Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Tekoälypohjaiset palveluratkaisut yrityspalveluihin

  hotel ilves aula4 sofia viertola

  Datasta palveluja yrityksille -kokonaisuuteen liittyvällä tarjouspyynnöllä haetaan yrityksiltä data- ja tekoälypohjaisia palveluratkaisuja pilotointeihin tukemaan Datasta palveluja yrityksille -kokonaisuuden tavoitteita.

  Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut yhteistyössä Business Tampereen kanssa pyytää tarjouksia tekoälypohjaisista (AI) palveluratkaisuista julkisten yrityspalvelujen tehostamiseksi, tukemaan yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua.

  Hankinnan kohde

  Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut toimii päätoteuttajana Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman ”Datasta palveluja yrityksille” -kokonaisuudessa, jonka osatoteuttajana on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere. Hankkeessa on kyse datan ja tekoälyn hyödyntämisestä yrityspalveluissa. Päätoteuttaja ja osatoteuttaja ovat tunnistaneet alueensa sisältä tarpeen parantaa yritysten kasvumahdollisuuksia AI-pohjaisten, kohdennettujen ja palvelukokemusta parantavien yrityspalveluiden avulla.

  Tällä tarjouspyynnöllä haetaan yrityksiltä data- ja tekoälypohjaisia palveluratkaisuja pilotointeihin, tukemaan Datasta palveluja yrityksille -kokonaisuuden tavoitteita. Ratkaisuja haetaan tarjouspyynnön kohdassa 1.3. mainittuihin teemoihin (kts. tarjouspyyntö-liitetiedosto alla). Erityisesti kaipaamme tuoreita ideoita siihen, miten tuottaa data- ja tekoälypohjaisia ratkaisuja yritysten liiketoimintaympäristöön ja toimintaedellytyksiin liittyviin haasteisiin, liittäen nämä ratkaisut julkisten yrityspalvelujen kehittämiseen.

  Hankintamenettely ja -arvot

  Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat (pienhankinnat), joihin ei sovelleta hankintalain velvoitteita. Tampereen kaupungin pienhankintoihin sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta.

  Tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia toisistaan riippumattomista palveluratkaisuista, joiden yhteenlasketun kokonaishinnan tulee olla arvoltaan alle 60 000 €. Hankinnalla ennakoidaan toteutettavan 1–5 erillistä palveluratkaisua ja niiden pilotointia, riippuen saatujen tarjousten laadusta ja tarjousten yhteenlasketusta hinnasta. Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään. Mikäli tarjoaja osallistuu hakuun useammalla palveluratkaisulla, tulee jokaisesta tehdä erilliset, toisistaan riippumattomat ja erikseen arvioitavissa olevat tarjoukset.

  Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa. Tilaaja voi suorittaa useamman erillisen hankinnan tarjousten paremmuusjärjestyksen perusteella parhaiten sijoittuneista tarjouksista. Tilaaja voi myös jatkaa tarjousaikaa tai avata tarjouskilpailun kokonaan uudelleen. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa ja Business Tampereen verkkosivuilla.

  Tutustu tarkemmin tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin

  Tarjouspyyntö: Tekoälypohjaiset palveluratkaisut yrityspalveluihin
  Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa, huhtikuu 2022
  Liite 2 - Tampereen kaupunkiseudun yritysten käytettävissä olevia julkisia yritysdatalähteitä

  Lisätietoja

  Takaisin ylös