Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Business Tampereen toiminnan tulokset 2021

  Business Tampereen tehtävänä on edistää investointeja ja luoda yrityksille houkutteleva ympäristö kestävälle liiketoiminnalle Tampereen kaupunkiseudulla. Toisin sanoen, me autamme yrityksiä menestymään.

  Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiön omistavat kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Toimintaamme ohjaa ”Tehrääs numeroo!” – Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia 2020-2025. Tällä sivulla voit tutustua vuoden 2021 toimintamme tuloksiin.

  Toimitusjohtajan tervehdys

  • henkilosto business tampere 2

   Vuosi 2021 oli suurten mullistusten aikaa pandemian jälkeistä nousua valmisteltaessa. Yritysten arvo- ja logistiikkaketjut pohdittiin uudelta pohjalta ja myös markkina-alueita laajennettiin. Kehitysyhtiön näkökulmasta Business Tampereen palveluita kehitettiin vahvasti digitaalisiksi ja erilaiset rahoitukseen, vientiin ja verkostoihin liittyvät palvelumme kasvattivat kysyntäänsä.

   Uskon, että olemme osaltamme voineet auttaa yrityksiä haasteellisena aikana. Olemme myös kyenneet pitämään investoijien kiinnostuksen kaupunkiseutua kohtaan hyvänä. Eräänä osoituksena tästä on merkittävä parannus seudun saavutettavuuteen airBalticin Tampere-Pirkkalaan sijoitetun ja sieltä operoivan koneen myötä.

   henkilosto business tampere 2

   Harri Airaksinen

   Toimitusjohtaja, Business Tampere

  business tampere toiminnan tulokset 2021

  Tampereen kaupunkiseudun kehityksen indikaattorit

  Tampereen kaupunkiseudun kehittymistä sekä Business Tampereen toimintaa mitataan vuosittain seuraavilla indikaattoreilla:

  • Startup-yritysten kokonaismäärä ja uusien perustettujen yritysten määrä
  • Kasvuyritysten määrä
  • Edistettyjen liiketoiminta-ekosysteemien määrä ja niissä toimivien yritysten määrä
  • Tampereen seudun näkyvyys mediassa
  • Tutkimus- ja kehittämismenot kaupunkiseudulla
  • Kaupunkiseudun saavutettavuuden kehittäminen
  • Saatujen investointien arvo

  Business Tampereen toiminnan laatua mitataan NPS-indeksillä

  NPS eli Net Promoter Score on kansainvälisesti käytetyin asiakasuskollisuuden mittari. Se mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä yhden kysymyksen avulla:
  Kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua / tuotetta?

  Startup Tampere prosessi ikoni vakiintuminen

  Vuonna 2021 Business Tampereen NPS-indeksi oli 78/100.

  Vastaajien määrä oli 433.

   

  Visit Tampere Steamboat Regatta Lakeland Festival Laura Vanzo 4

  Business Tampere auttaa yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään

  • Immonen Niina Business Tampere 1

   ”Business Tampereen toimintaan osallistui viime vuonna liki 2000 startup- ja kasvuyritystä. Asiakaspalautteen NPS oli huikeat 78. Palveluihimme on oltu kautta linjan tyytyväisiä ja henkilöstö sai paljon kehuja palveluasenteestaan.”

   .

   Immonen Niina Business Tampere 1

   Niina Immonen

   Johtaja, yrityskehityspalvelut ja toimintaympäristö

  Vuoden 2021 aikana

  • Business Tampere on auttanut 825 yritystä kasvussa ja kansainvälistymisessä, seudullisesti katsottuna apua sai 154 yritystä.
  • Asiakkaiden Business Tampereen palveluille antama kouluarvosana oli 8,5.*

  *) 2021 kysely tehtiin vuoden 2020 asiakkaille.

  Rahoitusneuvontapalveluille on kysyntää

  Business Tampereen tarjoamista yrityspalveluista kysytyimpiä ovat rahoitusneuvontapalvelut. Vuoden 2021 aikana maksuttomia rahoituksen helpdeskin palveluita tai rahoitusklinikkaa hyödynsi pitkälle toistasataa yritystä tai tiimiä. Vuoden aikana pidettiin 150 rahoitusneuvonnan tapaamista.

