Skip to content

Tilastotietoa Tampereen kaupunkiseudun yritystoiminnasta

Tampereen seutu on erinomainen kasvualusta menestyvälle liiketoiminnalle. Tarjoamme alueen yrityksille ja muille toimijoille päivitettyä, erityisesti Tampereen kaupunkiseutua koskevaa tietoa yrityksistä ja työvoimasta.

Business Tampere kerää yhdessä Pirkanmaan liiton kanssa yhteen keskeisimmät Tampereen kaupunkiseudun yrityksiä, työvoimaa ja kansainvälistymistä koskevat tilastotiedot. Tarkoituksena on tarjota  yrityksille ja muille toimijoille kattavasti tietoa alueen yritystoiminnasta.

Tietopaketti sisältää tunnuslukuja koskien  mm. aloittaneita yrityksiä, kasvu- ja startup-yrityksiä, työttömyysastetta, Business Finlandin (ennen Tekes) rahoitusta saaneita yrityksiä, ulkomaisten vierailijoiden yöpymisiä, kansainvälisiä tapahtumia ja viennin kohdealueita.

 

Poimintoja vuoden 2017 tunnusluvuista:

  • Vuonna 2017 Tampereen kaupunkiseudulla aloitti kaiken kaikkiaan 2181 yritystä.
  • Vuoden 2017 joulukuun loppuun mennessä seudulla toimi aktiivisesti  24 633 yritystä.

 

Tutustu yritystoiminnan indikaattoreihin Tampereen kaupunkiseudulla:

Lisää tietoa Business Tampereen ja Tampereen kaupungin tilastoista ja aineistoista löydät alta.

Pirkanmaan talous -verkkopalvelu tarjoaa sekä tilastoja että tilannekuvan alueen innovaatiotoiminnasta. Toimialojen nykytilaa ja näkymiä voit tarkastella seudun toimijoiden yhteisessä verkkopalvelussa. Lisäksi vuosittainen innovaatiotoiminnan tilannekuva seuraa innovaatiokentän ilmiöitä, joihin pirkanmaalaiset toimijat voivat vaikuttaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, ja jotka on yhdessä tunnistettu strategisesti tärkeiksi.

Pirkanmaan talous – verkkopalvelu >>

Tampereen kaupunkiseudun yritystietopalvelun avulla voit tarkastella eri datalähteiden kautta saatavaa tietoa omasta yrityksestäsi tai alueen muista yrityksistä. Business Tampere käyttää jalostettua tietoa kaupunkiympäristön yritystoiminnan seuraamisessa ja kehittämisessä. Yrityksistä saatava data on palvelun avulla tehty myös muille yrityksille ja yhteisöille näkyväksi. Palvelussa voit tarkastella kaikkia seudun yrityksiä, joilla on y-tunnus.

Yritystietopalveluun >>

Dataa avaamalla Tampereen kaupunki edistää liiketoiminnan ja älykkäiden osallistumismahdollisuuksien syntymistä sekä olemassa olevan liiketoiminnan kehittämistä. Tampereen kaupungin Avoin data -sivulla ylläpidetään Tampereen kaupungin datakatalogia eli luetteloa kaupungin avoimena julkaistuista tietoaineistoista.

Tampereen kaupunki – Avoin Data >>

 


Back to top