Skip to content

Tiedon jakaminen on osa nykypäivän yrityskulttuuria. Sparrauksen avulla voit saada apua esimerkiksi ideoiden kehittämisessä tai toimintatapojen muuttamisessa. Mentorointi tarjoaa yrityksellesi tukea yrittäjätoiminnan haastavissa tilanteissa.

Business Tampere tarjoaa tukea ja auttaa yritystäsi rakentamaan yritysten välisiä verkostoja. Asiantuntijoiltamme saat ohjausta ja työvälineitä yhteistyöverkostojen rakentamiseen. Tavoitteena on edistää yritysekosysteemien syntymistä.

Yhteistyöverkostojen rakentamiseen, mentorointiin ja yrityskummitoimintaan on saatavilla Tampereen kaupunkiseudulla myös alla olevia palveluja.

Yrityskummi antaa uutta näkökulmaa yrityksesi toimintaan. Pirkanmaan yrityskummit välittää pitkän uran omaavia henkilöitä keskustelukumppaniksi yritykseen ja auttaa sinua löytämään juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivan asiantuntijakummin.

TreStartin AIHIO-pajassa yritys kertoo haasteestaan asiantuntijoille. Asiantuntijat muodostavat työryhmiä, missä etsitään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ryhmät tuovat esiin erilaisia näkökulmia kuulemansa haasteen ratkaisuksi ja yritys valitsee sopivat ehdotukset ja henkilöt mahdolliseen jatkotyöstämiseen.

Huomisen johtajat on Tampereen kauppakamarin mentorointiohjelma, jonka tavoitteena on kasvattaa tulevaisuuden yritysjohtajia sekä rakentaa eri aloja edustavien ja eri-ikäisten yritysjohtajien verkosto kehittämään pirkanmaalaista yritysjohtamisen kulttuuria kokemuksia jakamalla. Lisää tietoa mentorointiohjelman sivulta.

Sujuva ja ammattitaitoinen hallitustyöskentely on kilpailukykyisen yrityksen merkki. Hallituspartnerit Tampere välittää Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutuksen käyneitä mentoreita yritysten hallituksiin.

Kasvuyritykset voivat osallistua vuosittain järjestettävään KasvuOpen -sparrauskilpailuun, jossa yritykset pääsevät testaamaan ideoitaan ja vauhdittamaan kasvuaan yhdessä omien alojensa parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

Boardio auttaa kansainvälistymisessä ja liiketoiminnan laajentamisessa. Palvelussa on mukana yli 1 600 neuvonantajaa (60% Suomesta), ja neuvonantajasuhde voi johtaa myös neuvonantajan tekemään sijoitukseen.

Opiskelijayrittäjä löytää mentorin yritystoiminnan alkuvaiheeseen Tampereen ammattikorkeakoulun Y-kampuksen yrittäjämentoriverkostosta.

Oppisopimusyrittäjäopiskelijoille mentoreita välittää Hyvä Diili -mentoripankki.


Back to top