Skip to content

Kaupunkiseutu kehitysalustana

Tampere tunnetaan uusien ideoiden ja rohkeiden kokeilujen kaupunkina, innovaatiokeskuksena. Rikas innovointiperinteemme, dynaamiset innovaatioalustat ja ainutlaatuinen yhteishenki tekevät kaupungista vetovoimaisen sekä maailmanlaajuisille että kansallisille yrityksille ja osaajille.

Näsinneula Tampereen kaupunkikehittämisen ja innovaatioympäristön maamerkkinä
Kuva: Laura Vanzo

Tampereen kaupunkiseutu on edelläkävijä erilaisten kehitysalustojen tarjoamisessa. Alustat ovat esimerkiksi erilaisia toimintaympäristöjä, kuten fyysisiä tiloja, verkkopalveluita, kohtaamispaikkoja tai tapahtumia, joita yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää. Ne aktivoivat uusia käyttäjäryhmiä, kuten opiskelijoita ja muita vapaana olevia osaajia, kuntalaisia ja palveluiden hyödyntäjiä.

Keskeinen hyöty on ekosysteemitoiminnan vahvistaminen verkostojen rakentaminen ja eri toimijoiden saattaminen yhteen. Ekosysteemin monipuolistuessa toimijat voivat yhteistyössä vastata entistä kattavammin yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin.

Pohjoismaiden ensimmäisestä sähkövalosta (1882) Nokian 360⁰:n OZO-virtuaalitodellisuuskameraan (2015)

Tampereen seutu on Suomen innovaatiokeskus. Alueella panostetaan poikkeuksellisen paljon tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, noin 7 prosenttia alueellisesta bruttokansantuotteesta. Näitä innovaatioita toteutetaan tieteen, teollisuuden ja organisaatioiden yhteistyöllä. Innovaatioissamme tieteellinen tausta ja eri alojen taitotieto yhdistyvät uusien tuotteiden, menetelmien, prosessien ja palvelujen kehittämisessä.

Yrittäjyyden merkitys alueen innovaatiotoiminnassa lisääntyy koko ajan. Startup-yritysten ja kasvua tavoittelevien yritysten määrä on lisääntymässä. Erityisen kannustavaa on se, miten korkeakoulut ja avoimet innovaatioalustat luovat uudentyyppistä yrittäjyyttä.

Tampere on myös luovien alojen järjestelmällisen kehittämisen edelläkävijä ja maanlaajuisen kehityksen koordinaattori Suomessa. Täällä arvostetaan luovia aloja ja kulttuuria – sekä kasvavina aloina että inspiroivan innovaatioympäristön luojina. Luovat alat ovat muodostuneet merkittäväksi osaksi kilpailukykyämme ja innovaatiotoimintaamme.

Tampereen seudun innovaatioympäristössä toimitaan avoimesti, älykkäästi ja yhdessä.

Käynnissä olevia kehitysohjelmia ovat esimerkiksi älykkään kaupungin ratkaisuja kehittävä Smart Tampere, eri maiden kaupunkiverkostoja yhteen kokoava Open & Agile Smart Cities sekä Suomen suurimpien kaupunkien yhteinen avoimia toimintamalleja kehittävä 6Aika-ohjelma.

Tampereen kaupunkiseutu pyrkii olemaan ennen kaikkea älykkäiden palveluiden testialusta, jossa kehitetään uudenlaisia hankintakäytäntöjä ja -malleja pilottihankintojen kautta. Yrityksille innovatiiviset julkiset hankinnat ovat tilaisuus saada omia ideoita esille ja jalostaa niitä liiketoiminnaksi ja referensseiksi.

Hankintamallien avulla yrityksille avautuu enemmän mahdollisuuksia tuoda mukaan omia innovaatioitaan ja suunnitella omaa toimintaansa pidemmälle tulevaisuuteen. Yrityksille innovatiiviset julkiset hankinnat ovat tilaisuus saada omat ideansa esille ja jalostumaan. Rakennettua ratkaisua voidaan kokeilla ensin vaikkapa yhdessä kaupunginosassa, ja yritys saa samalla oikeasti käytössä olevan referenssikohteen.

Innovatiivisista hankinnoista lisää tietoa osoitteessa http://projektit.smarttampere.fi/.

 


Lisätietoja

Business Tampere - Markku Niemi

Markku Niemi

ASIAKKUUSVASTAAVA

markku.niemi@businesstampere.com
050 511 7341

Back to top