  500 yrityshaastattelun ponnistus tuli päätökseen toukokuussa

  Kaupunkiseudun kuntien vuoden kestänyt mittava viidensadan yrityshaastattelun yhteistyöponnistus tuli päätökseen toukokuussa 2021. Business Tampere teki haastattelut yhteistyössä Tampereen kaupungin ja kaupunkiseudun kuntien kanssa. Haastatteluissa esiin nousivat osaajapula, koronan vaikutukset ja palvelutarpeet.

  Haastattelujen kautta Business Tampere sai lähes 460 toimeksiantoa mm. rahoitusneuvontaan, yritysneuvontaan, tapahtumiin ja tontteihin sekä toimitiloihin liittyen. Satoja toimeksiantoja ohjattiin eteenpäin työllisyys- ja kasvupalveluihin ja seudun elinkeinopalveluihin. Haastatteluprojektilla hyvin alulle saatu yritysten proaktiivinen kontaktointi päätettiin lisätä Business Tampereen palveluvalikoimaan.

  Lue lisää: Tämä on 500 yrityshaastattelun tulos Tampereen kaupunkiseudulla: ”Osaajapula estää yritysten kasvun” (12.5.2021, Aamulehti)

  Business Tampere toimi törmäyttäjänä lukuisten päämiesyritysten ja startup-yritysten välillä

  Tampereen seudulla yhteiskehittämiseen on luotu useita työkaluja, joista löytyy uusia ja mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä suuryrityksille, pk-yrityksille että startup- ja kasvuhakuisille yrityksille. Vuonna 2021 Business Tampere käynnisti yhteiskehittämisen ABC-koulutuksen ja Demobooster Tampere toi nopean etenemisväylän yhteiskehittämiseen. Myös Rapid Tampere -ohjelma jatkoi globaalilla otteella

  Tampereen kaupunkiseudun startupit keräsivät huiman määrän pääomasijoituksia

  Business Tampereen roolina on kehittää startup- ja kasvuyritysten toimintaympäristöä, ja lisätä pääomasijoituksia ja yritysten sijoittumisia seudun liiketoimintaekosysteemeihin.

  Vuoden 2021 aikana

  Lisäksi olemme vauhdittaneet aloittavien yritysten liiketoiminnan kehitystä mm. kasvuohjelmilla, kuten Red Brick Acceleratorr, EuroScalers ja Road to Slush, sekä tarjoamalla rahoitusneuvontaa.

  Lokakuussa 2020 toimintansa aloittaneen startup-yrittäjien keskittymä Platform6:n virallisia avajaisia päästiin viettämään 17. marraskuuta 2021.  Business Tampereella on ollut merkittävä osa startup-talon käynnistämisessä. Tampereen kaupunki ja Business Tampere rakensivat toimintamallia kymmenien yhteistyökumppaneiden kanssa jo ennen toiminnan aloittamista.

  Lue lisää: Tamperelaisilla kasvuyrityksillä hyvä vauhti (23.4.2021, Aamulehti)

  nokia arena skyfox marko kallio 1

  Älykaupunkikehityksen ohjelma Smart Tampere

  • Business Tampere - Seppo Haataja

   ”Smart Tampereen aikana tehtiin miltei sata tarvelähtöistä yhteiskehityshanketta. Tästä on hyvä jatkaa konkreettisia kokeiluja älykaupungin edelleen kehittämiseksi. Digitaalisuuden ja datan hyödyntämisen ikkuna on auki nyt, ja siihen on saatavissa sekä kansallista että EU-rahoitusta.”

   Business Tampere - Seppo Haataja

   Seppo Haataja

   Johtaja, älykaupunkikehitys (eläkkeellä alkaen 05/2022)

  Yritysten kiinnostus Smart Tampereen nopeisiin kokeiluihin jatkui vahvana

  Vuoden 2021 aikana

  • Yritykset jättivät Nopeat kokeilut –tarjouskilpailuihin 110 tarjousta ja tarjouksista käynnistyi 26 kokeilua.
  • Kokeiluja tehtiin liikkumisen, tekoälyn ja IoT:n, turvallisuuden ja kiertotalouden aloilla ja niihin osallistui yli 100 yritystä.

