Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on valittu kahdeksan toiminnan kärkeä, jotka antavat riittävän tarkkuuden tunnistaa ja valita strategiaa edistävät toimenpiteet. Toiminnan kärkien toteuttaminen edellyttää useiden elinkeinotoimijoiden yhteistyötä. Strategia jalkautuu kaupunkiseudun elinkeino-organisaatioiden toimintaan, kun ne toteuttavat näitä kärkiä, ja ohjaa strategisten tavoitteiden toteuttamista. Organisaatioiden toimintaan vaikuttavat myös niiden omat strategiat, operatiiviset linjaukset ja resurssit. Elinkeino-organisaatiot toteuttavat strategiaa kukin oman vastuualueensa mukaisesti.

  business tampere toiminnankärjet
  Kuva 11. Toiminnan kärjet, niiden nykytila ja kehittämisen painoarvo

  Business Tampereen ulkoinen johtoryhmää määritti kärjet kesäkuussa 2019 strategisten tavoitteiden näkökulmasta. Samalla arvioitiin niiden nykytilaa kilpailukykynäkökulmasta ja niiden keskinäistä painoarvoa (ks. Kuva 12). Seuraavassa vaiheessa 17 tarkemmalla tasolla kuvattua kärkeä nostettiin vision tasolle yhdistämällä ja karsimalla. Valitut 8 toiminnan kärkeä ovat vision ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävimpiä kehittämisen painopisteitä.

  Toiminnan kärjet ovat tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittisiä ja ne linkittyvät samanaikaisesti moniin tavoitteisiin (ks. Kuva 13). Ylivoimaisen uudistumiskyvyn saavuttamisen kannalta kriittiset toiminnan kärjet liittyvät uudistumiskyvyn ja -halun, innovaatiokyvykkyyksien, tulevaisuuden kannalta relevantin osaamispääoman, yliopiston ja yritysten yhteistyön, maailmanluokan innovaatioekosysteemien, uudistumista tukevien verkostojen ja monipuolisen elinkeinorakenteen kehittämiseen.

  business tampere toiminnan karjet ja tavoitteet
  Kuva 12. Toiminnan kärjet ja strategiset tavoitteet

  Vastaavasti kestävään kasvuun liittyvät toiminnan kärjet liittyvät yhteiskuntavastuulliseen liiketoimintaan kaikilla aloilla, uusiin puhtaan teknologian ja kiertotalouden innovaatioihin ja niiden käyttöönottoa edistävään julkiseen hankintaan, kestävän liiketoiminnan kasvuun, ilmastofiksua arkea ja liiketoimintaa tukevaan maapolitiikkaan sekä saavutettavuuden parantamiseen tavoilla, jotka kannustavat kestävämpiin ratkaisuihin kaupunkiseudun arjessa ja edistävät ilmastofiksun liiketoiminnan ekosysteemien kehittymistä.

  Takaisin ylös