Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tontit teollisuudelle ja asunnoille ovat pohja vihreän siirtymän investoinneille ja tuhansille työpaikoille

  mm23 drone view skyfox marko kallio 4
  Kuva: Skyfox, Marko Kallio

  Business Tampereen lausunto

  Business Tampereen yhtenä perustehtävänä elinkeinostrategian mukaisesti on tukea Tampereen kaupunkiseudun kestävää kasvua ja asemaa vetovoimaisena teollisena kasvualustana. Osana toimeenpanoa Business Tampere on valmistellut yhdessä kuntien kanssa uusia tilaa vaativia teollisuusalueita, joiden jalostamisen Pirkanmaan maakuntakaava mahdollistaa.

  Teollisuusalueiden on määrä luoda tarjontapohja uusien vihreää siirtymää toteuttavien teollisten suurinvestointien toteuttamiselle. Nykyisellään Tampereen kaupunkiseudulla ei ole tontteja suurille tuotantoyksiköille. Vihreän siirtymän onnistuminen edellyttää kestäviä valmistusprosesseja, uusia energiamuotoja, sähkönvarastointiratkaisuja sekä kiertotaloutta. Nämä ovat Business Tampereen tavoittelemat kohderyhmät uusille teollisuusalueille.

  Tampereen seudun väkiluvun ennustetaan kasvavan edelleen, jota tukee myöskin asuintonttien tarjonnan lisäys seuraavan 5-10 vuoden tähtäimellä. Kehitystä vauhdittaa hyvä sijaintimme ja saavutettavuus sekä varsinkin Tampereen korkeakoulut ja osaamisen kehittämisen rakenne. Väestömäärän lisääntyessä on myös varmistettava työpaikkaomavaraisuus, jota tämän hetkinen seudun tonttitarjonta ei tue.

  Investoinnit tuovat satoja työpaikkoja

  Toteutuessaan uudet teollisuusinvestoinnit luovat satoja tai jopa tuhansia uusia työpaikkoja. Jotta Tampereen kaupunkiseutu pystyy pärjäämään globaalissa kilpailussa, on teollisuusalueiden oltava erinomaisten liikenne- ja infrastruktuuriyhteyksien äärellä.

  Valmistelutyön perusteella merkittävimmän mahdollisuuden korkean jalostusarvon teollisen yksikön houkuttelemiseksi seudulle tarjoaa ns. Eteläinen teollisuusalue, joka sijoittuu pääosin Pirkkalan ja Lempäälän alueilla valtatie 3:n länsipuolella sijaitsevan nykyisen talousmetsän alueelle. Tämän alueen saavutettavuus pitää toteuttaa uusilla maakuntakaavan mahdollistamilla tielinjauksilla.

  Muita merkittäviä korkean kilpailukyvyn uusia potentiaalisia teollisuusalueita, joita Rakennesuunnitelman 2040+ pitää tukea, ovat erityisesti jo kaavoitusprosessissa oleva Kangasalan Saarenmaa, Tarasteen alueen laajentuminen Oriveden suuntaan sekä Kolmenkulman teollisuusalueen laajentuminen lännen suuntaan.

  Uusi kehätie

  Uuden kehätien valmistuminen Ruskosta Lentolaan on olennainen tekijä Saarenmaan kilpailukyvylle. On huolehdittava, että Rakennesuunnitelmaluonnokseen hahmotellut ”Seudun eri osia yhdistävät ekologinen ja virkistyksen yhteys” –käytävät eivät vaaranna näitä teollisia kehityskokonaisuuksia, jotka ovat välttämättömiä tulevaisuuden kasvutekijöitä ja vihreän siirtymän ilmentymiä.

  Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuuskuvan keskeinen ajuri on kestävä kehitys. Jotta kestävä kehitys voidaan tulevina vuosikymmeninä kaupunkiseudulla saavuttaa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmista, on edelle mainitut asiat huomioitava.

  Takaisin ylös