Nissinen sanoo.

  Insta teki kokeilussa yhteistyötä Tampereen katutilavalvontayksikön kanssa. Yksikkö luvittaa kaikki kaupungin alueella tehtävät työt ja valvoo lupaehtojen toteutumista. 

  – Merkittävin hyöty droonijärjestelmän käytöstä saataisiin tämän kokeilun perusteella liikennejärjestelyjen suunnitteluvaiheessa. Urakoitsijat pystyisivät tarkan ortokuvan perusteella suunnittelemaan tilapäiset liikennejärjestelyt sekä esimerkiksi materiaalien varastoinnin ja läjitykset, Nissinen kertoo. 

  Drooni voitaisiin lähettää pistokoemaisesti valvomaan työmaan edistymistä ja lupaehtojen täyttymistä. Kuvasta näkee helposti muun muassa sen, ovatko väliaikaiset liikennemerkit ja muut opasteet paikoillaan ja kunnossa.

  Droonilla otettiin lisäksi videokuvaa tilapäisestä risteysjärjestelystä, ja sen perusteella päästiin arvioimaan liikenteen sujuvuutta. Keskusteluissa kaupungin liikenneasiantuntijoiden kanssa todettiin kuitenkin, että drooni olisi sopiva väline ehkä vain liikenteen hankalien kohtien hetkelliseen seurantaan.

  – Droonin ei tietenkään edes odoteta ratkaisevan kaikkia ongelmia. Kokeiluissa pääsemme keskustelemaan eri alojen asiantuntijoiden kanssa siitä, mikä on mahdollista, Nissinen sanoo.

  Seuraava askel: drooneille lupa nousta korkeammalle

  Kun drooneja lennätetään kaupunkialueella, lentosuunnitelmassa pitää aina ottaa huomioon lainsäädännön asettamat ehdot: lentokorkeuden rajoitukset ja riskienarviointi, GDPR, yksityisyyden suoja ja kulloinkin tarvittavat luvat.

  Suomessa melkein kaikkien suurien kaupunkien läheisyydessä on kaupalliseen ilmailuun käytettävä lentokenttä, joka rajoittaa merkittävästi miehittämättömän ilmailun lentokorkeutta. Tampereen keskustan alueella suurin sallittu lentokorkeus ilman erillistä selvitystä lennonjohdon kanssa on 50 metriä maan pinnasta. Samalle korkeudelle kohoavat kaupungissa myös korkeimpien talojen antennit ja mastot.

  – Meidän pitäisi ehdottomasti päästä korkeammalle, jotta teknologia toimisi paremmin. Moniasiakasdroonipalvelun toteuttaminen vaatiikin ilmatilan hallinnan kehittämistä kansallisesti, Nissinen sanoo.

  Teksti: Päivi Stenroos

   

  Automaattisen moniasiakasdronepalvelun mahdollistamat uudet liiketoimintamuodot 

  • Business Tampereen 1.1.2022–31.10.2023 toteuttama kehittämishanke.
  • Pirkanmaan liitto on myöntänyt hankkeeseen AKKE-rahoitusta ja Tampereen kaupunki osallistuu osarahoituksella. 
  • Kaupunki hakee yrityksiltä digitaalisia ratkaisuja ennalta määriteltyjen tarpeidensa ratkaisemiseksi. 
  • Yrityksille hankkeen kokeilut ovat helppo ja nopea tapa testata ja kehittää ratkaisuja aidossa ympäristössä.

  Haluatko lisätietoa? He ovat Business Tampereen asiantuntijat:

  Takaisin ylös