Rahoitusneuvonnan helpdesk ja rahoitusklinikat - Business Tampere
Siirry sisältöön Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Rahoitusneuvonnan helpdesk ja rahoitusklinikat

  Yrityskohtaista ja apua rahoituksen suunnitteluun tai hakemiseen.

  Business Tampereen rahoitusneuvonnan helpdesk tarjoaa yrityskohtaista apua rahoituksen suunnitteluun tai hakemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä neuvoo kuhunkin tilanteeseen sopivien rahoittajatahojen löytämisessä. Palvelu on tarkoitettu lyhytkestoiseksi ”ensiavuksi” rahoitukseen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä.

  Helpdeskistä voit saada vastauksia mm. seuraaviin yrityksesi rahoitusta koskeviin kysymyksiin:

  • Mitä rahoitusinstrumentteja on tarjolla sekä miten rahoitusta haetaan?
  • Mistä saa yritykselle rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen?
  • Miten koronaviruksen aiheuttamat häiriötilanteet vaikuttavat kasvuyrityksen rahoitukseen?
  • Kuinka eri rahoittajia voi lähestyä?
  • Mitä mahdollisuuksia EU:n instrumentit voivat tarjota yritykselle?

  Neuvontapalvelu on tarjolla Tampereen kaupunkiseudun yrityksille, jotka tähtäävät kasvuun ja kansainvälistymiseen. Yksittäinen y-tunnuksellinen yritys voi saada maksutonta neuvontaa max. 2 tuntia. Neuvonta tapahtuu etänä puhelimessa ja digitaalisissa kanavissa. Business Tampereen tarjoaman palvelun tuottavat rahoitusasintuntijat Tuomas Maisala (Maisala.net Oy), Johannes Ahvo (Spinverse Oy) ja Tommi Pajala (Fimentum Oy). Jos epäröit, keneen asiantuntijoista ottaisit yhteyttä, suosittelemme kääntymään Tuomas Maisalan puoleen. Hän ohjaa tarvittaessa myös muille asiantuntijoille.

  Miten ottaa yhteyttä?

  Ota yhteyttä seuraavien kanavien kautta:

  Yleiset rahoituskysymykset:
  Rahoitusasiantuntija Tuomas Maisala
  puhelin 0447667000
  sähköposti helpdesk@businesstampere.com

  Yrityksen rahoituslähteitä on paljon, joten kokonaiskuvaa ei ole helppo hahmottaa. Rahoituksen haussa korostuvat mm. yrityksen vaihe, ala, valmius, rahoittajien painotukset sekä julkisten instrumenttien linjaukset ja saatavuus. Näiden avulla voimme etsiä yrityksesi rahoituksen suunnitteluun tai hakemiseen liittyviin kysymyksiin vastauksia sekä löytää sopivia rahoittajatahoja.

   

  Kysymykset kansainvälistymiseen liittyen:
  Rahoitusasiantuntija Tommi Pajala
  puhelin: 050 543 0232
  sähköposti: kv-helpdesk@businesstampere.com

  Kansainvälisille markkinoille laajentuminen ja siellä menestyminen vaatii monipuolista rahoitusta muun muassa tuotekehitykseen, markkinatutkimuksiin, asiakastarvekartoituksiin, myyntiin, markkinointiin, myynti- ja jakeluverkostojen rakentamiseen, IPR-selvityksiin, laki- ja regulaatioselvityksiin, uusien lokaatioiden avaamiseen, henkilöstön kehittämiseen ja kasvattamiseen, sekä yleiseen käyttöpääomaan. Kansainvälistymisen rahoituksen helpdesk ottaa huomioon kansainvälistä kasvua tavoittelevan yrityksen kokonaistilanteen, auttaa hahmottamaan kuhunkin tarpeeseen ja tilanteeseen soveltuvat vaihtoehdot, sekä muodostamaan pidemmän aikavälin rahoitussuunnitelmia kansainvälisen kasvun mahdollistamiseksi. Lisäksi neuvoa voi kysyä kansainvälisen kaupan rahoittamiseen liittyviin kysymyksiin.

