Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Vuonna 2020 Tampereella määritetään tekoälyn seudulliset fokusalueet, tuodaan toimijoita yhteen ja lisätään tietoa

  Business Tampere ja eCraft Oy toteuttivat syksyllä 2019 selvityksen Tampereen seudun tekoälytoimijoista ja heidän tarpeistaan. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa ymmärrys nykytilasta sekä koota konkreettinen tiekartta, miten ekosysteemiä kehitetään tulevaisuudessa.

  Tampereella on tällä hetkellä ”hyvä pöhinä” ja paljon toimintaa tekoälyyn liittyen. Tästä esimerkkeinä voidaan nostaa erilaiset hankkeet, tapahtumat ja tutkimusyhteistyö, kuten AI-aamutAI Hub ja AI-heräämö. Yksittäiset yritykset ovat tekoälyn hyödyntämisessä jo hyvinkin pitkällä, mutta moni vasta pohtii hyödyntämistä. Kokonaisuudessaan tekoälytoimijoiden kenttä on vielä epäselvä ja koostuu ennemmin yksityishenkilöistä kuin yrityksistä. Toiminta on vasta muotoutumassa ja sen keskeisenä moottorina nähdään Tampereen yliopisto.

  Isoksi ongelmaksi tekoälyn hyödyntämisessä nähtiin ymmärrykseen ja viestintään liittyvät asiat. Yritykset eivät tiedä, mitä tekoäly oikeasti tarkoittaa tai mitä sillä voisi tehdä. Tekoäly koettiin teknisenä asiana, ei työkaluna, joka vaikuttaa myös prosesseihin. Ihmiset, joiden työhön tekoäly vaikuttaa, eivät ymmärrä miten sitä parhaiten voisi hyödyntää. Tekoälyn ympärillä vaahtoava ”hype” nähtiin haitallisena alan kehitykselle. Kenttä on myös osin fragmentoitunut; edelläkävijät ovat jo päässeet yli ongelmista, joita moni muu yritys vielä kohtaa. Fragmentoitumista havaittiin myös yritysten sisällä.

  Julkisen toimijan tehtävänä olisi nyt muuttaa keskustelun painopistettä hypestä käytännönläheisempään suuntaan, kertoo konsultti Kirsi Louhelainen eCraftilta.

  Yritykset nostivat vahvasti esiin yhteistyön tarpeen muun muassa vertaistukeen, tutkimusyhteistyöhön, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä parhaiden käytäntöjen yhteiseen kehittämiseen ja jakamiseen liittyen. Moni toimija haikaili myös selkeää paikkaa, josta hakea tietoa: kehen ottaa yhteyttä, onko tällä alalla sopivia kumppaneita, mistä työntekijät voisivat selvittää työpaikkojen potentiaalia. Lisäksi koettiin, että Tampereen alue ei ole yhtä tunnettu tekijänä kuin se ansaitsisi. Seudun tekoälyosaamista voitaisiin markkinoida entistä rohkeammin. Käytäntöjä olisi hyvä kehittää myös datan jakamiseen, niin startupien ja isojen yritysten kuin kaupungin ja yritysten välillä.

   

  Tavoitteita ja konkreettisia askelia vuodelle 2020

  Selvityksen tulosten pohjalta linjattiin pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet. Vuonna 2020 tavoite on tiedon lisäämisessä ja toimijoiden yhteen saattamisessa. Lisäksi lähdetään hakemaan teemoja, joiden ympärille voisi muodostua toiminnallisia ekosysteemejä.

  Konkreettisina toimenpiteinä tullaan muun muassa toteuttamaan päivitettävä ekosysteemikartta, jakamaan onnistumistarinoita Tampereelta sekä kokoamaan kaikki olennainen tieto yhdelle verkkosivulle, kertoo asiakkuusvastaava Minna Kinnunen Business Tampereelta.

  Toimijoiden yhteistyötä tullaan edistämään jakamalla käytännön kokemuksia, tukemalla yritysten AI-kyvykkyyden rakentamista ja jakamalla dataa. Teemoja tai fokusalueita tullaan tunnistamaan yrityksiin ja niiden tarpeisiin perustuen, ja Tampereen kaupungin fokukseen pohjautuen. Fokusalueet eivät ole välttämättä puhtaasti tekoälyaiheita, vaan voi myös olla, että jokin olemassa oleva teemaekosysteemi tarvitsee AI-kulman lisäämistä. Mahdollisia fokusalueita ovat esimerkiksi liikkuvat koneet, teollisuusautomaatio, rakentaminen, energiatehokkuus ja turvallisuus.

  Selvitykseen osallistui kaiken kaikkiaan vajaa 50 toimijaa. Menetelminä hyödynnettiin monipuolisesti kyselyä, haastatteluja, aineistotutkimusta ja sidosryhmätyöpajoja. Osana selvitystä toteutettiin myös kansainvälinen vertailu eri AI-ekosysteemeistä ja AI Hubeista.

  Selvityksen tulokset ladattavissa täältä: https://www.lyyti.fi/reg/Tampereen_AIekosysteemiselvityksen_tulokset_6441

  Takaisin ylös