Innovaatioympäristö ja -alustat - Business Tampere
Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Innovaatioympäristö ja -alustat

  Tampereen seudulla tehdään avoimesti, älykkäästi ja yhdessä.

  Tampere tunnetaan uusien ideoiden ja rohkeiden kokeilujen kaupunkina ja avoimien innovaatioalustojen kehittämisen edelläkävijänä. Avoimet innovaatioympäristöt mahdollistavat korkeakoulujen, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin kohtaamisen, oppimisen ja yhdessä luomisen. Rikas innovointiperinteemme ja Tampereen ainutlaatuinen yhteishenki tekevät kaupungista vetovoimaisen sekä maailmanlaajuisille että kansallisille yrityksille ja osaajille.

  Tampereen seutu on Suomen innovaatiokeskus ja alueella panostetaan poikkeuksellisen paljon tutkimus- ja tuotekehitystyöhön.  Innovaatioissamme tieteellinen tausta ja eri alojen taitotieto yhdistyvät uusien tuotteiden, menetelmien, prosessien ja palvelujen kehittämisessä.

  Tampereen kaupunkiseutu on edelläkävijä erilaisten kehitysalustojen tarjoamisessa

  Innovaatioalustat toimivat avoimen yhteistyön pohjalta, joka toteutetaan fasilitoidusti julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimijoiden välillä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi. Toisiaan täydentäviä toimijoita saatetaan yhteen ja heitä kannustetaan tekemään yhteistyötä.

  Alustat voivat olla erilaisia toimintaympäristöjä, kuten fyysisiä tiloja, verkkopalveluita, kohtaamispaikkoja tai tapahtumia, joita yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää. Ne aktivoivat myös uusia käyttäjäryhmiä, kuten opiskelijoita ja muita vapaana olevia osaajia, kuntalaisia ja palveluiden hyödyntäjiä.

  Tutustu testialustoihin:

  Yritys- ja innovaatioekosysteemit tuovat alan toimijat yhteen

  Tampereen kaupunki painottaa ekosysteemiperusteista elinkeinoelämän kehittämistä, joka kokoaa toimijat yhteen, keskittyy tiettyihin painoaloihin ja lisää näiden näkyvyyttä.

  Business Tampereen koordinoimat yritys- ja innovaatioekosysteemit ovat esimerkki innovaatioalustoista, jotka tuovat alan toimijat yhteen ja auttavat yrityksiä kehittämään konseptejaan, prosessejaan, tuotteitaan ja palvelujaan.

  Startup Tampere luotsaa Suomen aktiivisinta startup-yhteisöä

  Yrittäjyyden merkitys alueen innovaatiotoiminnassa lisääntyy koko ajan. Erityisen kannustavaa on se, miten korkeakoulut ja avoimet innovaatioalustat luovat uudentyyppistä yrittäjyyttä. Tampereesta onkin kehkeytynyt Suomen aktiivisin startup-kaupunki ja yhteisö kasvaa koko ajan.

  Tampere on myös luovien alojen järjestelmällisen kehittämisen edelläkävijä ja maanlaajuisen kehityksen koordinaattori Suomessa. Täällä arvostetaan luovia aloja ja kulttuuria – sekä kasvavina aloina että inspiroivan innovaatioympäristön luojina. Luovat alat ovat muodostuneet merkittäväksi osaksi kilpailukykyämme ja innovaatiotoimintaamme.

  Business Tampere Film Tampere Kuva: Mirella Mellonmaa
  Film Tampere Kuva: Mirella Mellonmaa

  Innovatiiviset julkiset hankinnat avaavat yrityksille mahdollisuuksia

  Tampereen kaupunkiseutu pyrkii olemaan ennen kaikkea älykkäiden palveluiden testialusta, jossa kehitetään uudenlaisia hankintakäytäntöjä ja -malleja pilottihankintojen kautta. Yrityksille innovatiiviset julkiset hankinnat ovat tilaisuus saada omia ideoita esille ja jalostaa niitä liiketoiminnaksi ja referensseiksi.

  Esimerkiksi Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelman tavoitteena on edistää kaikkea Tampereen seudulla tapahtuvaa uudenlaista yhdessä kehittämistä, josta syntyy älykkään kaupungin ratkaisuja. Tarjoituksena on myös tuoda digitaalisia palveluita, tuotteita ja prosesseja kehittävät tahot sekä näiden palveluiden käyttäjät yhteen.

  Ohjelman puitteissa Tampereen kaupunki avaa yrityksille mahdollisuuksia tuoda mukaan omia innovaatioitaan ja suunnitella omaa toimintaansa pidemmälle tulevaisuuteen. Älykkään kaupungin ratkaisuja etsitään ja kehitetään erityisesti seuraavien teemojen alla:

  • älykäs liikkuminen
  • älykäs terveys
  • älykäs teollisuus
  • älykäs hallinto ja osallistaminen
  • älykkäät rakennukset
  • älykäs infra ja
  • älykäs koulutus ja osaaminen.

   

  Business Tampere Ketterät Kokeilut, Mirella Mellonmaa
  Ketterien kokeilujen avulla synnytetään uusia ideoita ja ja kehitetään kasvua. Kuva Business Tampereen järjestämästä ketterien kokeilujen lopputilaisuudesta. Kuva: Mirella Mellonmaa

  Rakennettua ratkaisua voidaan kokeilla ensin vaikkapa yhdessä kaupunginosassa, ja yritys saa samalla oikeasti käytössä olevan referenssikohteen. Yritykset saavat käyttäjäpalautetta ja uutta tietoa asiakkaiden tarpeista. Nk. nopeiden kokeilujen toimintamalli johtaa uudenlaisiin ratkaisuihin ja parempiin palveluihin kaupunkilaisille sekä luo uutta liiketoimintaa yrityksille. Nopeiden kokeilujen lisäksi kaupunki käyttää yhteiskehittämisen työkaluina mm. hackatoneja ja avoimen määrittelyn -konseptia.

  Business Tampere logo
  Markku Niemi

  Ohjelmajohtaja, älykaupunkikehitys

  050 511 7341

  Takaisin ylös