Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittäminen - Business Tampere
Siirry sisältöön Siirry sisältöön

Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittäminen

Toimivampi tuote, tehokkaampi prosessi ja parempi palvelu johtavat tuottavampaan liiketoimintaan. Prosessien ja liiketoiminnan kehittämisessä auttavat perinteiset tahot, kuten koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, joiden lisäksi innovaatioalustat tuovat toimijoita yhteen kehittämään uudenlaisia palveluita.

Tiimi ideoinnin ja prosessinkehityksen palaverissa.
Kuva: Opa Latvala

Business Tampere aktivoi ja auttaa Tampereen kaupunkiseudun yrityksiä prosessien ja liiketoiminnan kehitys- ja tutkimusyhteistyössä sekä kansainvälistymisessä. Tarjoamme palvelua yritysten ja julkisen sektorin kehitysprojektien aloittamisessa, t&k-toiminnan aktivoimisessa sekä rahoituskysymyksissä.

Tampereen kaupunkiseudulta löydät myös useita muita mahdollisuuksia yrityksien yhteiskehittämiselle. Olemme listanneet järjestäviä tahoja alle.

AI Hub Tampere on uusi keinöälyn tutkimuskeskus, joka keskittyy tekoälyn teolliseen soveltamiseen älykkäissä koneissa ja muissa teollisissa sovelluksissa. AI Hub Tampere järjestää työpajoja, helpdesk-palveluita, kokeellisia pilotointeja ja muita tukitoimintoja yrityksen matkalla tekoälyn aktiivikäyttäjäksi. Asiantuntijapalvelut ovat ilmaisia ja neutraaleja, ja kaikki asiakkaat yhtä tärkeitä. Keskus on osa rakenteilla olevaa kansallista tekoälykeskusten verkostoa. tampere.ai

Yritysten kehittämispalvelut on Ely-keskusten pk-yrityksille suunnattu palvelu kasvuun, uudistumiseen ja kansainvälistymiseen. Kehittämiskartoituslomakkeen kautta pääset helposti kiinni näihin palveluihin. Tilanteeseesi sopiva asiantuntija ottaa sinuun yhteyttä antamiesi taustatietojen perusteella. Voit myös tutustua eri palveluvaihtoehtoihin etukäteen yritysten kehittämispalvelujen sivuilla.

IoT-Paja -säätiö auttaa suomalaisia startup- ja pk-yrityksiä vastaamaan alan kasvavaan kysyntään. Säätiön laboratorion asiakkaaksi voivat hakea kaikkialla Suomessa toimivat startup- ja pk-yritykset. Mukaan valitut yritykset saavat säätiön laboratoriossa tarvitsemansa laitteet käyttöönsä sovituksi ajaksi. Edistyksellisillä laitteistoilla voidaan kehittää elektroniikkaa, mekaniikkaa sekä IoT-ohjelmistoratkaisuja. Alkuvaiheen tuotekehitystuen lisäksi säätiön tavoitteena on luoda riippumaton IoT-yhteistyöverkosto, jossa yritykset, kaupungit ja oppilaitokset voivat löytää yhteistyökumppaneita.
>>
IoT-paja

TAMK tarjoaa monipuoliset yhteistyö- ja yrityspalvelut PK-yrityksille. Käytössäsi on TAMKin laaja asiantuntijaverkosto sekä idearikkaita opiskelijoita. TAMK tarjoaa palveluita mm. konseptointiin, yhteistyösuhteiden luomiseen, innovaatioiden ja keksintöjen kaupallistamiseen, konsultointipalvelua yritystoiminnan kehittämiseen, laboratoriopalveluita sekä tietysti koulutusta.
>>
TAMK

TAMKin OpenLab tarjoaa yrityksille erilaisia tuotekehitys- ja innovaatiopalveluita sekä mm. monipuolisia testaus- ja mallinnuspalveluja laboratorioiden laajaa konekantaa hyödyntäen.
>>
TAMK OpenLab

TUNI on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. TUNI tarjoaa yrityksille monipuolisia palveluita, kuten tilaustutkimuksia ja tutkimusyhteistyötä, mittaus- ja analyysipalveluita, oppilasyhteistyötä, sparrauspalveluita sekä kuukausittain järjestettävän maksuttoman Pulmaperjantain, jossa asiantuntijajoukko ratkoo yritysten pulmia.
>>
TUNI:n palvelut ja yhteistyö

FabLab on avoin digitaalisen valmistuksen verstas, jossa pääpaino on monien eri tekniikoiden integroinnissa.
>>
Fablabin verkkosivut

TUNI:n asiantuntemus ja yrityspalvelut ovat käytettävissäsi monin tavoin. Oppilasyhteistyön voi aloittaa helpoiten täyttämällä sähköisen yhteydenottolomakkeen, suuriinkin tutkimushankkeisiin on mahdollista osallistua yhteisrahoituksen avulla ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu Synergos tarjoaa tutkimus- ja koulutuspalveluja liiketoiminnan prosessien kehittämiseen. Kohdennetun kehittämisen palveluissa toteutetaan sovitettuja koulutuskokonaisuuksia tai kehittämishankkeita.

