Skip to content

Toimivampi tuote, tehokkaampi prosessi ja parempi palvelu johtavat tuottavampaan liiketoimintaan. Kehityksessä auttavat perinteiset tahot, kuten koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, joiden lisäksi innovaatioalustat tuovat toimijoita yhteen kehittämään uudenlaisia palveluita.

Tiimi ideointi ja prosessinkehitys palaverissa.
Kuva: Opa Latvala

Business Tampere aktivoi ja auttaa Tampereen kaupunkiseudun yrityksiä tutkimus- ja kehitysyhteistyössä ja kansainvälistymisessä. Tarjoamme palvelua yritysten ja julkisen sektorin kehitysprojektien aloittamisessa, t&k-toiminnan aktivoimisessa sekä rahoituskysymyksissä.

Tampereen kaupunkiseudulta löydät myös useita muita mahdollisuuksia yhteiskehittämiselle. Olemme listanneet järjestäviä tahoja alle.

Yritysten kehittämispalvelut on Ely-keskusten pk-yrityksille suunnattu palvelu kasvuun, uudistumiseen ja kansainvälistymiseen. Kehittämiskartoituslomakkeen kautta pääset helposti kiinni näihin palveluihin. Tilanteeseesi sopiva asiantuntija ottaa sinuun yhteyttä antamiesi taustatietojen perusteella. Voit myös tutustua eri palveluvaihtoehtoihin etukäteen yritysten kehittämispalvelujen sivuilla.

IoT-Paja -säätiö auttaa suomalaisia startup- ja pk-yrityksiä vastaamaan alan kasvavaan kysyntään. Säätiön laboratorion asiakkaaksi voivat hakea kaikkialla Suomessa toimivat startup- ja pk-yritykset. Mukaan valitut yritykset saavat säätiön laboratoriossa tarvitsemansa laitteet käyttöönsä sovituksi ajaksi. Edistyksellisillä laitteistoilla voidaan kehittää elektroniikkaa, mekaniikkaa sekä IoT-ohjelmistoratkaisuja. Alkuvaiheen tuotekehitystuen lisäksi säätiön tavoitteena on luoda riippumaton IoT-yhteistyöverkosto, jossa yritykset, kaupungit ja oppilaitokset voivat löytää yhteistyökumppaneita.
>>
IoT-paja

TAMK tarjoaa monipuoliset yhteistyö- ja yrityspalvelut PK-yrityksille. Käytössäsi on TAMKin laaja asiantuntijaverkosto sekä idearikkaita opiskelijoita. TAMK tarjoaa palveluita mm. konseptointiin, yhteistyösuhteiden luomiseen, innovaatioiden ja keksintöjen kaupallistamiseen, konsultointipalvelua yritystoiminnan kehittämiseen, laboratoriopalveluita sekä tietysti koulutusta.
>>
TAMK

TAMKin OpenLab tarjoaa yrityksille erilaisia tuotekehitys- ja innovaatiopalveluita sekä mm. monipuolisia testaus- ja mallinnuspalveluja laboratorioiden laajaa konekantaa hyödyntäen.
>>
TAMK OpenLab

TTY on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. TTY tarjoaa yrityksille monipuolisia palveluita, kuten tilaustutkimuksia ja tutkimusyhteistyötä, mittaus- ja analyysipalveluita, oppilasyhteistyötä, sparrauspalveluita sekä kuukausittain järjestettävän maksuttoman Pulmaperjantain, jossa asiantuntijajoukko ratkoo yritysten pulmia.
>>
TTY:n yrityspalvelut

TUTLab on avoin digitaalisen valmistuksen verstas, jossa pääpaino on monien eri tekniikoiden integroinnissa. TUTLab koostuu tilaustyöpaja ProLabista sekä kaikille avoimesta oppimisympäristö FabLabista.
>>
TUTLabin verkkosivut

TAY:n asiantuntemus ja yrityspalvelut ovat käytettävissäsi monin tavoin. Oppilasyhteistyön voi aloittaa helpoiten täyttämällä sähköisen yhteydenottolomakkeen, suuriinkin tutkimushankkeisiin on mahdollista osallistua yhteisrahoituksen avulla ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu Synergos tarjoaa tutkimus- ja koulutuspalveluja liiketoiminnan prosessien kehittämiseen. Kohdennetun kehittämisen palveluissa toteutetaan sovitettuja koulutuskokonaisuuksia tai kehittämishankkeita.
>>
TAY yrityspalvelut

TAKK tarjoaa koulutusten ja tutkintojen lisäksi kokonaisvaltaisia liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijapalveluja. Tukea voi saada esimerkiksi asiakaspalveluun ja myyntiin, johtamiseen, tuotekehitykseen, tiimi- ja yhteistyötaitojen kehittämiseen sekä projektijohtamiseen.
>>
TAKK yrityspalvelut ja kehittämisohjelmat

Kampuskamari on Tampereen Kauppakamarin jäsenille suunnattua opiskelijayhteistyötoimintaa, jossa harjoitustöiden ja yritysvierailujen kautta vahvistetaan oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä.
>>
Kampuskamari

Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy tuottaa tutkimukseen ja tietoon perustuvaa asiantuntijapalvelua kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille, liike-elämälle, julkiselle sektorille ja muille toimijoille. Esimerkiksi Pk-projektilähdöt tarjoaa valmiiden ratkaisumallien ja menetelmien käyttöönoton projekteja vaihtuvin teemoin. Lisäksi Yhteistyön toimintamalli on kokonaisvaltainen palvelu yrityksille, joka sisältää tuote-, prosessi- ja liiketoiminnan kehityksen ja teknologiakonsultoinnin yrityksen tarpeiden mukaan.
>>
VTT

Tuotekehitys- ja innovaatiopalveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen erikoistunut asiantuntijayritys Hermia Group linkittää yhteen elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja tutkimusmaailman osaamisen sekä edesauttaa uuden liiketoiminnan syntymistä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hermia Group tarjoaa erilaisia innovaatio-, koulutus ja valmennus-, startup-, tuotekehitys- ja verkostopalveluja ja tuo korkeatasoisen tutkimustiedon, alojensa huippuosaajat sekä valmiit verkostot yritysten ja organisaatioiden hyödynnettäväksi.
>>
Hermia Group

Hermia Yrityskehitys Oy on teknologia- ja kasvuyritysten kehittämiseen erikoistunut yritys. Palvelut keskittyvät liiketoiminnan kehittämiseen, kasvurahoitukseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön ja teknologiansiirtoon.
>>
Hermia Yrityskehitys Oy:n palvelut


Lisätietoja

Business Tampere - Markku Niemi

Markku Niemi

ASIAKKUUSVASTAAVA

markku.niemi@businesstampere.com
050 511 7341
Business Tampere - Jari Ikonen

Jari Ikonen

ASIAKKUUSVASTAAVA

jari.ikonen@businesstampere.com
0500 456 636

Back to top