Skip to content

Tampere on edelläkävijä avoimien innovaatioalustojen kehittämisessä. Avoimet innovaatioympäristöt mahdollistavat korkeakoulujen, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin kohtaamisen, oppimisen ja yhdessä luomisen.

Innovaatioalustat toimivat avoimen yhteistyön pohjalta, joka toteutetaan fasilitoidusti julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimijoiden välillä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi. Toisiaan täydentäviä toimijoita saatetaan yhteen ja heitä kannustetaan tekemään yhteistyötä.

 

Innovaatioalustat mahdollistavat julkisten ja yksityisten toimijoiden kohtaamisen, esimerkiksi luovat alat Mediapolis Tampereen Tohlopissa.
Mediapolis. Kuva: Opa Latvala

Yrityksille innovaatioalustat tarjoavat mahdollisuuden uusien konseptien kehittämiseen ja pilotointiin. Opiskelijoille ne tarjoavat mahdollisuuden päästä toteuttamaan aitoja kehitysprojekteja asiakkaiden kanssa. Kaupungeille innovaatioalustat antavat puolestaan mahdollisuuden verkottua palvelujen kehittäjien kanssa.

Tampereen seudulla on monia innovaatioalustoja, jotka auttavat yrityksiä kehittämään konseptejaan, prosessejaan, tuotteitaan ja palvelujaan. Tästä löydät yhteiselle kehittämiselle avoimia projekteja, joilla luodaan Tampereen seudulle parempia palveluita sekä uutta liiketoimintaa yrityksille.

Kampusareena on yliopistojen ja yritysten työympäristö, joka tukee yhteisöllisyyttä, oppimista ja liiketoimintaa. Liiketoiminnan tukipalvelut, huippulaboratoriot sekä kansainväliset tutkimusryhmät ovat heti käsillä ja helposti tavoitettavissa.

Opiskelijoissa on motivoitunutta työvoimaa, uutta näkemystä ja vahvaa innostusta. Tilat ja palvelut on viritetty tukemaan sujuvaa ja tuloksellista yhteistyötä.

Kampusareena sopii erityisesti vahvasti tutkimukseen nojaaville yrityksille sekä uusien teknologioiden, palveluiden ja tuotteiden kehittäjille. Kampusareena sijaitsee Hervannan kampuksella.

>> Kampusareena

Tampereen terveysalan keskittymä sijaitsee Kaupin kampuksella, yliopistollisen sairaalan läheisyydessä. Lääketieteellinen tutkimus, hoito ja liikunta yhdistyvät yliopistollisen keskussairaalan ja yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ympärillä.

Kaupin kampuksella sijaitseva HealthHUB kokoaa yhteen terveyteen, hyvinvointiin, terveysteknologiaan ja tutkimukseen suuntautuneet yritykset ja toimijat.

BioMediTech on monitieteinen Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen biotieteiden ja lääketieteen tekniikan instituutti. Instituutti tarjoaa monitieteisen tutkimusympäristön sekä uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan tuen.

>> HealthHUB

>> BioMediTech

Luovat alat ja ICT törmäävät Tampereen Tohlopissa sijaitsevassa Mediapoliksessa. Mediapoliksen kampuksella toimii yli 30 yritystä ja organisaatiota.

Mediapolis on media-alan yritysten ja organisaatioiden kasvava ja kehittyvä keskus ja verkosto, jolla on yhteydet alan toimijoihin niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Mediapoliksen suurin yksittäinen ryhmä on tuotantoyhtiöt, mutta tärkeitä ovat myös tuotantoyhtiöiden toimintaan liittyvät oheispalvelut. Yksittäisistä toimijoista suurimmat ovat Yle sekä media-alan oppilaitokset

Mediapoliksessa toimii kolme tamperelaista oppilaitosta: TAMK, Tredu ja Tampereen yliopisto. Mediapoliksen toimijoilla on myös yhteydet Tampereen teknilliseen yliopistoon. Oppilaitosten ja erityisesti yliopistojen ja korkeakoulun välillä on keskinäistä kiinnostusta tutkimustoimintaan ja projekteihin, joiden tavoitteena ovat aidot, yritystoimintaa synnyttävät innovaatiot.