TAKK tarjoaa koulutusten ja tutkintojen lisäksi kokonaisvaltaisia liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijapalveluja. Tukea voi saada esimerkiksi asiakaspalveluun ja myyntiin, johtamiseen, tuotekehitykseen, tiimi- ja yhteistyötaitojen kehittämiseen sekä projektijohtamiseen.
>>
TAKK yrityspalvelut

Kampuskamari on Tampereen Kauppakamarin jäsenille suunnattua opiskelijayhteistyötoimintaa, jossa harjoitustöiden ja yritysvierailujen kautta vahvistetaan oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä.
>>
Kampuskamari

Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy tuottaa tutkimukseen ja tietoon perustuvaa asiantuntijapalvelua kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille, liike-elämälle, julkiselle sektorille ja muille toimijoille. Esimerkiksi Pk-projektilähdöt tarjoaa valmiiden ratkaisumallien ja menetelmien käyttöönoton projekteja vaihtuvin teemoin. Lisäksi Yhteistyön toimintamalli on kokonaisvaltainen palvelu yrityksille, joka sisältää tuote-, prosessi- ja liiketoiminnan kehityksen ja teknologiakonsultoinnin yrityksen tarpeiden mukaan.
>>
VTT

Tuotekehitys- ja innovaatiopalveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen erikoistunut asiantuntijayritys Tamlink linkittää yhteen elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja tutkimusmaailman osaamisen sekä edesauttaa uuden liiketoiminnan syntymistä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tamlink tarjoaa erilaisia innovaatio-, koulutus ja valmennus-, startup-, tuotekehitys- ja verkostopalveluja ja tuo korkeatasoisen tutkimustiedon, alojensa huippuosaajat sekä valmiit verkostot yritysten ja organisaatioiden hyödynnettäväksi.
>>
Tamlink

Hermia Yrityskehitys Oy on teknologia- ja kasvuyritysten kehittämiseen erikoistunut yritys. Palvelut keskittyvät liiketoiminnan kehittämiseen, kasvurahoitukseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön ja teknologiansiirtoon.
>>
Hermia Yrityskehitys Oy:n palvelut

Innovaatioalustat toimivat avoimen yhteistyön pohjalta, joka toteutetaan fasilitoidusti julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimijoiden välillä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi. Toisiaan täydentäviä toimijoita saatetaan yhteen ja heitä kannustetaan tekemään yhteistyötä.
>> Innovaatioalustat Tampereen kaupunkiseudulla

Tampereen yliopiston mittaus- ja analyysipalvelut

TUTLab: ProLab ja FabLab tarjoavat yrityksille erilaisia palveluja kuten laitteiden vuokraus, tykypäivien järjestäminen, osavalmistus ja kokoonpano sekä mekaaninen ja sähkömekaaninen konsultaatio.
>> https://www.tuni.fi/fi/palvelut-ja-yhteistyo

Tampereen ammattikorkeakoulun laboratoriopalvelut tarjoavat monialaisia tuotekehitys- ja analyysipalveluita.
>> http://www.tamk.fi/web/tamk/laboratoriopalvelut

Tampereen yliopiston käytettävyyslaboratorio tarjoaa suunnittelu- ja arviointipalveluja sekä koulutuspalveluja.
>> http://www.uta.fi/sis/tauchi/services/ulab.html

Digitalisoituvan valmistavan teollisuuden tarpeisiin
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä SMACC (Smart Machines and Manufacturing Competence Centre) on koonnut yhteen tutkimusympäristöt tukemaan valmistavaa teollisuutta.
>> SMACC

Valimoinstituutti tarjoaa palveluita mm. valettavuuden tarkistamiseen ja protovaluihin.

Tampere Hacklab tarjoaa työtilat ja työkalut kaikenlaiseen asioiden rakentamiseen, korjaamiseen ja paranteluun.
>> http://tampere.hacklab.fi/

Markku Niemi

Asiakkuusvastaava, yhteydet

050 511 7341

Jari Ikonen

Asiakkuusvastaava, älykäs liikkuminen

0500 456 636

Takaisin ylös