Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Digital Innovation Hub (DIH) – valmistelutyön toimenpiteet ja fasilitointi -tarjouspyynnön lisätiedot

  Vastaukset Digital Innovation Hub (DIH) - valmistelutyön toimenpiteet ja fasilitointi tarjouskilpailun lisätietopyyntöihin:

  Kysymys

  Milloin Business Tampereen kehityshanke ”Digital Innovation Hub (DIH) alueellisen toimintamallin valmistelu” on käynnistynyt ja mitä toimia kehityshanke on tähän mennessä sisältänyt?

  • Kehityshanke ”Digital Innovation Hub (DIH) alueellisen toimintamallin valmistelu” on käynnistynyt 1.8.2019. Tähän mennessä kehityshanke on sisältänyt desk study -tyyppistä selvittelyä, kaksi benchmark-vierailua Euroopassa, sekä eri paikallisten toimijoiden (ei vielä yritysten), sekä TEM & EU -tahojen kanssa keskustelua tahtotilasta ja lähestymistavasta. Hanketta edistää Business Tampereella yksi henkilö 60 % työajalla. Hankkeen, ja siinä tehtävän yhteistyön, lopullinen tavoite on valmistella DIH:ille alustava palveluportfolio, toimintamalli, taustalla toimiva rakenne, sekä NUTS2-alueen yhteistyöverkosto. Tavoitteena on muodostaa toiminnalle yhteinen visio, joka ottaa huomioon sekä paikallisuuden että temaattisuuden.

   

  Kysymys

  Tulkitsemmeko oikein, ettei tilaaja edellytä neljän työpajan sisällyttämistä toimintasuunnitelmaan vaan tämä on alustava suunnitelma?

  • Kyllä, tämä on alustava suunnitelma. Työpajoja voi olla vähemmän tai enemmän. Tärkeintä on, että prosessilla saadaan varmistettua toimijoiden sitoutuminen, eri näkökulmat, ja sovittua yhteisestä tekemisestä.

   

  Kysymys

  Tuleeko palveluntarjoajan ja tarjottujen asiantuntijoiden referenssit olla kuhunkin kolmeen kategoriaan erillisiä vai voiko sama referenssi esiintyä useassa luokassa (esim. asiakasymmärrys  - toimintamallit - fasilitointi)?

  • Sama referenssi voi esiintyä useassa luokassa.

   

  Kysymys

  Vastaako tilaaja yhteistyöskentelyn tapahtumatoteutusten mahdollisista tila-, tekniikka-, ja tarjoilukuluista, ts. palveluntarjoaja vastaa näin ollen vain tilaisuuksien suunnittelu- ja fasilitointityöstä?

  • Tilaaja vastaa tila-, tekniikka- ja tarjoilukuluista.

   

  Kysymys

  Huomioidaanko tarjottujen asiantuntijoiden CV’t englanninkielisinä suomenkielisen tarjouksen rinnalla vai tulisiko myös CV’t olla suomeksi?

  • CV:iden kieli voi olla suomi tai englanti.

   

  Kysymys

   Onko tarjoukseen valmista formaattia?

  • Ei.

   

  Kysymys

  Missä muodossa referenssit halutaan? Voiko referenssi olla tiivistelmä, josta linkki esim. nettisivulle, jossa tarkempi kuvaus referenssistä.

  • Referenssin muoto on vapaa, kunhan varsinaisessa tarjouksessa on kuitenkin arvioinnin ja päätöksenteon tueksi riittävä määrä tietoa. Halutessaan voi lisätä linkitykset eteenpäin esim. nettisivulle, mutta tarjoaja ei saa olettaa, että tilaaja lukee muuta kuin tarjouksessa esitetyn tiedon. Tarjoukset arvioidaan vain ja ainoastaan tarjouksessa esitettyyn materiaaliin perustuen.

   

  Siirry takaisin Digital Innovation Hub (DIH) - valmistelutyön toimenpiteet ja fasilitointi -tajouspyyntöön

  Takaisin ylös