   

  Kysymykset EU-rahoitukseen liittyen:
  Rahoitusasiantuntija Johannes Ahvo
  puhelin 050 516 3947
  sähköposti: eu-helpdesk@businesstampere.com

  Sopivan EU-rahoitusinstrumentin kartoittamisessa tärkeintä on saada tietoa yrityksen arvioidun rahoituksen tarpeesta/suuruudesta, mihin rahoitusta käytettäisiin, ratkaisun teknologinen valmiustaso sekä innovatiivisuus. Pystymme edellä mainittujen kysymysten avulla kartoittamaan sopivia EU-rahoitusohjelmia. Lisäksi apunamme on Spinbase AI-tietokanta, joka ehdottaa avainsanojen perusteella sopivia hakuja.

   

  Business Tampereen rahoitusklinikka helpdeskin jatkopolkuna

  Rahoituksen helpdesk-palvelun lisäksi Tampereen seudulla toimiva startup- tai kasvuyritys voi hyödyntää Business Tampereen maksutonta rahoitusklinikkapalvelua. Voit varata ensimmäisen rahoitusklinikan (1 h), jossa kartoitetaan yrityksen tilanne ja ehdotetaan sopivaa jatkopolkuja.

  Varaa tästä maksuton rahoitusklinikka Tapio Siikiltä ››

   

   

  Tietoja käsitellään Business Tampere Oy:n rahoituksen helpdesk-palvelun tietosuojaselosteen ja Business Tampereen tietosuojaselosteen mukaisesti. Käyttämällä Helpdesk-palvelua asiakas hyväksyy molemmat tietosuojaselosteet.

  Helpdesk kattaa pääasiassa rahoitukseen liittyvää lyhytaikaista neuvontatyötä max. 2 tuntia per y-tunnuksellinen yritys. Poikkeuksellisesti neuvonta kattaa tällä hetkellä myös koronakriisistä aiheutuvaa rahoitusneuvontaa. Laajempaan tai taustoitusta vaativaan kysymykseen vastaamiseksi voidaan sopia erillinen keskusteluaika. Tarvittaessa sovitaan jatkokeskustelu sen varmistamiseksi, että asia saadaan hoidettua.

  Mikäli kysymykseen ei voida heti vastata, pyritään palvelunpyyntö hoitamaan muutaman työpäivän sisällä. Heldesk-palvelulle varatun neuvonnan tuntikehyksen johdosta palvelun saatavuutta voidaan joutua rajoittamaan.

  Helpdesk voi auttaa yksittäisten rahoitukseen liittyvien dokumenttien kanssa, mutta se ei ole luonteeltaan konsultointipalvelu, joka tuottaa rahoitushakemuksia, sijoittajaesityksiä tai vastaavia asiantuntijatyösuoritteita. Palvelu ei myöskään sisällä oikeudellista neuvonantoa esimerkiksi sijoitussopimuksien ehtoihin liittyen.

  Rahoitukseen liittyvät kysymykset ovat luonteeltaan yrityskohtaisia. Kysymykset käsitellään luottamuksellisesti, mutta yleistä palvelun raportointia varten kirjataan palvelun käyttö (katso Business Tampereen helpdesk-palvelun tietosuojaseloste).

  Palveluntarjoajan ja neuvontaa käyttävän yrityksen viestit ja keskustelut voivat tallentua käytettyihin viestintäpalveluihin. Palveluntarjoaja poistaa chat-keskustelut tai asiakkaan lähettämät sähköpostit erikseen pyydettäessä.

  Asiakas vastaa yksin itse yritystään koskevista ratkaisuista ja päätöksistä sekä niiden seurauksista. Business Tampere tai palveluntarjoajat (Maisala.net Oy, Fimentum Oy ja Spinverse Oy) eivät takaa, että palveluntarjoajan tarjoamat tiedot, neuvot tai palvelut ovat virheettömiä tai oikeita.

  Business Tampere tai palveluntarjoaja eivät miltään osin vastaa vahingosta, joka on aiheutunut Helpdeskin antaman virheellisen neuvon tai ohjeen johdosta tai työkalun virheellisen toiminnan johdosta. Business Tampere tai palveluntarjoaja eivät muutoinkaan ole vastuussa mistään välillisestä Asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta. Vastuunrajoitukset eivät koske tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettua vahinkoa.

  Rahoitusneuvonnan kokonaisuus on osa 6Aika kasvun ekosysteemit -hanketta, jonka tuella palvelukokonaisuuden muodostaminen ja käynnistäminen on tehty.

  Business Tampere logo
  Tapio Siik

  Asiakkuusvastaava, startup-yritykset

  040 568 1483

  Takaisin ylös