>> Mediapolis

>> Media-alan bisneskiihdyttämö Mediapolis Accelerator

TreStart on verkostoitumis- ja kohtaamispaikka ja ammattimaisesti toteutettu innovaatioalusta, jossa monialaiset osaavat ja kokeneet työnhakijat sekä pirkanmaalaiset yritykset toimivat tiiviissä yhteistyössä tavoitteenaan luoda uusia työpaikkoja. Toiminta on kaikille avointa ja tapahtuu TalentSpace-nimisessä tilassa Finlaysonilla, jonne kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.

>> TreStart

Yrityslähtöisen innovaatioalustan lähtökohta on yleensä tarve, osallistujien yhteiset intressit tarpeen ratkaisemiseen sekä osallistujien toisiaan täydentävä osaaminen. Tarkoituksena on liiketoiminnan kehittäminen yhteisen alustamaisen toimintamallin kautta.

Yhteinen tarve voi liittyä vaikkapa esikaupallisiin kilpailutuksiin osallistumiseen tai tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyöhön. Yritysten lisäksi toiminnassa voivat olla mukana esimerkiksi korkeakoulut ja kunnat. Yrityslähtöiset innovaatioalustat voivat toimia yhteisessä fyysisessä tilassa ja/tai digitaalisia ratkaisuja käyttäen.

Tampereen seudulla yrityslähtöisiä alustoja ovat mm. ITS-Factory, DIMECC, FIMA,  Smacc ja Valomo Cooperative.

Uusi Tehdas on Tampereen keskustassa Finlaysonin alueella toimiva ICT- ja media-aloilta alkunsa saanut avoin innovaatioympäristö. Uudella Tehtaalla syntyy innovaatioita ja uusia startup-yrityksiä, kun kansainväliset opiskelijatiimit etsivät yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin uusia ratkaisuja.

Uuden Tehtaan New Factory startup program on maksuton 3 kuukauden mittainen ohjelma, joka auttaa kasvuhakuisia tiimejä ja yrityksiä kirkastamaan liiketoimintamallinsa. Demolassa opiskelijat ja tutkijat kehittävät demotuotteita ja -palveluja yhdessä yritysten kanssa niiden toimeksiannosta. Kiihdyttämössä valmennetaan ja sparrataan potentiaalisia kasvuyrityksiä.
>> Uusi Tehdas / New Factory

Tribe Tampere on avoin yhteisö, jonka tavoite on tukea Tampereen startup-yrittäjyyttä ja yritysten välistä ekosysteemiä. Tribe Tampere tuo lisäarvoa organisaatioille ja yksittäisille toimijoille auttamalla heitä verkottumaan keskenään.
>> Tribe Tampere

Kampusalustoissa toiminta linkittyy vahvasti yrittäjyyden edistämiseen, yrittäjyysopintoihin ja startup-toimintaan. Erilaisin palveluiden ja prosessien avulla edistetään kampusalustoilla toimivien startup-yritysten, opiskelijoiden, tutkijoiden, eri sidosryhmien ja muualla toimivien yritysten yhteistyötä ja yhteistä innovointia. Lisäksi toiminnassa pyritään uusien innovaatioiden kaupallistamisen käynnistämiseen.

Kampusalustoissa pyritään kehittämään oppilaitosten tiloja innovaatioalustamaisiksi toimintaympäristöiksi.

Tampereen seudulla toimivia kampusalustoja ovat mm. TAKK/Hiomo, TREDU/Ylötehdas ja Tampere3-korkeakoulujen (Tampereen ammattikorkeakoulun TAMKin, Tampereen teknillisen yliopiston TTY:n ja Tampereen yliopiston) Y-kampus.


Lisätietoja

Business Tampere - Aki Anttila

Aki Anttila

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, AVOIMET INNOVAATIOALUSTAT

aki.anttila@businesstampere.com
050 365 6664

Back to top