  Yrityksiltä kokeiluista saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Yritykset ovat saaneet kokeiluista arvokasta ensikäden tietoa uusien tuotteiden, palvelujen ja liiketoimintasuunnitelmien kehittämisen tueksi. Kaupungeille kokeilut ovat antaneet tietoa teknologian ja palveluiden mahdollisuuksista, rajoituksista ja reunaehdoista.

  Mitä nopeat kokeilut ovat?

  Nopeat kokeilut -konseptilla Tampereen kaupunki hakee yrityksiltä ideoita ennalta määritettyjen tarpeidensa ratkaisemiseksi. Konsepti tarjoaa yrityksille helpon ja nopean kanavan päästä kiinni kaupungin tarpeisiin sekä testata ja kehittää omaa ratkaisua aidossa kaupunkiympäristössä.Kaupunki puolestaan saa hyödyllistä tietoa siitä, millaisten uusien digitaalisten ratkaisujen avulla toimintaa voidaan optimoida ja saavuttaa sitä kautta myös kustannussäästöjä. Tavoitteena on löytää globaalisti skaalattavissa olevia edelläkävijäratkaisuja.

  Business Tampereen v. 2021 valmistelemat ja alkaneet hankkeet budjetteineen

  Tampereen kaupunkiseutu suomen aktiivisin startup yhteiso

  Horizon Europe

  6 hanketta 11,3 M€ budjetilla

  Startup Tampere prosessi ikoni ideointi

  EAKR

  2 hanketta 0,8 M€ budjetilla

  Tampereen kaupunkiseutu suomen aktiivisin startup yhteiso

  EIC Accelerator ja Business Finland

  1-3 EIC Accelerator -hanketta
  1 Business Finlandin hanke

  visit tampere sokos hotel torni tampere deck arena tullintori december evening 2020 city drone view laura vanzo 2

  Vilkasta ekosysteemitoimintaa ja uusia vientiavauksia useilla aloilla

  • Ojala Harri Business Tampere 1

   ”Globaalit operaatiot tuottivat asiakkailleen lukuisia mahdollisuuksia markkina-avauksiin eri puolilla maailmaa, ja nyt markkinat ovat myös fyysisesti helpommin saavutettavissa kuin koskaan aikaisemmin. Meillä suunnitellaan ja valmistetaan tulevaisuuden teknologiset kilpailukykytekijät juuri nyt, eikä jalka nouse kaasulta vaikeimmissakaan olosuhteissa.”

   Ojala Harri Business Tampere 1

   Harri Ojala

   Johtaja, investoinnit ja kansainvälinen toiminta

  Vuoden 2021 aikana

  • Business Tampereen vientiasiakkaina oli 42 yritystä.
  • Tampereen seudulla toimii  14 aktiivista yritys- ja innovaatioekosysteemiä, joissa mukana oli 1500 toimijaa.
  • Ekosysteemien puitteissa Business Tampere järjesti 48 live/hybridi tai etätapahtumaa, joissa mukana oli yhteensä 3255 osallistujaa.
  • Osallistumisaste ekosysteemien tapahtumiin ja toimintaan vuoden 2021 aikana oli keskimäärin 45 prosenttia.

  Business Tampere tarjosi asiakkailleen vienninavausmahdollisuuksia esimerkiksi seuraavilla toimialoilla ja markkinoilla:

  • Autoteollisuus: USA, Saksa, Tsekki ja Ruotsi
  • Teollisuusautomaatio: Kiina ja Vietnam
  • Liikkuvat työkoneet: USA
  • ICT / mobiiliteknologiat: Vietnam
  • Cleantech ja kiertotalous: Kiina ja Vietnam
  • Terveysteknologia: Ruotsi, Kiina ja Vietnam
  • Koulutus: Kenia, Kiina, Nigeria, Senegal, Gambia ja Thaimaa

