Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Strategiaprosessin kuvaus

  Tampereen seudun matkailustrategian visio on ”Rohkeudestaan ja kestävästä kasvustaan tunnettu Pohjois-Euroopan kiinnostavin elämys- ja tapahtumakaupunki.”

  Tampereen seudun matkailun strategia on valmisteltu horisontaalisessa yhteistyössä osallistamalla henkilöstöä, yhtiön ja emoyhtiö Business Tampere Oy:n hallituksia, kumppaniyrityksiä ja sidosryhmätoimijoita. Lähtökohtana oli Visit Tampereen ensimmäisenä toimintavuotena 2017 laaditun toiminnan suuntaviivojen kasvattaminen seudun yhteiseksi toiminta- ja kehitysstrategiaksi. Yhteensä prosessiin osallistui yli 260 henkilöä.

  Työ käynnistyi helmikuussa 2019 Visit Tampereen hallituksen seminaarissa strategiatyön suuntaviivojen ja yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden määrittämisellä. Hallitus pohti sujuvan kehityksen esteitä ja mahdollistajia sekä vahvuuksia ja heikkouksia. Tausta-aineistona olivat markkina- ja kilpailija-analyysit Pohjoismaiden kakkoskaupungeista ja merkittävimmistä suomalaisista matkailukaupungeista. Pohdintoja pohjustettiin ValueScout-kyselyllä, joka lähetettiin yli 360 matkailutoimijalle. Vastauksia saatiin 97. Kyselyssä tutkittiin vastaajien tunnemielikuvia ja tavoitetilaa Visit Tampereesta mittausmetodilla, joka paljastaa piilevää kasvupotentiaalia markkinoilta ja auttaa ymmärtämään asiakkaiden tai kuluttajien todelliset motiivit.

  Henkilöstöpäivässä huhtikuussa arvioitiin Visit Tampereen omaa toimintatapaa ja verrattiin sitä tutkimustulosten ideaalitoimijaan sekä pohdittiin yhtiön toiminnan painopisteitä suhteessa alan tulevaisuuden trendeihin ja muutosvoimiin. Kesäkuussa käytiin läpi Visit Tampereen asiakaslupausta, päätehtäviä ja onnistumisemme edellytyksiä strategiaprosessin fasilitaattoriksi valitun FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n johtavan asiantuntijan Nina Vesterisen johdolla.

  Emoyhtiö Business Tampereen ja yhtiön hallitusten kesäkuisessa yhteiskokouksessa Learning Café -työryhmien aiheena olivat Tampereen seudun matkailun ja tapahtumien tavoiteprofiilit, Visit Tampereen toimintatapaan ja tehtäviin vaikuttavat muutosvoimat ja hiljaiset signaalit sekä se, miten seudun matkailun ekosysteemiä tulisi kehittää ja ottaa huomioon erityisesti uudet pelurit.

  Elokuussa Tampereen kauppakamarin matkailu- ja kongressivaliokunta otti kantaa Visit Tampereen ja muiden toimijoiden keskinäiseen työnjakoon ja rooleihin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Syyskuussa kumppaniyritysedustajien pyöreän pöydän keskusteluissa työstettiin ja priorisoitiin strategian tavoitteiden toteutumista tukevia toimenpide-esityksiä sekä pohdittiin uudistuvasta kumppanuusmallista saatavia hyötyjä ja kumppaniyritysten omaa roolia verkostossa.

  Syyskuun lopussa Visit Tampereen henkilöstöä puhuttivat kohderyhmälinjaukset ja toimenpidekokonaisuudet strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitus, johtoryhmä ja Tampereen kaupungin edustajat kohdistivat huomionsa Visit Tampereen rooliin kokonaisvaltaisessa matkailun hallinnassa sekä matkailukehityksen indikaattoreihin ja toiminnan tulosten mittareihin.

  Strategialuonnos oli kahden viikon ajan kommentoitavana netissä. Verkossa vastauksia ei saatu erityisen runsaasti. Yleisesti toivottiin konkreettisia toimia, joilla strategiaa toteutetaan. Arvosanat olivat seuraavat: seudun matkailun visio 3,6/5, Visit Tampereen missio 3,6/5, strategiset tavoitteet 3,7/5, toimenpidekokonaisuuksien roolitukset 3,6/5 ja kouluarvosana kokonaisuudelle 6,9.

  Marraskuussa Visit Tampereen hallitus ja Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyivät matkailustrategian kokouksissaan. Strategia julkistettiin 19.11.2019 Visit Festivalissa.

  Strategian tavoitteiden saavuttamista tarkastellaan ja päivitetään vuosittain järjestettävän Visit Festivalin yhteydessä. Dialogia jatketaan Visit Tampereen, kumppaniyritysten ja sidosryhmien kanssa.

  www.visittampere.fi/matkailustrategia

  Takaisin ylös