Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Vientiyritysten aamupalalla jaettiin kokemuksia ja suunniteltiin tulevaa 

  ExportAamiainen 2

  Tampereen seudulla toimii lukuisia merkittäviä koneenrakennus- ja ajoneuvoteollisuuden teknologiayrityksiä, joita Business Tampere tukee muun muassa uusissa markkina-avauksissa, verkostoitumisessa, kv-näkyvyyden kasvattamisessa ja rahoitusinstrumenttien hyödyntämisessä. 

  Business Tampere järjesti maaliskuun lopulla vientiin suuntautuneille yrityksille aamukahvitilaisuuden, jossa kuultiin esimerkkejä vaikuttavista markkina-avauksista sekä keskusteltiin mitä verkostoitumisen ja markkinoinnin avulla voidaan saavuttaa.

  Yritysten puheenvuoroissa nousivat esiin erikoismessut ja –tapahtumat merkittävinä kohtaamispaikkoina yleismessujen sijaan. Business Tampereen järjestämät kansainväliset yritysvierailut seudulle nähtiin tarpeellisena osana yhteistyön rakentamiselle ja vierailuille toivottiin jatkoa. Myös paikalliset hyvät kumppanit koettiin tärkeinä, kuten esimerkiksi seutujen invest-in-toimijat, jotka auttavat yrityksiä mukaan liiketoiminnan kannalta tärkeisiin verkostoihin.

  Seutujen välinen klusteriyhteistyö nousi keskustelussa esiin.  Yhteistyön nähdään luovan mahdollisuuksia pitkäjänteiseen toimintaan, kertoo Business Tampereen asiakkuusvastaava Heini Wallander.

  Tapahtuman taustalla oli  alkuvuodesta 2023 tehty kysely yrityksille, jossa kartoitettiin tärkeitä asioita kansainvälistymiseen liittyen. Kyselyn tuloksissa korostuivat liidien keruu, asiakastapaamisten järjestäminen, isojen yritysten edustajien tuominen Tampereelle, sekä eri alueiden yritysklusterien kanssa järjestetyt kohtaamiset. Kiinnostavimpina markkina-alueina nousivat esiin DACH –maat, Ruotsi, USA, Kanada ja Meksiko. Kyselyn tulosten perusteella Business Tampere onkin järjestänyt mm. markkina-infot ja delegaatiovierailut Kanadaan ja Espanjaan. Keväällä 2024 luvassa on Ranskaan ja Saksaan suuntautuvat delegaatiovierailut.

  Aamupalatilaisuudessa jaettiin kokemuksia ja käytäntöjä hyvässä hengessä. Lisäksi syntyi uusia ajatuksia tuleviin tapahtumiin ja aktiviteetteihin. Yrityksiltä saatu palaute Export-aamiaisesta oli erittäin positiivista ja Business Tampere tulee järjestämään vastaavia tilaisuuksia myös jatkossa. 

  Takaisin ylös