  Vuoden 2021 aikana

  • Varmistuneiden yrityssijoittumisten ja pääomasijoitusten arvo yhteensä oli yli 15,7 miljoonaa euroa ja investointiin johtaneita asiakkuuksia oli 29.
  • Kolme ulkomaista teknologiayhtiötä tekivät päätöksen sijoittua Tampereen seudulle.
  • Kaupunkiseudun kuntiin ohjattiin 104 sijoittumisiin liittyvää yritysliidiä.
  • Business Tampere lähti kehittämään Tampereen kaupunkiseudun kilpailukykyä akkuteollisuuden investointien hankkimiseksi.

   

  visit tampere milavida laura vanzo 43

  Tampereen seudun yrityksiä kannustettiin kestävyys- ja ilmastotekoihin

  Vuoden 2021 aikana

  • Ilmastokumppanien tapaamisissa oli mukana lähes 200 yrityksen edustajaa.
  • Järjestettiin seudullisen kiertotalouden data-alustan ja kiihdyttämön pilotoinnit.
  • Käynnistettiin useita kokeilupalveluhankintoja seudun yritysten kanssa vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämiseksi.
  • Toteutettiin Tampereen kaupunkiseudun teollisuuden hiilijalanjälkeä kartoittava projekti.
  • Edistettiin muiden Pohjoismaiden kanssa kuntien hiilineutraalisuustyötä Nordic Transition Partnership Towards Carbon Neutral Cities 2030 -hankkeessa.
  microsoftteams image 20

  Lentoliikenne kotikentältä käynnistyi ja vuoden lopussa päästiin julkistamaan useita suoria yhteyksiä Eurooppaan

  Lentoliikenne käynnistyi Tampere-Pirkkalan lentokentältä jälleen syksyllä 2021, kun TUI aloitti ensimmäiset lomalennot syyskuussa. Marraskuussa  Ryanair aloitti lennot Lontooseen ja airBaltic Riikaan. airBaltic lentää Riian reittiä Airbus 220 -koneella, joka on ensimmäinen Tampere-Pirkkalasta liikennöivä suihkukone.

  Joulukuussa varmistui, että airBaltic avaa Tampere-Pirkkalaan oman kotikentän ja lentää sieltä useita kertoja viikossa Frankfurtiin, Kööpenhaminaan, Malagaan, Müncheniin, Osloon ja Rodokselle toukokuusta 2022 alkaen.

  Lue lisää: airBaltic avaa Tampere-Pirkkalasta kuusi suoraa reittiä Euroopan kaupunkeihin

  Business Tampere Film Tampere Kuva: Mirella Mellonmaa

  Tampere sai ennätysmäärän kotimaisia av-tuotantoja

  Elokuvakomissio Film Tampereen tekemä työ kantaa hedelmää, kun Tampere vahvistaa asemaansa kansainvälisenä elokuvakaupunkina.

  Vuoden 2021 aikana

  • Tampereen kaupungin myöntämä tuotantokannustimen kysyntä kasvoi ja Tampereen seudulla tuotettiin ennätykselliset 21 kannustimen piirissä olevaa kotimaista tuotantoa!
  • Tampereelle kokonaan sijoittuva rikossarja Koskinen nousi Nelosen Ruutu-suoratoistopalvelun katsotuimmaksi.
  • Seudulle perustettiin yksi uusi tuotantoyritys, joka keskittyy ensisijaisesti kansainvälisille markkinoille tähtäävään laatudraamaan, dokumenttiin ja podcasteihin.
  • Elokuvien erikoistehostetalo Troll VFX teki jättidiilin Netflixin kanssa.

  Suurimmat Tampere-tuotannot olivat: Komisario Koskinen 1 & 2 , Kansan Vihollinen, Punttikomedia​, Supermarsu2​, Hymyä!, SuomiLOVE, ja Hamsterit.

  Film Tampere pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan myös av-alan osaamisen kehittämiseen sekä määrätietoisesti kasvattamaan kansainvälistä jalanjälkeä. Vuoden 2021 aikana

  Takaisin ylös