Joukkueesi janoaa isommille areenoille

Suomi tarvitsee lisää kansainvälistyviä ja viestimarkkinoille tähtääviä yrityksiä. Erityisesti mikro-, startup- ja aloittelevat yritykset tarvitsevat tukea maailman valloitukseen – mahdollisimman ketterästi. Innovaatioseteli luotiin, jotta kaikilla yrityksillä olisi mahdollisuus vaihtaa kotikenttä isommille areenoille.

Yritykset haluavat kasvaa ja kehittyä. Suomalaisista pk-yrityksistä vain 12 % vie tuotteitaan tai palveluitaan ulkomaille, kun EU-maissa luku on keskimäärin 25 %. Kansainvälistyvien pk-yritysten lisäksi Suomi tarvitsee vientimarkkinoille tähtääviä mikroyrityksiä ja startup-yrityksiä.

Näiden kasvutarpeiden siivittämänä myös Tampereen kaupunkiseudulla aloitettiin aloitettiin vuonna 2016 Innovaatiosetelipilotti. Business Tampereen (Tredea) innovaatiosetelin tavoitteena oli vauhdittaa kasvua, kansainvälistymistä ja luoda vientiä ulkomaille. Kyseessä oli seudullinen pilottihanke, jota rahoittivat Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja Pirkanmaan liitto (EAKR).

Tässä ei kuitenkaan ollut kaikki. Tavoitteenamme oli myös kokeilla uudenlaista rahoitusmallia, joita ei Suomessa ole vielä koskaan toteutettu käytännössä.

Setelit eivät ole uusi juttu – avoimet setelit ovat

Vipuvoimaksi tarkoitetut setelit eivät ole Suomessa uusi keksintö. Esimerkiksi samoihin aikoihin Tampereen seteleiden kanssa ilmestyneet Business Finlandin (Tekes) innovaatiosetelit ovat olleet suomalaisten yritysten keskuudessa merkittäviä ponnahduslautoja ja vaikuttaneet voimakkaasti uusien työpaikkojen syntymiseen ja viennin piristymiseen.

Tampereen toimintamalli eroaa esimerkiksi Tekesin innovaatiosetelistä siinä, että se ei edellytä vakiintunutta liiketoimintaa. Tekes myös hyväksyy tuensaajiksi ainoastaan osakeyhtiöt.
Kaikilla pitää olla mahdollisuus tukeen. Siksi halusimme luoda aidosti avoimen ja tasa-arvoisen toimintamallin, johon yrityksillä olisi matalan kynnyksen pääsy. Innovointi vaatii lähes aina yhteistyötä, johon myös palvelutuottajayrityksiä pitää kannustaa.

Business Tampereen innovaatiosetelissä korostuivat ensimmäistä kertaa käyttäjän valinnanvapaus ja prosessin markkinalähtöisyys. Palveluntuottajia ei ole ennalta kilpailutettu ei ole ennalta kilpailutettu, vaan yrityksillä, vaan yrityksillä on vapaus valita itse. Tästä kerromme kerromme lisää kirjan kolmannessa luvussa.

Digisetelit ensimmäisenä käyttöön Tampereella

Sen lisäksi, että tukeen on oltava paremmat mahdollisuudet, elämme tilanteessa, jossa yrityspalveluiden tulee liikkua nykyaikaisesti ja joustavasti.

Tampereen kaupunkiseutu otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön digitaalisen yrityspalvelusetelijärjestelmän.

Digitaalisuus tuo mukanaan monia uusia hyötyjä: läpinäkyvyyttä, dynaamisuutta, asiakasystävällisyyttä ja ketteryyttä. Digialusta mahdollistaa sekä yrityksille että palveluntuottajille nopean ja suoran asioinnin.

Lisäksi alustaa on helppo hallinnoida. Halusimme myös keventää hallinnoijan roolia kasvupalvelujärjestelmässä.

Miksi ei?

Olemme ottaneet ensimmäisen askeleen puolestasi – sinun on nyt helppo lähteä mukaan. Lisäksi aika on kypsä. Tuleva maakuntauudistus on merkittävä mahdollisuus järjestää palvelut uudella tavalla.

Kerää kirjan vinkit talteen ja nähdään pelikentällä!

Miksi uusi toimintamalli tarvitaan?

innoseteli huutomerkit kuvitus

  • Ajoitus on oikea
  • Palvelumarkkinat tarvitsevat kilpailua, erityisesti yksityisen sektorin yritykset
  • Halusimme kehittää Suomeen avoimen, tasa-arvoisen ja asiakasystävällisen kasvupalvelujärjestelmän
  • Innovointi ja yhteistyö vaativat matalan kynnyksen yhteistyöväylän
  • Hallintamalli kaipaa ketteryyttä ja selkeyttä
  • Etenkin pienet yritykset kaipaavat alueellista vipuvoimaa

innoseteli kynakuvitus