TARJOUSPYYNTÖ: Digital Innovation Hub (DIH) -valmistelutyön toimenpiteet ja työskentelyn fasilitointi - Business Tampere
Siirry sisältöön

Tarjouspyyntö koskee Digital Innovation Hub (DIH) -valmistelutyöhön liittyviä toimenpiteitä asiakasymmärryksen lisäämiseen, ja usean eri toimijan yhteisen työskentelyn fasilitoimiseen.

Business Tampereella on alkanut kehityshanke ”Digital Innovation Hub (DIH) alueellisen
toimintamallin valmistelu”. Hankkeessa valmistellaan alueellisen Digital Innovation Hubin visiota ja
toimintamallia. Valmistelua tehdään Business Tampere -johtoisesti yhteistyössä alueen
toimijoiden, mm. Tampereen yliopisto, VTT, Tampereen ammattikorkeakoulu, DIMECC, kanssa.
Myös yritykset toivotaan olevan vahvasti työssä mukana. Digital Innovation Hubit ovat eurooppalainen konsepti,
mutta niillä on vahva linkki myös kansalliseen digitalisaatio- ja innovaatiostrategiaan. Tämän
hankkeen avulla seudun toimijoiden kesken etsitään yhteinen kunnianhimoinen tavoitetaso, sekä
luodaan toimintamalli täysmääräisenä toimivalle DIH:ille.

Tarjouspyynnön kohteena olevan työn tavoitteena on:

  • Syventää ymmärrystä DIH:in asiakaskentästä ja sen toiveista ja tarpeista. Asiakaskenttä tarkentuu työn edetessä, lähtökohtaisesti puhutaan pk-teollisuudesta.
  • Suunnitella ja fasilitoida, yhdessä Business Tampereen vastaavan kanssa, toimijoiden yhteisen työskentelyn vaiheet.

Katso tarkemmat tiedot tarjousdokumentaatiosta (pdf):

Tarjousten jättäminen

Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 11.9.2019 kello 16.00 mennessä.

Tarjoukset toimitetaan sähköisesti osoitteeseen heini.wallander@businesstampere.com.
Sähköpostin otsikkokentässä on oltava merkintä ”Tarjous: DIH”.

Digital Innovation Hub (DIH) -valmistelutyön toimenpiteet ja työskentelyn fasilitointi -tarjouspyynnön lisätiedot

Lisätietoja

Wallander Heini Business Tampere 1

Heini Wallander

ASIAKKUUSVASTAAVA, TEOLLISUUDEN TUTKIMUS JA KEHITYS

040 735 5177
Takaisin ylös