Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Osaamiskeskusselvitys

  Tampereen päivä 2023 Mikko Vares 2

  Tarjouksen viimeinen toimitusaika on .

  Hankinta liittyy Business Tampere Oy:n ja Tampereen yliopiston kansalliseen EAKR-rahoitteiseen hankkeeseen ”Suomalainen osaaminen globaalina suunnannäyttäjänä ja johtavana toteuttajana liikkuvien työkoneiden kaksoissiirtymässä (SIX-PoE)” (1.11.2022-31.10.2024). Hanke on osa kansallista ekosysteemisopimuskokonaisuutta, josta lisätietoa löytyy osoitteesta https://www.innokaupungit.fi/.  Hankkeen tähän tarjouspyyntöön liittyvänä tarkoituksena on Liikkuvien työkoneiden huippuosaamisen alustan (Platform of Excellence, PoE) mallin rakentaminen ja sen ydintoimintojen ja –verkoston kehittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Tämän tarjouspyynnön kohteena oleva työ tukee verkoston rakentamista.

  Hankintamenettely

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

  Hankinnan kokonaishinta on enimmillään 15 000 euroa (+ alv). Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

  Tilaaja valitsee yhden kohdassa 4 asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävän tarjoajan (jatkossa Palveluntuottaja) tuottamaan hankinnan kohteena olevaa palvelua perustuen kohdan 6 Valinta- ja vertailuperusteet mukaisesti.

  Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

  Hankintalain 135 § mukaisesti hankintaoikaisua sovelletaan myös sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseen, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia. Tässä tarjouspyynnössä sovelletaan hankintaoikaisua oheisesti; hankintapäätöksestä on oikeus jättää valitus, valitusaika on 2 viikkoa.

  Tarjouspyyntö on julkaistu Business Tampere Oy:n internet-sivustolla https://businesstampere.com/fi/tietoa-meista/tarjouspyynnot/ 7.5.2024. Hankintapäätös tullaan viestimään kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille.

  Hankinnan kohde

  Liikkuvat työkoneet on Suomessa merkittävä vientiteollisuuden ala. Toimiala käy läpi historiansa suurinta murrosta. Digitaaliset ja vihreät teknologiat mullistavat toimialaa ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joiden mahdollistamiseksi tarvitaan sekä huippututkimusta että osaamisen kehitystä.

  Tämän hankinnan taustalla on kohdassa 1. kuvattu Platform of Excellence -työ, jonka tarkoituksena on yhdistää suomalaista ja kansainvälistä huippuosaamista yhteen kokonaisuudeksi ja yhteistyöverkostoksi, jonka kanssa yritysten on helppo toimia. Työkonetoimialalle relevantti tutkimus on Suomessa pirstoutunutta ja pistemäisen projektitoiminnan värittämää. Tarve pysyvämmälle, aikaa kestävälle ja kansanvälisesti verkottuneelle huippututkimusyksikölle on tunnistettu mahdollisuutena. Teollisten tutkimuspanostusten kasvattaminen mahdollistaa osaltaan Suomalaisten tutkimuspanostusten kasvattamiseksi kohti 4% tavoitetta BKT.

  Tässä hankinnassa tavoitteena on rakentaa pohjaa pysyväisluonteiselle ja vahvemmalle osaamiskeskukselle. Tarkoitus on tarkastella osaamiskeskuksen rakentamisen osasia rohkeasti ja sopivasti kyseenalaistaen, tuntien kuitenkin mikä on mahdollista ja mikä ei. Taustalla oleva tavoite on kunnianhimoinen, joten selvitystyön pitää pystyä myös rohkeaan uudistavaan ja uudellakin tavalla teemaa lähestyvään ehdotukseen.

  Työn lopputuloksena odotetaan:

  • Tiekartta uuden verkottuneen huippututkimusyksikön mahdollistamiseksi.
  • Skenaariot mahdollisista toteutus- ja rahoitusmalleista.
  • Tarvittavien konkreettisten toimien ja toimijoiden tunnistaminen sekä kuvaus.

  Työtä ohjaa SIX PoE -hankkeen verkosto, sekä toiminnan edistämiseen sitoutuneet SIX Mobile Work Machines klusterin jäsenet.

  Tarjouspyyntöön liittyvät tarkemmat kysymykset ja vastaukset

  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää ajalla 7.5.-13.5.2024 sähköpostitse osoitteella heini.wallander@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Tarjous: Osaamiskeskus”.

  Vastaukset julkaistaan Business Tampere Oy:n internetsivustolla
  https://businesstampere.com/fi/tietoa-meista/tarjouspyynnot/ viimeistään 14.5.2024.

  Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi vastaamme tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin ainoastaan kootusti edellä mainitulla tavalla.

  Tarjousten määräaika ja toimitusosoite

  Tarjous tulee toimittaa viimeistään 20.5.2024 kello 12.00 mennessä.

  Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna sähköisesti osoitteeseen heini.wallander@businesstampere.com.

  Sähköpostin otsikkokentässä on ehdottomasti oltava merkintä ”Tarjous: Osaamiskeskus”.

   

  Tutustu tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin:

  Tarjouspyyntö: Osaamiskeskus

  Sopimusluonnos: Osaamiskeskus

  Vastuullisuuslomake kilpailutuksiiin

  Takaisin ylös