Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Moniasiakasdronepalvelu – Ilma-alusjärjestelmän konseptin tuottaminen ja testaus

  5d66de27 d403 4d16 af1b b5418b4428e6

  Business Tampere ja Tampereen kaupunki tuottavat ja edistävät uusien toimintatapojen kehittymistä. Tarjouspyyntö liittyy automaattisen moniasiakasdronepalvelun mahdollistamien uusien liiketoimintamuotojen kehittämishankkeeseen, johon Pirkanmaan liitto on myöntänyt AKKE-rahoitusta projektin osarahoituksena. Hankkeen kohdealueena on Tampereen kaupunkiseutu.

  Hankintamenettely

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

  Hankinnan kokonaishinta on enimmillään 55.000 euroa (+alv) ja sen tulee sisältää kaikki tilaajalle aiheutuvat kustannukset. Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

  Mikäli tarjoaja osallistuu hakukierrokselle useammalla tarjouksella, tulee sen tehdä jokaisesta erilliset, toisistaan riippumattomat ja erikseen arvioitavissa olevat tarjoukset.

  Hankinnan kohde

  Etsimme miehittämättömän ilmailun asiantuntijoita toteuttamaan moniasiakasdronepalvelun ilma-alusjärjestelmän konseptin tuottamisen ja testaamisen. Tarjoajalla ja sen henkilöstöllä tulee olla tarjouksen toimenpiteiden edellyttämä koulutus, toimintaluvat ja hyväksyntätodistukset. Jos tarjouksen toimenpiteet edellyttävät uusien toimintalupien ja/tai ilmatilavyöhykkeiden hakemista, tulee nämä olla sisällytettynä tarjoukseen ja huomioida tarjouksen toimintasuunnitelmassa.

  Nyt haettavaksi avattavan ilma-alusjärjestelmän konseptin tuottaminen ja testaus toteutusajaksi on suunniteltu aikaväliä kesäkuu 2023 – lokakuu 2023.

  Tarkemmat tiedot tarjouspyynnön dokumentaatiossa

  Tarjouksen jättäminen

  Tarjous tulee lähettää viimeistään 19.5.2023, klo 12.00 sähköpostitse osoitteeseen: petri.nykanen@businesstampere.com

  Sähköpostin otsikoksi on merkittävä ” Tarjous: Moniasiakasdronepalvelu - Ilma-alusjärjestelmän konseptin tuottaminen ja testaus”.

  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää 12.5.2023 mennessä sähköpostitse osoitteella petri.nykanen@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkona tulee olla ” Lisätietopyyntö: Moniasiakasdronepalvelu - Ilma-alusjärjestelmän konseptin tuottaminen ja testaus”.

  Vastaukset julkaistaan Business Tampereen Tarjouspyynnöt-sivulla viimeistään 16.5.2023.

  (Päivitetty 15.5.2023) Saimme määräaikaan mennessä yhden lisätietopyynnön. Kysymys vastauksineen alla:

  Kysymys:

  Tuleeko konseptitestit tehdä Tampereen alueella vai voiko niitä testata muualla?  Jos konsepti sisältää BVLOS toimintaa, voi lupien saanti olla haasteellista tälle kesälle. Testit voisi ehkä tehdä jo olemassa olevilla Tempo-D alueilla toisaalla Suomessa?

  Vastaus:

  Hanke on saanut AKKE-rahoitusta projektin osarahoituksena. Hyväksytyssä rahoitushakemuksessa hankkeen toteutusalue on määritetty seuraavasti: Tampereen kaupunkiseutu soveltuvin osin, painottuen Tampere ja kehyskunnat siltä osin kuin ne ovat toimintasäteen piirissä ja/tai käyttötapaukset toteutettavissa (Pirkkala, Lempäälä, Kangasala, Nokia, Ylöjärvi). Yksittäisten kokeilujen suhteen toiminta-alue saattaa olla laajempi, esim. koko Tampereen kaupunkiseutu. Yhteiskehittämiseen osallistumisella ei ole kuntarajoja.

  Tämä tarkoittaa, että pl. yhteiskehittämiseen osallistuminen, hankkeen toimenpiteiden tulee tapahtua Tampereen kaupunkiseudulla (= Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi).

   

  Business Tampere pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa. Business Tampere voi suorittaa useamman erillisen hankinnan tarjousten paremmuusjärjestyksen perusteella parhaiten sijoittuneista tarjouksista. Business Tampere voi myös jatkaa tarjousaikaa tai avata tarjouskilpailun kokonaan uudelleen.

  Hankintapäätös

  Hankintapäätös - AKKE - Moniasiakasdronepalvelu, ilma-alusjärjestelmän konseptin tuottaminen ja testaus

   

   

  Lisätietoja

  Takaisin ylös